Opis zawartości pakietów aktualizacji oprogramowania systemu Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 i systemu Windows Server 2003

Streszczenie

W tym artykule jest opisane, dlaczego aktualizacje oprogramowania dla produktu lub produktów wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą” zawierają dwie lub więcej kopii tych samych plików. Są to między innymi następujące aktualizacje oprogramowania:
 • aktualizacje zabezpieczeń
 • aktualizacje krytyczne
 • aktualizacje
 • pakiety zbiorcze aktualizacji
 • sterowniki
 • pakiety funkcji
W tym artykule jest również opisane, jak określić, które pliki są odpowiednie dla danego komputera.

Więcej informacji

Aktualizacje oprogramowania wymienione w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą” są tworzone przez firmę Microsoft w dwóch różnych środowiskach projektowania. Aktualizacje oprogramowania, które rozwiązują powszechne problemy krytyczne, w tym luki w zabezpieczeniach, i które są przeznaczone do szerokiej dystrybucji, są znane jako generalne wydania dystrybucyjne (GDR). Są to między innymi następujące aktualizacje oprogramowania:
 • aktualizacje zabezpieczeń
 • aktualizacje krytyczne
 • aktualizacje
 • pakiety zbiorcze aktualizacji
 • sterowniki
 • pakiety funkcji
Te aktualizacje oprogramowania są tworzone w innym środowisku projektowania niż poprawki. Poprawki są rozpowszechniane przez Pomoc techniczną firmy Microsoft w związku z konkretną sytuacją występującą u klienta. Poprawki są wytwarzane szybko, aby zapewnić natychmiastową pomoc określonym klientom firmy Microsoft. W związku z tym mogą nie być przetestowane tak dokładnie, jak aktualizacje zabezpieczeń, aktualizacje krytyczne, aktualizacje, pakiety zbiorcze aktualizacji, sterowniki i pakiety funkcji. Firma Microsoft utrzymuje różne środowiska projektowania, aby oddzielić aktualizacje zabezpieczeń, aktualizacje krytyczne, aktualizacje, pakiety zbiorcze aktualizacji, sterowniki i pakiety funkcji od poprawek i bieżących prac projektowych nad kolejnymi dodatkami Service Pack prowadzonych przez firmę Microsoft. Dzięki temu klienci mogą instalować tylko poprawki rozwiązujące powszechne problemy krytyczne (na przykład luki w zabezpieczeniach), które nie zawierają plików poprawek indywidualnych, a więc ponoszą mniejsze ryzyko.

Aktualizacje zabezpieczeń, aktualizacje krytyczne, aktualizacje, pakiety zbiorcze aktualizacji, sterowniki i pakiety funkcji dowolnego z produktów wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą” zawierają przynajmniej dwie kopie tych samych plików, aby obsługiwać dwa różne środowiska projektowania dla poszczególnych „punktów kardynalnych” cyklu wydawniczego produktu. Punkt kardynalny istnieje dla oryginalnie wydanej wersji produktu i każdego dodatku Service Pack (SPx). Dla każdego punktu kardynalnego cyklu wydawniczego produktu kopie poprawek i wydań GDR tych samych plików są umieszczane w różnych folderach pakietu aktualizacji oprogramowania. Na przykład do momentu wydania dodatku Service Pack 1 (SP1) aktualizacje zabezpieczeń, aktualizacje krytyczne, aktualizacje, pakiety zbiorcze aktualizacji, sterowniki i pakiety funkcji dla systemu Windows Server 2003 zawierają po dwie kopie tych samych plików w folderach RTMGDR i RTMQFE. Po wydaniu dodatku SP1 aktualizacje zabezpieczeń, aktualizacje krytyczne, aktualizacje, pakiety zbiorcze aktualizacji, sterowniki i pakiety funkcji dla systemu Windows Server 2003 mogą zawierać kopie tych samych plików w folderach RTMGDR i RTMQFE oraz folderach SP1GDR i SP1QFE. Pliki w folderach <punkt kardynalny>GDR zawierają tylko poprawki klasy GDR. Pliki w folderach <punkt kardynalny>QFE są kumulacyjne i zawierają zarówno poprawkę klasy GDR, jak i wszystkie poprzednie poprawki wpływające na uwzględnione pliki binarne. Ponieważ firma Microsoft zapewnia obsługę bieżącego i bezpośrednio go poprzedzającego dodatku Service Pack (N i N-1), aktualizacje zabezpieczeń, aktualizacje krytyczne, aktualizacje, pakiety zbiorcze aktualizacji, sterowniki i pakiety funkcji mogą zawierać maksymalnie sześć wersji tych samych plików.

Podczas instalacji aktualizacji zabezpieczeń, aktualizacji krytycznej, aktualizacji, pakietu zbiorczego aktualizacji, sterownika lub pakietu funkcji instalator pakietu (Update.exe) sprawdza, czy istniejące pliki pochodzą ze środowiska oryginalnie wydanej wersji (RTM), dodatku SPx lub wydania GDR, czy ze środowiska poprawki. Jeśli dowolny z plików, które są aktualizowane na komputerze, pochodzi ze środowiska oryginalnie wydanej wersji, dodatku SPx lub wydania GDR (od momentu ustanowienia ostatniego punktu kardynalnego nie była instalowana poprawka w celu zaktualizowania dowolnego pliku), program Update.exe instaluje pliki na komputerze z odpowiedniego folderu GDR. Jeśli dowolny z plików, które są aktualizowane na komputerze, pochodzi ze środowiska poprawki (od momentu ustanowienia ostatniego punktu kardynalnego była instalowana poprawka w celu zaktualizowania dowolnego pliku), program Update.exe instaluje pliki na komputerze z odpowiedniego folderu QFE.

Aby określić, czy plik na komputerze pochodzi ze środowiska wydania GDR czy ze środowiska poprawki, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Wyszukaj, a następnie kliknij polecenie Pliki lub foldery. Możesz też kliknąć przycisk Start, a następnie kliknąć polecenie Wyszukaj.
 2. W polu Cała nazwa pliku lub jej część wpisz nazwę pliku, a następnie kliknij przycisk Wyszukaj.
 3. W okienku wyników wyszukiwania kliknij prawym przyciskiem myszy plik, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 4. Na karcie Wersja kliknij pozycję Wersja pliku w obszarze Pozostałe informacje o wersji.
Możliwe formaty wersji pliku przedstawiono w następujących tabelach:

Windows Server 2003
srv03_rtm.mmmmmm-nnnnTen format wskazuje, że plik pochodzi z oryginalnie wydanej wersji (RTM) produktu i nie został zaktualizowany przez żadną aktualizację zabezpieczeń, aktualizację krytyczną, aktualizację, pakiet zbiorczy aktualizacji, sterownik, pakiet funkcji lub poprawkę. Aktualizacje zabezpieczeń, aktualizacje krytyczne, aktualizacje, pakiety zbiorcze aktualizacji, sterowniki i pakiety funkcji zamieniają plik na wersję GDR.
srv03_spx_gdr.mmmmmm-nnnnTen format wskazuje, że plik pochodzi z aktualizacji zabezpieczeń, aktualizacji krytycznej, aktualizacji, pakietu zbiorczego aktualizacji, sterownika lub pakietu funkcji i nie został zaktualizowany przez żadną poprawkę. Jest to kompilacja oparta na dodatku SPx. Aktualizacje zabezpieczeń, aktualizacje krytyczne, aktualizacje, pakiety zbiorcze aktualizacji, sterowniki i pakiety funkcji zastąpią ten plik wersją GDR.
srv03_spx_rtm.mmmmmm-nnnnTen format oznacza, że dany plik pochodzi z dodatku SPx i nie został zaktualizowany przez aktualizację zabezpieczeń, aktualizację krytyczną, aktualizację, pakiet zbiorczy aktualizacji, sterownik, pakiet funkcji lub poprawkę. Aktualizacje zabezpieczeń, aktualizacje krytyczne, aktualizacje, pakiety zbiorcze aktualizacji, sterowniki i pakiety funkcji zastąpią ten plik wersją GDR.
srv03_spx_qfe.mmmmmm-nnnnTen format wskazuje, że plik pochodzi z poprawki. Jest to kompilacja oparta na dodatku SPx. Aktualizacje zabezpieczeń, aktualizacje krytyczne, aktualizacje, pakiety zbiorcze aktualizacji, sterowniki i pakiety funkcji zamieniają plik na wersję poprawki, która zawiera także poprawkę wersji GDR.
System Windows XP z dodatkiem SP2
xpclient.mmmmmm-nnnnTen format wskazuje, że plik pochodzi z oryginalnie wydanej wersji (RTM) produktu i nie został zaktualizowany przez żadną aktualizację zabezpieczeń, aktualizację krytyczną, aktualizację, pakiet zbiorczy aktualizacji, sterownik, pakiet funkcji lub poprawkę. Aktualizacje zabezpieczeń, aktualizacje krytyczne, aktualizacje, pakiety zbiorcze aktualizacji, sterowniki i pakiety funkcji zamieniają plik na wersję GDR.
xpsp_spx_gdr.mmmmmm-nnnnTen format wskazuje, że plik pochodzi z aktualizacji zabezpieczeń, aktualizacji krytycznej, aktualizacji, pakietu zbiorczego aktualizacji, sterownika lub pakietu funkcji i nie został zaktualizowany przez żadną poprawkę. Aktualizacje zabezpieczeń, aktualizacje krytyczne, aktualizacje, pakiety zbiorcze aktualizacji, sterowniki i pakiety funkcji zamieniają plik na wersję GDR.
xpspx.mmmmmm-nnnnTen format wskazuje, że plik pochodzi z poprawki. Aktualizacje zabezpieczeń, aktualizacje krytyczne, aktualizacje, pakiety zbiorcze aktualizacji, sterowniki i pakiety funkcji zamieniają plik na wersję poprawki, która zawiera także poprawkę wersji GDR.
xpspxrtm.mmmmmm-nnnnTen format wskazuje, że plik pochodzi z dodatku SPx i nie został zaktualizowany przez żadną aktualizację zabezpieczeń, aktualizację krytyczną, aktualizację, pakiet zbiorczy aktualizacji, sterownik, pakiet funkcji lub poprawkę. Aktualizacje zabezpieczeń, aktualizacje krytyczne, aktualizacje, pakiety zbiorcze aktualizacji, sterowniki i pakiety funkcji zamieniają plik na wersję GDR.
xpclnt_qfe.mmmmmm-nnnnTen format wskazuje, że plik pochodzi z poprawki. Aktualizacje zabezpieczeń, aktualizacje krytyczne, aktualizacje, pakiety zbiorcze aktualizacji, sterowniki i pakiety funkcji zamieniają plik na wersję poprawki, która zawiera także poprawkę wersji GDR.
xpsp.mmmmmm-nnnnTen format wskazuje, że plik pochodzi z poprawki opracowanej przed wydaniem dodatku SP3. Do zainstalowania tego pliku wymagany jest dodatek SP2. Aktualizacje zabezpieczeń, aktualizacje krytyczne, aktualizacje, pakiety zbiorcze aktualizacji, sterowniki i pakiety funkcji zamieniają plik na wersję poprawki, która zawiera także poprawkę wersji GDR.

Jak podczas instalacji wymusić zmianę domyślnej gałęzi na QFE

Przełącznik /B to opcja używana jako część wewnętrznej operacji instalowania gałęzi programu Update.exe. Przełącznik ten zmienia domyślną gałąź używaną do zainstalowania gałęzi pakietu. Wszystkie pakiety GDR są tak opracowywane, aby pliki binarne GDR były domyślnymi plikami binarnymi instalowanymi w systemie. Przełącznik /B służy do poinformowania instalatora o wymaganiu przełączenia na gałąź QFE.

Przełącznik /B nie zmusza instalatora do zainstalowania pakietu z konkretnej gałęzi. Przełącznik zmienia tylko miejsce, gdzie program zaczyna ocenianie, z której gałęzi ma wykonać instalację. Program wybiera do zainstalowania najodpowiedniejszą wersję plików binarnych, jaka jest dostępna w systemie. Załóżmy na przykład, że masz system zawierający kawałki poprawki QFE, które nakładają się na instalowany pakiet GDR. Jeśli zainstalujesz pakiet przy użyciu przełącznika /b:RTMGDR, i tak w rezultacie zostaną zainstalowane pliki binarne gałęzi QFE. Gałąź QFE jest zazwyczaj gałęzią najwyższą. Dlatego jeśli zainstalujesz pakiet przy użyciu przełącznika /b:RTMGDR, instalator zostanie przestawiony na gałąź QFE.

Uwaga: W tekście po przełączniku /b należy wykorzystać nazwę składnika wyświetlaną w pakiecie. Format tego przełącznika jest następujący:
 • System Windows XP
  punkt kardynalny QFE WindowsXp-KB826939-x86-ENU.exe /b:SP2QFE
 • Windows Server 2003
  punkt kardynalny QFE WindowsServer2003-KB826939-x86-ENU.exe /b:RTMQFE
W następującej tabeli jest podsumowany sposób, w jaki wybrana domyślna gałąź zmienia zachowanie instalatora w zależności od stanu systemu.
Pakiet do zainstalowaniaGDR (n)GDR (n-1)
QFE (n)QFE (n-1)
GDR (n)Instalowany GDR (n)Instalowany GDR (n)Instalowany QFE (n)Instalowany QFE (n)
GDR (n) /b:punkt kardynalny QFEInstalowany QFE (n)Instalowany QFE (n)Instalowany QFE (n)Instalowany QFE (n)
GDR (n-1)Instalowany GDR (n)Instalowany GDR (n-1)Instalowany QFE (n)Instalowany QFE (n-1)
GDR (n-1) /b:punkt kardynalny QFEInstalowany QFE (n)Instalowany QFE (n-1)Instalowany QFE (n)Instalowany QFE (n-1)
QFE (n)Instalowany QFE (n)Instalowany QFE (n)Instalowany QFE (n)Instalowany QFE (n)
QFE (n) /b:punkt kardynalny GDRInstalowany QFE (n)Instalowany QFE (n)Instalowany QFE (n)Instalowany QFE (n)
QFE (n-1)Instalowany QFE (n)Instalowany QFE (n-1)Instalowany QFE (n)Instalowany QFE (n-1)
QFE (n-1) /b:punkt kardynalny GDRInstalowany QFE (n)Instalowany QFE (n-1)Instalowany QFE (n)Instalowany QFE (n-1)
Ostrzeżenie: Przełącznika /b nie można używać do instalowania składnika GDR pakietu, jeżeli istnieje zainstalowany pakiet QFE zawierający nakładające się pliki binarne.

Uwagi:
 • Pliki poprawek zawierają poprawki klasy GDR, ale pliki w wersji GDR nie zawierają poprawek.
 • Numery wersji GDR i wersji poprawki konkretnego pliku w aktualizacji zabezpieczeń, aktualizacji krytycznej, aktualizacji, pakiecie zbiorczym aktualizacji, sterowniku lub pakiecie funkcji są zazwyczaj takie same. Jeśli numery wersji są różne, plik poprawki będzie miał wyższy numer wersji. Oznacza to, że plik poprawki zawiera poprawkę, która została utworzona później niż poprawka klasy GDR.
 • Pliki w wersjach GDR są instalowane, jeśli spełniony jest dowolny z następujących warunków:
  • Na komputerze znajdują się pliki w oryginalnie wydanych wersjach (srv03_rtm.mmmmmm-nnnn lub xpclient.mmmmmm-nnnn).
  • Na komputerze znajdują się pliki w wersjach z dodatku Service Pack (srv03_spx.mmmmmm-nnnn lub xpspx.mmmmmm-nnnn).
  • Na komputerze znajdują się pliki w wersjach GDR (srv03_gdr.mmmmmm-nnnn, xpsp_spx_gdr.mmmmmm-nnnn).
 • Gdy aktualizacja zabezpieczeń, aktualizacja krytyczna, aktualizacja, pakiet zbiorczy aktualizacji, sterownik lub pakiet funkcji instalują pliki w wersji GDR, do folderu %windir%\$hf_mig$ są kopiowane także pliki poprawek. Ułatwia to migrację do odpowiednich plików, gdyby później została zainstalowana poprawka lub dodatek Service Pack z wcześniejszymi wersjami tych plików. Na przykład należy rozważyć następujący scenariusz:
  1. Została zastosowana aktualizacja zabezpieczeń, która instaluje wersję GDR pliku Plik.dll o numerze wersji 5.2.3790.1000 i kopiuje do folderu %windir%\$hf_mig$ wersję poprawki pliku Plik.dll o numerze wersji 5.2.3790.1000.
  2. Została zastosowana poprawka, która zawiera wersję poprawki pliku Plik.dll o numerze wersji 5.2.3790.0000.
  W tym scenariuszu instalacja poprawki w kroku 2 instaluje wersję poprawki pliku Plik.dll (numer wersji 5.2.3790.1000) z folderu %windir%\$hf_mig$, a nie wersję poprawki pliku Plik.dll (numer wersji 5.2.3790.0000) z pakietu poprawki.
 • Pliki poprawki są instalowane tylko wtedy, gdy na komputerze znajdują się pliki w wersji poprawki (srv03_qfe.mmmmmm-nnnn, xpsp.mmmmmm-nnnn lub xpclnt_qfe.mmmmmm-nnnn) lub zależące od innych plików w wersji poprawki.
 • Pakiety poprawek systemu Windows Server 2003 zawierają tylko pliki w wersji „QFE” .
 • Jeśli nie została zainstalowana żadna poprawka aktualizująca pliki od momentu ustanowienia ostatniego punktu kardynalnego dla tych plików, aktualizacje zabezpieczeń, aktualizacje krytyczne, aktualizacje, pakiety zbiorcze aktualizacji, sterowniki i pakiety funkcji będą instalowały wersje GDR tych plików.
 • Podczas instalacji dodatku Service Pack dla systemu Windows wszystkie pliki, które są aktualizowane przez ten dodatek Service Pack, zostają uaktualnione do „punktu kardynalnego” tego dodatku. W rezultacie aktualizacje zabezpieczeń, aktualizacje krytyczne, aktualizacje, pakiety zbiorcze aktualizacji, sterowniki i pakiety funkcji będą od tej pory zamieniały pliki dodatków Service Pack na wersje GDR, dopóki nie zostanie zainstalowana poprawka.
 • Wszystkie aktualizacje oprogramowania systemu Windows Server 2003 oraz aktualizacje oprogramowania systemu Windows XP z dodatkiem SP2 lub nowszym zawierają zarówno pliki QFE, jak i GDR.

Materiały referencyjne

Aby uzyskać więcej informacji o aktualizacjach oprogramowania systemu Windows XP, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

328848 Opis pakietów podwójnych poprawek dla systemu Windows XP

Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

824684
Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft

Właściwości

Identyfikator artykułu: 824994 — ostatni przegląd: 05.06.2009 — zmiana: 1

Opinia