Dostępność narzędzia do usuwania maszyny wirtualnej Java firmy Microsoft

Zastrzeżenie dotyczące zawartości wycofanych artykułów z bazy wiedzy

Ten artykuł dotyczy produktów, dla których firma Microsoft nie oferuje już pomocy technicznej. Dlatego jest on udostępniany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.

Streszczenie

Narzędzie do usuwania maszyny wirtualnej Java firmy Microsoft (MSJVM) nie jest już powszechnie dostępne. Sekcje „Rozwiązanie” i „Więcej informacji” zawierają szczegółowe informacje dotyczące tej zmiany w zakresie dostępności.

Symptomy

Narzędzie do usuwania oprogramowania MSJVM nie jest już dostępne na serwerach firmy Microsoft, służących do pobierania oprogramowania. Dotychczas wyniki wyszukiwania w witrynie Microsoft.com w sieci Web kierowały użytkowników do prawidłowej strony służącej do pobierania. Obecnie wyniki wyszukiwania tego narzędzia zawierają tylko łącza do strony głównej zawierającej informacje dotyczące maszyny wirtualnej Java firmy Microsoft:

Przyczyna

Narzędzie do usuwania oprogramowania MSJVM zostało usunięte z serwerów firmy Microsoft w celu ochrony użytkowników przypadkowo korzystających z tego narzędzia, które może powodować nieodwracalne skutki w systemach operacyjnych.

Rozwiązanie

Narzędzie do usuwania oprogramowania MSJVM jest wciąż udostępniane bezpośrednio przez Pomoc techniczną firmy Microsoft użytkownikom, którzy spełniają i akceptują następujące warunki:
  • W danej organizacji zatrudniony jest menedżer ds. technologii informacyjnej (IT) lub osoba na podobnym stanowisku.
  • Firma Microsoft nie będzie zobowiązana do dostarczenia oprogramowania MSJVM użytkownikowi korzystającemu z narzędzia do usuwania tego oprogramowania, zgodnie z Umową Licencyjną Użytkownika Oprogramowania.
  • Firma Microsoft nie może dostarczyć kopii oprogramowania MSJVM użytkownikowi korzystającemu z narzędzia do usuwania oprogramowania MSJVM, który zamierza ponownie zainstalować to oprogramowanie.
  • Dostępne są tylko następujące metody ponownego instalowania oprogramowania MSJVM: instalacja ze starszego obrazu zawierającego to oprogramowanie, ponowne zainstalowanie aplikacji oferowanej przez inną firmę, zawierającej to oprogramowanie, lub ponowne zainstalowanie odpowiedniego systemu operacyjnego Microsoft Windows z nośnika instalacyjnego.
  • Firma Microsoft nie może dostarczyć nośnika służącego do odzyskiwania systemu operacyjnego Windows i umożliwiającego ponowną instalację oprogramowania MSJVM, ponieważ nie uwzględnia już tego oprogramowania w systemach operacyjnych Windows.

Stan

Takie zachowanie jest zgodne z projektem programu.

Więcej informacji

Narzędzie do usuwania oprogramowania MSJVM wprowadza nieodwracalne zmiany w całym systemie, dlatego zdecydowano, że powinno być udostępniane tylko administratorom systemów, administratorom sieci oraz innym specjalistom w dziedzinie technologii informacyjnej (IT).

Użytkownicy spełniający, potwierdzający i akceptujący warunki opisane w sekcji „Rozwiązanie” mogą kontaktować się z Pomocą techniczną firmy Microsoft w celu uzyskania narzędzia do usuwania oprogramowania MSJVM. Aby uzyskać więcej informacji na temat dostępnych opcji pomocy technicznej oraz sposobu kontaktowania się z firmą Microsoft, odwiedź następującą witrynę w sieci Web:
Właściwości

Identyfikator artykułu: 826878 — ostatni przegląd: 20.12.2005 — zmiana: 1

Opinia