JAK: Praktyczne wskazówki dotyczące rejestru w systemie Windows XP Home Edition (część 1)

Streszczenie

Niniejszy artykuł stanowi część 1 cyklu Praktyczne wskazówki dotyczące rejestru w systemie Windows XP Home Edition. Część 1 zawiera opis przygotowania.
Aby zapoznać się z pozostałymi częściami, użyj łączy znajdujących się na końcu artykułu.

Inne artykuły na ten temat:

Część 1. Przygotowanie 
Część 2. Ponowne konfigurowanie menu Start
Część 3. Ograniczanie dostępu do Panelu sterowania
Część 4. Usuwanie list historii
Część 5. Dostosowywanie paska zadań
Część 6. Rozwijanie menu kontekstowych
Część 7. Pozostałe wskazówki


Rejestr stanowi podstawę konfiguracji komputera. Przechowywane są w nim wszystkie podzielone na wiele plików ustawienia, wymagane przez system Windows i zainstalowane programy. Nie wszystkie wpisy można jednak zmieniać przy użyciu interfejsu systemu Windows. Aby uzyskać żądaną konfigurację, należy wprowadzić zmiany ręcznie.

Jest to okazja do poznania wielu przydatnych porad i wskazówek. Ułatwiają one użytkownikom pracę z rejestrem.

Wskazówka:

Początkujący użytkownicy rejestru powinni zapoznać się z instrukcją krok po kroku, zawierającą omówienie porad i wskazówek dotyczących rejestru. Zawierają one informacje dotyczące obsługi Edytora rejestru REGEDIT.EXE, eksportowania i importowania poszczególnych kluczy oraz tworzenia kopii zapasowej i przywracania pełnej bazy danych rejestru.

Tworzenie konta testowego

Aby wypróbować opisane wskazówki w praktyce, należy utworzyć nowe konto użytkownika. W przypadku pojawienia się problemów lub wprowadzenia niepożądanych zmian konto będzie można usunąć, a konto osobiste bieżącego użytkownika oraz konta innych użytkowników pozostaną niezmienione.

 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Panel sterowania, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę Konta użytkowników. 2. Kliknij polecenie Utwórz nowe konto i wprowadź nazwę konta (w tym przypadku JanK). Kliknij przycisk Dalej. 3. Jako typ konta wybierz konto administratora i kliknij przycisk Utwórz konto.

Wskazówka:

Konto ograniczone nie umożliwia zmieniania wszystkich miejsc w rejestrze. Aby to było możliwe, potrzebny jest tymczasowy dostęp do konta administratora. Po wykonaniu żądanych czynności można zmienić typ konta i sprawdzić, jakie czynności można wykonać przy jego użyciu.Ochrona określonej konfiguracji

Dopóki konto testowe użytkownika JanK ma uprawnienia konta administratora, użytkownik może wprowadzać zmiany w konfiguracji. Może on anulować wszystkie ustawienia, usuwając odpowiednie wpisy rejestru, lub zmieniając ich wartości na 0.

Jeżeli użytkownikowi JanK zostanie odebrane prawo do edytowania rejestru, a typ konta zostanie zmieniony na konto ograniczone (po wykonaniu wszystkich czynności), użytkownik nie będzie mógł już zmieniać konfiguracji.

Należy wykonać następujące czynności, aby użytkownik konta testowego nie mógł edytować rejestru

 1. Zaloguj się przy użyciu konta testowego i przejdź do klucza

  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System

 2. Jeżeli klucz SYSTEM nie istnieje, należy go utworzyć w gałęzi POLICIES.
 3. Utwórz następujący wpis w kluczu SYSTEM:

  • Typ: REG_DWORD
  • Nazwa: DisableRegistryTools
  • Wartość: 1 4. Wyloguj się, a następnie zaloguj się ponownie.
 5. Spróbuj uruchomić program REGEDIT. Operacja zakończy się niepowodzeniem. 6. Zmień użytkownika i zaloguj się przy użyciu własnego konta. Żadne zmiany nie zostały w nim wprowadzone. Rejestr można edytować tak jak zazwyczaj.

Zmienianie typu konta testowego

Użytkownik JanK nie ma już dostępu do rejestru. Jako administrator komputera może jednak utworzyć nowe konto administratora i przy jego użyciu zmienić swoje konto. Dlatego konto dla tego użytkownika należy zmienić na ograniczone. Użytkownik będzie mógł edytować swoje konto, ale nie będzie mógł założyć nowego.

 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Panel sterowania, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę Konta użytkowników.
 2. Kliknij konto użytkownika JanK i wybierz opcję Zmień typ konta. 3. Kliknij opcję Ograniczone, a następnie kliknij przycisk Zmień typ konta.
Wprowadzanie w późniejszym czasie zmian w rejestrze dla konta testowego

Przy użyciu konta z uprawnieniami administracyjnymi można edytować ustawienia rejestru dla użytkownika JanK. Można uruchomić program REGEDIT w momencie, gdy użytkownik jest zalogowany, i zmienić jego ustawienia rejestru.

 1. Zaloguj się przy użyciu konta testowego i otwórz folder systemu Windows (zazwyczaj jest to C:\WINDOWS).
 2. Kliknij plik REGEDIT.EXE prawym przyciskiem myszy i kliknij polecenie Uruchom jako. 3. Kliknij opcję Następujący użytkownik, a następnie wprowadź swoją nazwę i hasło użytkownika. 4. Przejdź do odpowiedniego klucza w gałęzi HKEY_USERS. Identyfikator zabezpieczeń (SID) zawiera wszystkie ustawienia użytkownika JanK.

Wskazówka:

Identyfikator zabezpieczeń można również znaleźć w kluczu

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\hivelist
.Użytkownik JanK ma identyfikator zabezpieczeń S-1-5-21-1177238915-1220945662-839522115-1006, należy więc przejść do klucza

 • HKEY_USERS\S-1-5-21-1177238915-1220945662-839522115-1006
a następnie do określonej ścieżki do żądanego podklucza, aby edytować poszczególne ustawienia dla użytkownika JanK.

MATERIAŁY REFERENCYJNE

Inne artykuły na ten temat:

CZĘŚĆ 1 Praktycznie wskazówki dotyczące rejestru w systemie Windows XP Home Edition (829378)
Przygotowanie

CZĘŚĆ 2 Praktyczne wskazówki dotyczące rejestru w systemie Windows XP Home Edition (829379)
Ponowne konfigurowanie menu Start

CZĘŚĆ 3 Praktyczne wskazówki dotyczące rejestru w systemie Windows XP Home Edition (829380)
Ograniczanie dostępu do Panelu sterowania

CZĘŚĆ 4 Praktyczne wskazówki dotyczące rejestru w systemie Windows XP Home Edition (829381)
Usuwanie list historii

CZĘŚĆ 5 Praktyczne wskazówki dotyczące rejestru w systemie Windows XP Home Edition (829382)
Dostosowywanie paska zadań

CZĘŚĆ 6 Praktyczne wskazówki dotyczące rejestru w systemie Windows XP Home Edition (829383)
Rozwijanie menu kontekstowych

CZĘŚĆ 7 Praktyczne wskazówki dotyczące rejestru w systemie Windows XP Home Edition (829384)
Pozostałe wskazówki

Ten artykuł jest tłumaczeniem z języka niemieckiego. Wszelkie późniejsze zmiany lub dodatki do oryginalnego artykułu w języku niemieckim mogą nie być uwzględnione w tym tłumaczeniu. Informacje zawarte w tym artykule są oparte na niemieckojęzycznych wersjach tego produktu. Dokładność tych informacji w odniesieniu do innych wersji językowych tego produktu nie została przetestowana w zakresie tego tłumaczenia. Firma Microsoft udostępnia te informacje bez żadnych gwarancji co do ich dokładności i przydatności ani co do kompletności i dokładności tłumaczenia.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 829378 — ostatni przegląd: 04.03.2004 — zmiana: 1

Opinia