JAK: Praktyczne wskazówki dotyczące rejestru w systemie Windows XP Home Edition (część 5)

Streszczenie

Niniejszy artykuł stanowi część 5 cyklu Praktyczne wskazówki dotyczące rejestru w systemie Windows XP Home Edition. Część 5 zawiera opis sposobu dostosowywania paska zadań.
Aby zapoznać się z pozostałymi częściami, użyj łączy znajdujących się na końcu artykułu.

Inne artykuły na ten temat:

Część 1. Przygotowanie 
Część 2. Ponowne konfigurowanie menu Start
Część 3. Ograniczanie dostępu do Panelu sterowania
Część 4. Usuwanie list historii
Część 5. Dostosowywanie paska zadań
Część 6. Rozwijanie menu kontekstowych
Część 7. Pozostałe wskazówki


Pasek zadań jest oprócz menu Start najważniejszym elementem pulpitu. Umożliwia szybki dostęp do wszystkich uruchomionych aplikacji, otwartych dokumentów i folderów.

Przy użyciu menu kontekstowego oraz okna właściwości paska zadań można zmienić wiele ustawień.

Niektóre zachowania paska zadań mogą być niepożądane. Można je zmienić, wprowadzając zmiany w rejestrze.

Kreator oczyszczania pulpitu

Użytkownik tworzy często wiele ikon, które chce zachować na pulpicie. System Windows regularnie czyści pulpit, korzystając z Kreatora oczyszczania pulpitu.Co 60 dni Kreator wyświetla listę nieużywanych ikon. Jeżeli usuwanie ikon jest niepożądane, należy usunąć zaznaczenia odpowiednich pól wyboru. W innym przypadku system Windows przeniesie ikony do folderu Nieużywane skróty pulpitu.

Czynności, które należy wykonać:

 1. Po kliknięciu komunikatu pojawi się ekran powitalny Kreatora. Kliknij przycisk Dalej. 2. Usuń zaznaczenie odpowiednich pól wyboru i kliknij przycisk Dalej. 3. Kliknij przycisk Zakończ. 4. W tym przypadku ikona programu Acrobat Reader została przeniesiona do nowo utworzonego folderu Nieużywane skróty pulpitu.
Dezaktywacja Kreatora oczyszczania pulpitu

Jeżeli korzystanie z Kreatora oczyszczania pulpitu jest niepożądane, można dokonać jego dezaktywacji przy użyciu interfejsu systemu Windows.

 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.
 2. Kliknij dwukrotnie ikonę Ekran.
 3. Wybierz kartę Pulpit i kliknij przycisk Dostosuj pulpit. 4. Usuń zaznaczenie pola wyboru Uruchamiaj Kreatora oczyszczania pulpitu co 60 dni i zamknij okno, klikając przycisk OK.


Uwaga:

Przy użyciu przycisku Oczyść pulpit teraz można w dowolnym momencie uruchomić Kreatora.Usunięcie zaznaczenia pola wyboru odpowiada wpisowi NoRun w kluczu rejestru

 • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Desktop\CleanupWiz • Typ: REG_DWORD
 • Nazwa: NoRun
 • Wartość: 1


Ukrywanie Kreatora oczyszczania pulpitu

Kreatora można trwale usunąć z ekranu.

 1. Uruchom program REGEDIT.EXE i przejdź do klucza


  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

 2. Utwórz następujący wpis:

  • Typ: REG_DWORD
  • Nazwa: NoDesktopCleanupWizard
  • Wartość: 1 3. Wyloguj się, a następnie ponownie się zaloguj.
 4. Ręczne uruchomienie Kreatora oczyszczania pulpitu nie jest już możliwe.Ukrywanie porad dymkowych

System Windows wyświetla na pasku zadań porady dymkowe na temat różnych elementów.Jeżeli jest to niepożądane, można zrezygnować z korzystania z tej funkcji.

 1. Uruchom program REGEDIT.EXE i przejdź do klucza


  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\CurrentVersion\Explorer\Advanced

 2. Utwórz następujący wpis:

  • Typ: REG_DWORD
  • Nazwa: EnableBalloonTips
  • Wartość: 0 3. Wyloguj się, a następnie ponownie się zaloguj. Po wykonaniu tych czynności będą wyświetlane tylko etykietki narzędzi, które są mniejsze od porad dymkowych.

MATERIAŁY REFERENCYJNE

Inne artykuły na ten temat:

CZĘŚĆ 1 Praktyczne wskazówki dotyczące rejestru w systemie Windows XP Home Edition (829378)
Przygotowanie

CZĘŚĆ 2 Praktyczne wskazówki dotyczące rejestru w systemie Windows XP Home Edition (829379)
Ponowne konfigurowanie menu Start

CZĘŚĆ 3 Praktyczne wskazówki dotyczące rejestru w systemie Windows XP Home Edition (829380)
Ograniczanie dostępu do Panelu sterowania

CZĘŚĆ 4 Praktyczne wskazówki dotyczące rejestru w systemie Windows XP Home Edition (829381)
Usuwanie list historii

CZĘŚĆ 5 Praktycznie wskazówki dotyczące rejestru w systemie Windows XP Home Edition (829382)
Dostosowywanie paska zadań

CZĘŚĆ 6 Praktyczne wskazówki dotyczące rejestru w systemie Windows XP Home Edition (829383)
Rozwijanie menu kontekstowych

CZĘŚĆ 7 Praktyczne wskazówki dotyczące rejestru w systemie Windows XP Home Edition (829384)
Pozostałe wskazówki

Ten artykuł jest tłumaczeniem z języka niemieckiego. Wszelkie późniejsze zmiany lub dodatki do oryginalnego artykułu w języku niemieckim mogą nie być uwzględnione w tym tłumaczeniu. Informacje zawarte w tym artykule są oparte na niemieckojęzycznych wersjach tego produktu. Dokładność tych informacji w odniesieniu do innych wersji językowych tego produktu nie została przetestowana w zakresie tego tłumaczenia. Firma Microsoft udostępnia te informacje bez żadnych gwarancji co do ich dokładności i przydatności ani co do kompletności i dokładności tłumaczenia.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 829382 — ostatni przegląd: 04.03.2004 — zmiana: 1

Opinia