Jak wyłączać komunikaty ostrzegawcze dotyczące hiperłączy w pakiecie Office 2003

Ważne: Ten artykuł zawiera informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Przed zmodyfikowaniem rejestru wykonaj jego kopię zapasową. Upewnij się, że wiesz, jak przywrócić rejestr w przypadku pojawienia się problemu. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykonywania kopii zapasowej, przywracania i modyfikowania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
256986 Opis rejestru systemu Microsoft Windows

WPROWADZENIE

W tym artykule opisano krok po kroku, jakie czynności należy wykonać, aby w pakiecie Microsoft Office 2003 zapobiegać wyświetlaniu komunikatu ostrzegawczego przy każdy kliknięciu hiperłącza w programie pakietu Office 2003.

Więcej informacji

Po kliknięciu w pakiecie Office 2003 hiperłącza lub obiektu łączącego z plikiem wykonywalnym może się pojawić następujący komunikat o błędzie:
Opening path/filename.

Hyperlinks can be harmful to your computer and data. To protect your computer, click only those hyperlinks from trusted sources. Do you want to continue? (Otwieranie ścieżka/nazwa_pliku. Hiperłącza mogą być szkodliwe dla komputera i danych. Aby chronić komputer, klikaj tylko hiperłącza z zaufanych źródeł. Czy chcesz kontynuować?).

Uwaga: Takie zachowanie występuje niezależnie od ustawień poziomu zabezpieczeń. Aby zlokalizować ustawienia poziomu zabezpieczeń, w menu Narzędzia wskaż polecenie Makro, a następnie kliknij polecenie Zabezpieczenia. Aby wyłączyć ostrzeżenia dotyczące hiperłączy, które pojawiają się w pakiecie Office 2003 po użyciu adresu HTTP:// lub FTP://, należy utworzyć nowy podklucz rejestru. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki.

Ostrzeżenie: Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru przy użyciu Edytora rejestru lub innej metody może stać się przyczyną poważnych problemów. Mogą one wymagać ponownego zainstalowania systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że rozwiązanie tych problemów będzie możliwe. Można modyfikować rejestr na własną odpowiedzialność.
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
 2. W polu Otwórz wpisz polecenie regedit, a następnie kliknij przycisk OK.
 3. W Edytorze rejestru zlokalizuj i kliknij jeden z następujących podkluczy rejestru:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Common
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\11.0\Common
  Uwagi:
  • Należy zmodyfikować tylko jeden z tych podkluczy rejestru (a nie oba).
  • Jeżeli podklucz rejestru HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\11.0\Common nie istnieje, może być konieczne ręczne utworzenie go.
 4. Kliknij podklucz rejestru, w menu Edycja wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Klucz.
 5. Wpisz Security, a następnie naciśnij klawisz ENTER, aby wprowadzić nazwę.
 6. W menu Edycja wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Wartość DWORD.
 7. Wpisz DisableHyperlinkWarning, a następnie naciśnij klawisz ENTER, aby wprowadzić nazwę.
 8. W prawym okienku kliknij prawym przyciskiem pozycję DisableHyperlinkWarning, a następnie kliknij polecenie Modyfikuj.
 9. W oknie dialogowym Edytowanie wartości DWORD, kliknij opcję Dziesiętny, a następnie wpisz 1 w polu Dane wartości.

  Uwaga: Wartość 0 włącza komunikaty ostrzegawcze dotyczące hiperłączy, a wartość 1 wyłącza je.
 10. Kliknij przycisk OK.
 11. Zamknij Edytor rejestru.
Podczas otwierania grafik TIF lub plików Microsoft Document Imaging (MDI) może się pojawiać następujący komunikat ostrzegawczy, nawet gdy został już zaimplementowany klucz rejestru opisany w tym artykule:
Opening path/filename.
Some files can contain viruses or otherwise be harmful to your computer.
It is important to be certain that this file is from a trustworthy source.
Would you like to open this file? (Otwieranie ścieżka/nazwa_pliku. Niektóre pliki mogą zawierać wirusy lub uszkodzić komputer w inny sposób. Upewnij się, że ten plik pochodzi z zaufanego źródła. Czy chcesz otworzyć ten plik?)
Ten dodatkowy komunikat ostrzegawczy pochodzi z pliku HLINK.dll i jest wyświetlany podczas próby użycia hiperłącza. Komunikaty ostrzegawcze pakietu Microsoft Office dotyczące hiperłączy można odróżnić od komunikatów ostrzegawczych HLINK przez wyszukanie cudzysłowów wokół ścieżki pliku podanej w komunikacie. Komunikat pakietu Office zawiera cudzysłowy, a w komunikacie HLINK ich nie ma. Komunikat ostrzegawczy próbuje określić, czy typ pliku jest sam w sobie niebezpieczny przez sprawdzenie rozszerzenia, identyfikatora progid, identyfikatora classid oraz typu MIME dokumentu.

Uwaga: Komunikat ostrzegawczy może być nadal wyświetlany przez system Microsoft Windows. Jeżeli komunikat będzie się nadal pojawiać po zastosowaniu metod opisanych w tym artykule, użyj jednej z następujących metod, aby rozwiązać ten problem.

Metoda 1: Wyłącz opcję „Potwierdź otwarcie po pobraniu” dla typu pliku, który próbujesz otworzyć.

Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij dwukrotnie ikonę Mój komputer.
 2. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje folderów.
 3. Na karcie Typy plików wybierz odpowiednie rozszerzenie pliku (na przykład WMV) w polu Zarejestrowane typy plików, a następnie kliknij przycisk Zaawansowane.
 4. Kliknij, aby wyczyścić pole wyboru Potwierdź otwarcie po pobraniu, a następnie kliknij przycisk OK.
 5. Kliknij przycisk Zamknij w oknie dialogowym Opcje folderów.

Metoda 2: Wyłącz komunikat ostrzegawczy przez zmodyfikowanie podklucza rejestru HKEY_CLASSES_ROOT\WMVFile\EditFlags

Użyj tej metody, jeżeli komunikat ostrzegawczy pojawia się na wielu komputerach. Aby wyłączyć komunikat ostrzegawczy, wykonaj następujące kroki:

Ostrzeżenie: Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru przy użyciu Edytora rejestru lub innej metody może stać się przyczyną poważnych problemów. Mogą one wymagać ponownego zainstalowania systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że rozwiązanie tych problemów będzie możliwe. Można modyfikować rejestr na własną odpowiedzialność.
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz regedit, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Zlokalizuj i kliknij następujący podklucz rejestru:
  HKEY_CLASSES_ROOT\WMVFile\EditFlags
 3. Kliknij wartość DWORD EditFlags, a następnie kliknij polecenie Zmień nazwę w menu Edycja.
 4. Wpisz nową nazwę dla wartości DWORD, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 5. W menu Edycja wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Wartość DWORD.
 6. Wpisz tekst EditFlags, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 7. W menu Edycja kliknij polecenie Modyfikuj.
 8. Wpisz wartość 10000 (szesnastkowa), a następnie kliknij przycisk OK.
Aby ponownie włączyć komunikat ostrzegawczy, wykonaj następujące kroki.

Ostrzeżenie: Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru przy użyciu Edytora rejestru lub innej metody może stać się przyczyną poważnych problemów. Mogą one wymagać ponownego zainstalowania systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że rozwiązanie tych problemów będzie możliwe. Można modyfikować rejestr na własną odpowiedzialność.
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz regedit, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Zlokalizuj i kliknij następujący podklucz rejestru:
  HKEY_CLASSES_ROOT\WMVFile\EditFlags
 3. Kliknij pozycję EditFlags, a następnie w menu Edycja kliknij polecenie Modyfikuj.
 4. Wpisz wartość 0 (szesnastkowa), a następnie kliknij przycisk OK.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 829072 — ostatni przegląd: 13.11.2008 — zmiana: 1

Opinia