JAK: Praktyczne wskazówki dotyczące rejestru w systemie Windows XP Home Edition (część 2)

Streszczenie

Niniejszy artykuł stanowi część 2 cyklu Praktyczne wskazówki dotyczące rejestru w systemie Windows XP Home Edition. Część 2 zawiera opis sposobu ponownego konfigurowania menu Start.
Aby zapoznać się z pozostałymi częściami, użyj łączy znajdujących się na końcu artykułu.

Inne artykuły na ten temat:

Część 1. Przygotowanie 
Część 2. Ponowne konfigurowanie menu Start
Część 3. Ograniczanie dostępu do Panelu sterowania
Część 4. Usuwanie list historii
Część 5. Dostosowywanie paska zadań
Część 6. Rozwijanie menu kontekstowych
Część 7. Pozostałe wskazówki


Menu Start można dostosować do własnych potrzeb. Ustawienia można wprowadzać przy użyciu interfejsu systemu Windows w oknie właściwości paska zadań.Ręczne dostosowywanie menu Start

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy pasek zadań lub przycisk Start i wybierz polecenie Właściwości. 2. Kliknij kartę Menu Start, a następnie kliknij przycisk Dostosuj. 3. Wybierz odpowiednie ustawienia na kartach Ogólne i Zaawansowane.
 4. Kliknij przycisk OK, a następnie ponownie kliknij przycisk OK.

Można dokonać następujących ustawień:

 • Korzystanie z menu klasycznego lub nowego
 • Wyświetlanie dużych lub małych ikon
 • Liczba wyświetlanych pozycji często używanych programów
 • Wyświetlanie podmenu po wskazaniu polecenia
 • Wyróżnianie ostatnio zainstalowanych programów
 • Sposób wyświetlania poszczególnych elementów:

  • Program e-mail
  • Narzędzia internetowe
  • Foldery Moje dokumenty, Moje obrazy, Moja muzyka
  • Ostatnio używane dokumenty
  • Folder Ulubione
  • Mój komputer
  • Otoczenie sieciowe
  • Panel sterowania
  • Programy administracyjne
  • Połączenia sieciowe
  • Drukarki i faksy
  • Pomoc i obsługa techniczna
  • Wyszukiwanie
  • Polecenie Uruchom


Jeżeli chodzi o zapewnienie przejrzystego układu, można wypróbować działanie wielu opcji, a następnie zrezygnować z ich używania.

Początkujący użytkownicy mogą wprowadzić niepożądane zmiany, dlatego może pojawić się potrzeba ograniczenia lub utrudnienia dostępu do składników systemu. W takim przypadku należy skorzystać z innej metody.

Dostosowywanie menu Start przy użyciu rejestru

Wykonaj następujące czynności:

 1. Zaloguj się przy użyciu konta użytkownika, dla którego chcesz wprowadzić zmiany.
 2. Uruchom Edytora rejestru. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie regedit i kliknij przycisk OK.
 3. Przejdź do klucza

  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

 4. Utwórz odpowiedni wpis.
 5. Wyloguj się, a następnie zaloguj się ponownie lub dokonaj ponownego rozruchu komputera.

Ukrywanie folderu Moje dokumenty

Folder Moje dokumenty to folder, w którym przechowywane są domyślnie pliki użytkownika. O ile nie zmieniono lokalizacji zapisywania, programy WORD lub EXCEL zapisują w tym folderze dokumenty.


Może pojawić się potrzeba korzystania z własnej partycji na dysku twardym i zapisywania dokumentów w odpowiednio utworzonych folderach albo udostępnienie ich w centralnej lokalizacji w sieci. W takim przypadku folder Moje dokumenty raczej nie jest potrzebny, a menu Start można odpowiednio dostosować.

Aby ukryć folder Moje dokumenty:

 1. Utwórz następujący wpis:

  • Typ: REG_DWORD
  • Nazwa: NoSMMyDocs
  • Wartość: 1
 2. Wyloguj się, a następnie zaloguj się ponownie. Po otwarciu menu Start folder Moje dokumenty będzie niewidoczny. 3. Sprawdź właściwości paska zadań. Zmieniła się tutaj odpowiednia karta.

Przed wprowadzeniem zmiany:

Pozycja Moje dokumenty jest wyświetlana między pozycją Moje obrazy, a pozycją Moja muzyka. Folder może być wyświetlany jako menu lub skrót albo można go usunąć.Po wprowadzeniu zmiany:

Pozycja Moje dokumenty zostaje ukryta. Istniejące ustawienie można zmienić przy użyciu rejestru. Czynności tej nie można już wykonać w oknie właściwości paska zadań.Nie powoduje to usunięcia folderu Moje dokumenty. Można uzyskać do niego dostęp przy użyciu ikony Mój komputer oraz za pomocą Eksploratora.

Ukrywanie innych elementów

Wymienione czynności można wykonać odpowiednio dla innych elementów menu Start. Lista zawiera wpisy, które należy uzupełnić w kluczu

 • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
.Ukrywanie folderu Moje bieżące dokumenty

 • Typ: REG_DWORD
 • Nazwa: NoRecentDocsMenu
 • Wartość: 1

Ukrywanie folderu Moje obrazy

 • Typ: REG_DWORD
 • Nazwa: NoSMMyPictures
 • Wartość: 1

Ukrywanie folderu Moja muzyka

 • Typ: REG_DWORD
 • Nazwa: NoStartMenuMyMusic
 • Wartość: 1

Ukrywanie folderu Ulubione

 • Typ: REG_DWORD
 • Nazwa: NoFavoritesMenu
 • Wartość: 1

Ukrywanie Otoczenia sieciowego

 • Typ: REG_DWORD
 • Nazwa: NoStartMenuNetworkPlaces
 • Wartość: 1

Ukrywanie połączeń sieciowych

 • Typ: REG_DWORD
 • Nazwa: NoNetworkConnections
 • Wartość: 1

Ukrywanie Pomocy i obsługi technicznej

 • Typ: REG_DWORD
 • Nazwa: NoSMHelp
 • Wartość: 1

Ukrywanie funkcji wyszukiwania

 • Typ: REG_DWORD
 • Nazwa: NoFind
 • Wartość: 1

Ukrywanie polecenia Uruchom

 • Typ: REG_DWORD
 • Nazwa: NoRun
 • Wartość: 1

Wskazówka:

Po ukryciu polecenia Uruchom należy utworzyć na pulpicie skrót do Edytora rejestru. W innym przypadku praca z tym programem może sprawiać problemy.

 1. Kliknij pulpit prawym przyciskiem myszy. Wybierz polecenie Nowy i kliknij polecenie Skrót. 2. Kliknij przycisk Przeglądaj i przejdź do katalogu systemu Windows (domyślnie katalog C:\WINDOWS). Wybierz plik REGEDIT.EXE i kliknij przycisk OK.

 3. Po wykonaniu tych czynności ścieżka zostanie wprowadzona. Można ją również wprowadzić ręcznie. Kliknij przycisk Dalej. 4. Wprowadź nazwę skrótu i kliknij przycisk Zakończ. 5. Alternatywnie (zamiast skrótu) można również otworzyć folder C:\WINDOWS i kliknąć dwukrotnie plik REGEDIT.EXE.


Uniemożliwienie dostępu do właściwości paska zadań

Oprócz usunięcia z paska zadań określonych elementów można również całkowicie uniemożliwić dostęp do właściwości paska zadań. Tego ustawienia nie można później zmienić przy użyciu interfejsu systemu Windows.

 1. Dostosuj menu Start do swoich potrzeb.
 2. Uruchom program REGEDIT i przejdź do klucza


  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

 3. Utwórz następujący wpis:

  • Typ: REG_DWORD
  • Nazwa: NoSetTaskbar
  • Wartość: 1

 4. Wyloguj się, a następnie zaloguj się ponownie.

Po wprowadzeniu tych ustawień otwarcie okna właściwości paska zadań będzie niemożliwe.Z Panelu sterowania zostanie usunięta odpowiednia ikona:Uwaga:

W przypadku konieczności przywrócenia ustawień nie trzeba usuwać wpisów. Wystarczy ustawić wartości DWORD na 0.

Zmienianie ustawień najczęściej używanych programówMenu Start składa się z dwóch głównych obszarów:

 • Z prawej strony znajdują się często używane foldery i funkcje systemu.
 • Z lewej strony znajduje się lista programów, z których użytkownik regularnie korzysta:
  • Programy będące stałymi elementami menu Start
  • Lista najczęściej używanych programów, tworzona na bieżąco przez system Windows

Tą część można również dostosowywać.

Jeżeli wyświetlanie w menu Start Notatnika (ponieważ było otwieranych wiele plików .txt) oraz gry Saper jest niepożądane, należy określić w systemie Windows, które programy mają nie pojawiać się w menu Start.

 1. Uruchom program REGEDIT.EXE i przejdź do klucza

  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes

 2. Utwórz klucz APPLICATIONS (w gałęzi CLASSES).
 3. Utwórz klucz dla każdego programu, który ma nie być wyświetlany w menu Start (w gałęzi APPLICATIONS). Nadaj kluczowi nazwę odpowiadającą nazwie pliku danego programu.
 4. Utwórz w kluczach wszystkich plików programów następujący wpis:

  • Typ: REG_SZ
  • Nazwa: NoStartPage
  • Wartość: pusta

 5. Wyloguj się, a następnie zaloguj się ponownie.


Przykład

Aby program Notatnik nie był wyświetlany w menu Start, utwórz klucz

 • HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\Applications\Notepad.exe
a w kluczu NOTEPAD.EXE dodaj wpis NOSTARTPAGE.Poniższa lista zawiera nazwy niektórych plików programów:Wskazówka:

Jeżeli na liście nie ma programu, który ma zostać usunięty, informacje o jego nazwie można uzyskać w oknie właściwości po kliknięciu ikony danego programu.

 1. Otwórz menu Start i kliknij żądany program prawym przyciskiem myszy.
 2. Kliknij polecenie Właściwości. 3. Aby sprawdzić nazwę programu, należy kliknąć przycisk Znajdź element docelowy na karcie Skrót.
MATERIAŁY REFERENCYJNE

Inne artykuły na ten temat:

CZĘŚĆ 1 Praktyczne wskazówki dotyczące rejestru w systemie Windows XP Home Edition (829378)
Przygotowanie

CZĘŚĆ 2 Praktycznie wskazówki dotyczące rejestru w systemie Windows XP Home Edition (829379)
Ponowne konfigurowanie menu Start

CZĘŚĆ 3 Praktyczne wskazówki dotyczące rejestru w systemie Windows XP Home Edition (829380)
Ograniczanie dostępu do Panelu sterowania

CZĘŚĆ 4 Praktyczne wskazówki dotyczące rejestru w systemie Windows XP Home Edition (829381)
Usuwanie list historii

CZĘŚĆ 5 Praktyczne wskazówki dotyczące rejestru w systemie Windows XP Home Edition (829382)
Dostosowywanie paska zadań

CZĘŚĆ 6 Praktyczne wskazówki dotyczące rejestru w systemie Windows XP Home Edition (829383)
Rozwijanie menu kontekstowych

CZĘŚĆ 7 Praktyczne wskazówki dotyczące rejestru w systemie Windows XP Home Edition (829384)
Pozostałe wskazówki

Ten artykuł jest tłumaczeniem z języka niemieckiego. Wszelkie późniejsze zmiany lub dodatki do oryginalnego artykułu w języku niemieckim mogą nie być uwzględnione w tym tłumaczeniu. Informacje zawarte w tym artykule są oparte na niemieckojęzycznych wersjach tego produktu. Dokładność tych informacji w odniesieniu do innych wersji językowych tego produktu nie została przetestowana w zakresie tego tłumaczenia. Firma Microsoft udostępnia te informacje bez żadnych gwarancji co do ich dokładności i przydatności ani co do kompletności i dokładności tłumaczenia.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 829379 — ostatni przegląd: 04.03.2004 — zmiana: 1

Opinia