Jak zastosować poprawkę zabezpieczeń 824146 do środowiska preinstalacji systemu Windows

Streszczenie

Środowisko preinstalacji systemu Windows (WinPE, Windows Preinstallation Environment) to minimalny podsystem Win32 z ograniczonymi usługami, oparty na jądrze systemu Windows XP Professional lub Windows Server 2003, które działa w trybie chronionym. Środowisko WinPE zawiera tylko funkcje konieczne do uruchomienia Instalatora systemu Windows, a następnie ściągnięcia systemu operacyjnego z udziału sieciowego.

W tym artykule opisano, jak zastosować poprawkę zabezpieczeń 824146 do środowiska preinstalacji systemu Windows.

Uwaga: Poprawka zabezpieczeń 824146 zamienia poprawkę zabezpieczeń 823980. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące poprawki zabezpieczeń 823980, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
823980 MS03-026: Przekroczenie buforu w interfejsie RPC może umożliwiać uruchomienie kodu źródłowego
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące poprawki zabezpieczeń 824146, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
824146 MS03-039: Przepełnienie buforu w usłudze RPCSS może pozwolić atakującemu na uruchamianie szkodliwych programów
Ważne: Administratorzy i producenci OEM powinni nie tylko zastosować poprawkę zabezpieczeń 824146 do środowiska preinstalacji systemu Windows, ale także zintegrować ją ze swoimi plikami źródłowymi instalacji systemu Windows.

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu integracji poprawki zabezpieczeń 824146 z plikami źródłowymi instalacji systemu Windows, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
828930 Jak integrować aktualizacje produktu z plikami źródłowymi instalacji systemu Windows

Więcej informacji

Firma Microsoft zaleca, aby poprawka zabezpieczeń 824146 została zastosowana do obrazów ISO środowiska preinstalacji systemu Windows utworzonych przy użyciu następujących wersji środowiska WinPE:

 • Windows PE for Corporations (1.0) – Źródłem tego dysku CD był system Windows XP. Za pomocą narzędzi konstrukcyjnych (na przykład Mkimg.cmd) zawartych na tym dysku CD można skonstruować wersję środowiska preinstalacji systemu Windows opartą na systemie Windows XP.
 • Windows PE 1.1 – Źródłem tego dysku CD był system Windows XP z dodatkiem Service Pack 1 (SP1). Za pomocą narzędzi konstrukcyjnych (na przykład Mkimg.cmd) zawartych na tym dysku CD można skonstruować wersję środowiska preinstalacji systemu Windows opartą na systemie Windows XP z dodatkiem SP1.
 • Windows PE 1.2 – Źródłem tego dysku CD był system Windows XP z dodatkiem SP1. Za pomocą narzędzi konstrukcyjnych (na przykład Mkimg.cmd) zawartych na tym dysku CD można skonstruować wersję środowiska preinstalacji systemu Windows opartą na systemie Windows XP z dodatkiem SP1 lub na systemie Windows Server 2003.
Uwaga: Środowisko WinPE można dostosować przy użyciu narzędzi zawartych na dysku CD ze środowiskiem preinstalacji systemu Windows. Można zmodyfikować istniejący obraz płaski środowiska preinstalacji systemu Windows na dysku CD albo utworzyć zupełnie nową kompilację środowiska preinstalacji systemu Windows za pomocą narzędzia Mkimg.cmd.

Jak zaktualizować obrazy środowiska WinPE, gdy system Windows jest uruchamiany z dysku CD

Aby zastosować poprawkę zabezpieczeń 824146 do obrazu ISO środowiska preinstalacji systemu Windows, wykonaj następujące kroki:

 1. Pobierz poprawkę zabezpieczeń 824146 odpowiednią do środowiska WinPE, które chcesz utworzyć.
 2. Wyodrębnij pakiet poprawki zabezpieczeń 824146 do folderu (na przykład C:\824146) przy użyciu przełącznika wiersza polecenia /x. Na przykład aby wyodrębnić do folderu C:\824146 wersję poprawki 824146 odpowiednią do systemu Windows XP, wpisz następujące polecenie:
  WindowsXP-KB824146-x86-ENU.exe –x:c:\824146
 3. Utwórz ponownie obraz, wykonując kroki podane w dokumentacji środowiska preinstalacji systemu Windows. W momencie uruchamiania polecenia Mkimg.cmd nie dołączaj jednak opcji tworzenia obrazu *.iso (na przykład mkimg.cmd %katalog_źródłowy% %katalog_docelowy%).
 4. Po ukończeniu procesu Mkimg.cmd zlokalizuj folder, gdzie ten proces umieścił nowo utworzony płaski obraz środowiska preinstalacji systemu Windows (na przykład C:\Winpe_temp).
 5. Skopiuj odpowiednie pliki Ole32.dll, Rpcrt4.dll i Rpcss.dll z folderu utworzonego w kroku 2 (na przykład C:\824146) do nowo utworzonego obrazu płaskiego środowiska preinstalacji systemu Windows (C:\Winpe_temp).
  • Jeśli środowisko preinstalacji systemu Windows jest tworzone na podstawie systemu Windows XP bez dodatku SP1, skopiuj pliki Ole32.dll, Rpcrt4.dll i Rpcss.dll z folderu SP1 w folderze C:\824146.
  • Jeśli środowisko preinstalacji systemu Windows jest tworzone na podstawie systemu Windows XP z dodatkiem SP1, skopiuj pliki Ole32.dll, Rpcrt4.dll i Rpcss.dll z folderu SP2 w folderze C:\824146.
  • Jeśli środowisko preinstalacji systemu Windows jest tworzone na podstawie systemu Windows Server 2003, skopiuj pliki Ole32.dll, Rpcrt4.dll i Rpcss.dll z folderu RTMQFE w folderze C:\824146.
Po ukończeniu procesu można uruchomić narzędzie OSCDimg.exe i utworzyć obraz ISO. Więcej informacji o narzędziu OSCDimg.exe można znaleźć w dokumentacji środowiska preinstalacji systemu Windows.

Jak zaktualizować obrazy środowiska WinPE, gdy system Windows jest uruchamiany z serwera RIS

Aby zastosować poprawkę zabezpieczeń 824146 do obrazu środowiska preinstalacji systemu Windows na serwerze RIS, wykonaj następujące kroki:
 1. Pobierz poprawkę zabezpieczeń 824146 odpowiednią do środowiska WinPE, które chcesz utworzyć.
 2. Wyodrębnij pakiet poprawki zabezpieczeń 824146 do folderu (na przykład C:\824146) przy użyciu przełącznika wiersza polecenia /x. Na przykład aby wyodrębnić do folderu C:\824146 wersję poprawki 824146 odpowiednią do systemu Windows XP, wpisz następujące polecenie:
  WindowsXP-KB824146-x86-ENU.exe –x:c:\824146
 3. Skopiuj odpowiednie pliki Ole32.dll, Rpcrt4.dll i Rpcss.dll z folderu utworzonego w kroku 2 (na przykład C:\824146) do obrazu płaskiego środowiska preinstalacji systemu Windows na serwerze RIS (na przykład D:\remoteinstall\setup\%lang%\images\%dir_name%\i386).
  • Jeśli środowisko preinstalacji systemu Windows jest tworzone na podstawie systemu Windows XP bez dodatku SP1, skopiuj pliki Ole32.dll, Rpcrt4.dll i Rpcss.dll z folderu SP1 w folderze C:\824146.
  • Jeśli środowisko preinstalacji systemu Windows jest tworzone na podstawie systemu Windows XP z dodatkiem SP1, skopiuj pliki Ole32.dll, Rpcrt4.dll i Rpcss.dll z folderu SP2 w folderze C:\824146.
  • Jeśli środowisko preinstalacji systemu Windows jest tworzone na podstawie systemu Windows Server 2003, skopiuj pliki Ole32.dll, Rpcrt4.dll i Rpcss.dll z folderu RTMQFE w folderze C:\824146.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 828217 — ostatni przegląd: 17.07.2008 — zmiana: 1

Opinia