Komunikat o błędzie "nie można wykonać polecenia" komunikatu kliknij dwukrotnie, aby otworzyć dokument w programie Word 2007 lub Word 2003

Objawy

Po dwukrotnym kliknięciu dokumentu (na przykład w programie Microsoft Windows Explorer) do otwarcia dokumentu w programie Microsoft Office Word 2007 lub Microsoft Office Word 2003, może zostać wyświetlony następujący komunikat o błędzie:
Nie można wykonać polecenia, ponieważ okno dialogowe jest otwarte. Kliknij przycisk OK, a następnie zamknij otwarte okna dialogowe, aby kontynuować.
Nie otrzymasz tego komunikatu o błędzie w programie Microsoft Word 2002.

Przyczyna

Ten problem może wystąpić, jeśli masz szablon programu Word w folderze Autostart, zawierający makro autoexec, które zostanie otwarte okno dialogowe.

Obejście problemu

Metoda 1: Otwieranie w programie Word

Aby otworzyć dokument bezpośrednio w programie Word, wykonaj następujące kroki.

Program Word 2007
 1. Uruchom program Word 2007.
 2. Kliknij Przycisk pakietu Microsoft Office, a następnie kliknij przycisk Otwórz.
 3. W oknie dialogowym Otwórz kliknij żądany dokument, a następnie kliknij Otwórz.
Word 2003
 1. Uruchamianie programu Word 2003.
 2. W menu plik kliknij polecenie
  Otwórz.
 3. W oknie dialogowym Otwórz zaznacz żądany dokument, a następnie kliknij Otwórz.

Metoda 2: Usunięcie szablonu z folderu Autostart

Aby usunąć szablon z folderu Autostart, wykonaj następujące kroki.

Program Word 2007
 1. Zamknij program Word 2007.
 2. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie
  Programy, wskaż polecenie Akcesoriai kliknij polecenie Eksplorator Windows.
 3. Zlokalizuj jeden z następujących folderów:
  • \Application Data\Microsoft\Word\STARTUPnazwa_użytkownikaC:\Documents and Settings\

   Uwaga W systemie Windows Vista należy zlokalizować \AppData\Roaming\Microsoft\Word\STARTUPnazwa_użytkownikafolder C:\Users\
  • C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE12\STARTUP
 4. Kliknij dwukrotnie folder Autostart , aby go otworzyć.
 5. W prawym okienku Eksploratora Windows kliknij przycisk Wybierz szablon, który chcesz usunąć, a następnie naciśnij klawisz DELETE.
Word 2003
 1. Zamknij program Word 2003.
 2. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie
  Programy, wskaż polecenie Akcesoriai kliknij polecenie Eksplorator Windows.
 3. Zlokalizuj jeden z następujących folderów:
  • \Application Data\Microsoft\Word\Startupnazwa_użytkownikaC:\Documents and Settings\

   Uwaga W systemie Windows Vista należy zlokalizować \AppData\Roaming\Microsoft\Word\STARTUPnazwa_użytkownikafolder C:\Users\
  • C:\Program Files\Microsoft Office\Office11\Startup folder
 4. Kliknij dwukrotnie folder Autostart , aby go otworzyć.
 5. W prawym okienku Eksploratora Windows kliknij, aby wybrać szablon, który chcesz usunąć, a następnie naciśnij klawisz DELETE.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 827732 — ostatni przegląd: 16.02.2017 — zmiana: 1

Microsoft Office Word 2007

Opinia