Zasoby ułatwiające aktywację licencji w programach pakietu Microsoft Office

WPROWADZENIE

Po zainstalowaniu pakietu Microsoft Office lub programu tego pakietu pojawia się monit o aktywowanie danego pakietu lub programu. W tym artykule podano listę zasobów ułatwiających aktywację pakietów Microsoft Office 2007 i Microsoft Office 2003. Aby uzyskać informacje dotyczące aktywacji określonej wersji pakietu Microsoft Office, odwiedź odpowiednią witrynę firmy Microsoft w sieci Web:Aby uzyskać pomoc dotyczącą rozwiązywania problemów i dodatkowe zasoby związane z aktywacją pakietu Microsoft Office, zobacz sekcję „Więcej informacji”.

Ten artykuł jest przeznaczony dla początkujących lub średnio zaawansowanych użytkowników komputerów.

Więcej informacji

Poniższe artykuły i zasoby zawierają informacje o rozwiązywaniu problemów z aktywacją pakietu Microsoft Office System oraz dodatkowe informacje na temat aktywacji produktów.

Informacje o rozwiązywaniu problemów z aktywacją pakietu Microsoft Office

Aby uzyskać więcej informacji o rozwiązywaniu problemów z aktywacją produktu Office 2007, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
919895 Rozwiązywanie problemów, które mogą wystąpić podczas aktywowania pakietu Office 2007
Aby uzyskać więcej informacji o rozwiązywaniu problemów z aktywacją produktu Office 2003, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
903275 Rozwiązywanie problemów, które mogą wystąpić podczas aktywowania produktu pakietu Office

Dodatkowe zasoby dotyczące aktywacji pakietu Microsoft Office

Aby uzyskać więcej informacji na temat aktywacji produktów Microsoft Office System, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Aby uzyskać dodatkowe informacje o Kreatorze aktywacji pakietu Office, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
293151 Opis Kreatora aktywacji pakietu Office
Strona pomocy technicznej programu Dodatki dla oryginalnych produktów firmy Microsoft jest przeznaczona dla klientów, którzy mają pytania dotyczące tego programu, chcą dowiedzieć się więcej o procesie sprawdzania oryginalności lub potrzebują pomocy w rozwiązaniu problemu ze sprawdzaniem oryginalności. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Aktywacja może zakończyć się niepowodzeniem w przypadku fałszywego oprogramowania. Jeśli podejrzewasz, że używana kopia jest fałszywa, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web, aby uzyskać więcej informacji:
Właściwości

Identyfikator artykułu: 828958 — ostatni przegląd: 13.09.2011 — zmiana: 1

Opinia