Omówienie funkcji wyszukiwania w pakiecie Office 2003

Streszczenie

W tym artykule opisano funkcję wyszukiwania w pakiecie Microsoft Office 2003.

Więcej informacji

Firma Microsoft wprowadziła kilka udoskonaleń funkcji wyszukiwania pakietu Office 2003. W starszych wersjach pakietu Office większość programów ma funkcje wyszukiwania, takie jak Znajdź i zamień. W pakiecie Office 2003 połączono wszystkie najlepsze zestawy tych funkcji, tworząc nową funkcję wyszukiwania.

Funkcja wyszukiwania w pakiecie Office 2003 jest usługą, która buduje wykazy plików pakietu Office dostępnych na dysku twardym komputera, w projektach programu SharePoint Portal Server i w folderach sieci Web programu SharePoint.

Architektura wyszukiwania

Większość z nowych udoskonaleń funkcji wyszukiwania opiera się na szybkim wyszukiwaniu i usłudze indeksowania. Funkcja szybkiego wyszukiwania wykorzystuje usługę indeksowania pakietu Office 2003 do tworzenia wykazów plików pakietu Office dostępnych na dysku twardym komputera, w projektach programu SharePoint Portal Server i w folderach sieci Web programu SharePoint.

Firma Microsoft skonstruowała funkcję usługi indeksowania na podstawie technologii serwera indeksów systemu Microsoft Windows 2000, aby zapewnić lepszy mechanizm tworzenia wykazów dla funkcji szybkiego wyszukiwania i możliwość przeszukiwania informacji zawartych w dowolnym pliku pakietu Office. Można na przykład wyszukać określony wyraz lub frazę w jednym dokumencie pakiecie Office i użyć usługi indeksowania do wyszukania tych informacji w dowolnym pliku wymienionym w wykazie plików dla funkcji szybkiego wyszukiwania.Uwaga Gdy usługa indeksowania tworzy i aktualizuje początkowy wykaz, może się wydawać, że dysk twardy jest przeciążony.

Pakiet Office 2003 używa również nowego interfejsu API wyszukiwania do przeszukiwania skatalogowanych przez funkcję szybkiego wyszukiwania dysków lokalnych, obszarów projektów programu SharePoint Portal Server i folderów sieci Web programu SharePoint. Ten interfejs API zawiera kod, który pozwala użytkownikom na korzystanie ze starszych możliwości wyszukiwania Find Fast do przeszukiwania wszelkich woluminów, które nie są skatalogowane przez funkcję szybkiego wyszukiwania. Ta funkcja zapewnia używanie poprawnych możliwości wyszukiwania w przypadku dodania do komputera lokalnego plików, które nie są jeszcze skatalogowane przez funkcję szybkiego wyszukiwania. Kodu Find Fast trzeba również używać w przypadku przeszukiwania udziałów sieciowych lub nośników wymiennych, ponieważ te lokalizacje nie są katalogowane przez funkcję szybkiego wyszukiwania.

Uwaga W przypadku przeszukiwania projektów programu SharePoint Portal Server, folderów sieci Web programu SharePoint i udziałów sieciowych uzyskane wyniki wyszukiwania mogą być niepełne, jeśli użytkownik nie ma poprawnych poświadczeń dostępu wymaganych do pełnego wyszukiwania.

Okienko zadań Wyszukiwanie podstawowe

Funkcja wyszukiwania pakietu Office 2003 używa w swoim interfejsie użytkownika technologii okienka zadań. Okienko zadań zapewnia kilka korzyści, takich jak lepsza identyfikacja wizualna znalezionych plików.

Spójność interfejsu użytkownika

Ponieważ funkcja wyszukiwania używa okienka zadań, wygląda ona tak samo w każdym programie pakietu Office. Dlatego łatwiej jest nauczyć się z niej korzystać. W wyniku tego zapewnia ona większą wydajność pracy.

Uruchamianie okienka zadań wyszukiwania

Aby wyświetlić okienko zadań Wyszukiwanie podstawowe, w menu Plik kliknij polecenie Wyszukaj plik. Domyślnie przy pierwszym użyciu funkcji wyszukiwania po zainstalowaniu pakietu Office 2003 szybkie wyszukiwanie jest wyłączone.

Aby korzystać z możliwości szybkiego wyszukiwania pakietu Office 2003, należy najpierw sprawdzić, czy zainstalowana jest usługa indeksowania, a następnie włączyć szybkie wyszukiwanie.

Wyszukiwanie w wielu aplikacjach

Okienko zadań Wyszukiwanie podstawowe w połączeniu z usługą indeksowania, która jest instalowana jako część pakietu Office 2003, pozwala również na jednoczesne wyszukiwanie informacji w kilku programach.

Na przykład w programie Microsoft Office Word 2003 można zainicjować wyszukiwanie wyrazu „Nostradamus”. Zamiast przeszukać tylko bieżący dokument, funkcja wyszukiwania może przeprowadzić wyszukiwanie gdziekolwiek. Ta elastyczność pozwala na wyszukiwanie żądanych informacji w dowolnym skatalogowanym pliku pakietu Office.

Najważniejszym udoskonaleniem, jakie firma Microsoft wprowadziła w funkcji wyszukiwania, jest sposób wyświetlania wyników wyszukiwania. Wyniki wyszukiwania pojawiają się w okienku zadań Wyniki wyszukiwania.Okienko zadań Wyniki wyszukiwania zastępuje okienko zadań Wyszukiwanie podstawowe zaraz po kliknięciu przycisku Wyszukaj lub Przejdź. Wyniki wyszukiwania są skatalogowane według lokalizacji znalezionych plików. Na przykład wszystkie informacje programu Outlook znajdują się pod nagłówkiem Outlook, a projekty programu SharePoint Portal Server znajdują się pod nagłówkiem SharePoint Portal Server.

Informacje o wynikach wyszukiwania

Aby uzyskać więcej informacji o pliku wyświetlanym w wynikach wyszukiwania, można zatrzymać wskaźnik myszy na nazwie dokumentu w okienku zadań Wyniki wyszukiwania. Pojawia się wtedy etykietka narzędzia zawierająca informacje o znalezionym ciągu tekstowym.

Akcje w wynikach wyszukiwania

Po kliknięciu w celu zaznaczenia dokumentu lub pliku w okienku zadań Wyniki wyszukiwania po prawej stronie danego elementu pojawia się strzałka. Aby wyświetlić menu Akcja, należy wskazać tę strzałkę wskaźnikiem myszy.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 826515 — ostatni przegląd: 06.11.2003 — zmiana: 1

Opinia