Informacje o dodatku Service Pack 8 dla aparatu Jet 4.0

WPROWADZENIE

Ten artykuł zawiera informacje o dodatku Service Pack 8 (SP8) dla aparatu bazy danych Microsoft Jet 4.0.

Ważne: Aby aparat bazy danych Jet działał optymalnie, należy zainstalować najnowszą aktualizację aparatu Jet.
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu uzyskiwania najnowszego dodatku Service Pack dla aparatu bazy danych Jet w wersji dla innych systemów operacyjnych oraz sposobie uzyskiwania innych najważniejszych wskazówek, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
239114 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla aparatu bazy danych Microsoft Jet 4.0
303528 JAK: Zapewnianie sprawnego działania bazy danych aparatu Jet 4.0

Więcej informacji

Pobieranie najnowszego dodatku Service Pack dla aparatu Jet 4.0

Obecnie do pobrania jest udostępnionych pięć różnych wersji dodatku Service Pack 8 (SP8) dla aparatu Jet 4.0.
 • Komputery z systemem Microsoft Windows 2000

  Użyj pliku Windows2000-KB829558-x86-plk.exe, aby zainstalować dodatek Service Pack 8 dla aparatu Jet 4.0 na komputerach z systemem Windows 2000.
 • Komputery z systemem Microsoft Windows XP

  Użyj pliku WindowsXP-KB829558-x86-plk.exe, aby zainstalować dodatek Service Pack 8 dla aparatu Jet 4.0 na komputerach z systemem Windows XP.
 • Komputery z systemem Microsoft Windows Server 2003

  Użyj pliku WindowsServer2003-KB829558-x86-plk.exe, aby zainstalować dodatek Service Pack 8 dla aparatu Jet 4.0 na komputerach z systemem Windows Server 2003.
 • Komputery z systemem Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 lub Microsoft Windows NT 4.0

  Użyj pliku Jet40SP8_9xNT.exe, aby zainstalować dodatek Service Pack 8 dla aparatu Jet 4.0 na komputerach z systemem Windows 95, Windows 98 lub Windows NT 4.0.
 • Komputery z systemem Microsoft Windows Millennium Edition

  Użyj pliku Jet40SP8_WMe.exe, aby zainstalować dodatek Service Pack 8 dla aparatu Jet 4.0 na komputerach z systemem Windows Millennium Edition.

Pliki zawarte w dodatku Service Pack 8 dla aparatu Jet 4.0

Dodatek Service Pack 8 dla aparatu Jet 4.0 zawiera następujące pliki:
  
Nazwa pliku Wersja Rozmiar
------------------------------------------
Dao360.dll         3.60.8025.0     557 328
Expsrv.dll         6.0.72.9589 380 957
Msexch40.dll       4.0.6807.0      512 272
Msexcl40.dll       4.0.8015.0      303 376
Msjet40.dll        4.0.8015.0    1 507 600
Msjetoledb40.dll   4.0.8015.0     348 432
Msjint40.dll       4.0.6508.0    151 824
Msjter40.dll       4.0.6508.0    53 520
Msjtes40.dll       4.0.8015.0      241 936
Msltus40.dll       4.0.6508.0      213 264
Mspbde40.dll       4.0.8015.0      356 624
Msrd2x40.dll       4.0.7328.0      422 160
Msrd3x40.dll       4.0.6508.0      315 664
Msrepl40.dll       4.0.8015.0      553 232
Mstext40.dll       4.0.8015.0      258 320
Mswdat10.dll       4.0.6508.0      831 760
Mswstr10.dll       4.0.6508.0      614 672
Msxbde40.dll       4.0.8025.0      360 720
Vbajet32.dll       6.0.1.9431       30 749

Dodatek Service Pack 8 dla aparatu Jet 4.0 pobierany na komputer z systemem Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 oraz Microsoft Windows NT 4.0 zawiera dodatkowo pakiet sterowników ODBC Desktop Driver Pack. Sterowniki te są dołączone do systemów operacyjnych Windows 2000, Windows XP oraz Windows Server 2003. W pakiecie sterowników ODBC Desktop Driver Pack znajdują się następujące pliki:
  
Nazwa pliku Wersja Rozmiar
------------------------------------------
Odbcji32.dll 4.0.6205.0 60 224
Odbcjt32.dll 4.0.6205.0 285 224
Oddbse32.dll 4.0.6205.0 27 464
Odexl32.dll 4.0.6205.0 27 464
Odfox32.dll 4.0.6205.0 27 464
Odpdx32.dll 4.0.6205.0 27 464
Odtext32.dll 4.0.6205.0 27 464
Uwaga: Dodatek Service Pack 8 dla aparatu Jet 4.0 pobierany na komputery z systemem Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 lub Microsoft Windows NT 4.0 zawiera pakiet sterowników ODBC Desktop Driver Pack, który jednak nie jest instalowany w całości. Aby poprawnie zarejestrować sterowniki ODBC na komputerze, należy zainstalować składniki MDAC 2.6 (Microsoft Data Access Components) lub nowsze. Składniki MDAC nie zawierają tych plików sterowników, ale dołączono do niego podstawowe biblioteki DLL ODBC, które są wymagane do zainstalowania i używania sterowników. Aby poprawnie zarejestrować te pliki, po zainstalowaniu dodatku Service Pack 8 dla aparatu Jet 4.0 należy zainstalować składniki MDAC.
Uwaga: Rozmiar pliku może być nieco inny, ponieważ zależy on od wersji systemu Windows zainstalowanej na komputerze. Wersja pliku jest zawsze taka sama.

Jeśli planujesz korzystanie z Menedżera replikacji aparatu Jet w aparacie Jet 4.0 z dodatkiem Service Pack 8 lub nowszym, a na komputerze nie ma pliku Mstran40.exe w wersji 4.0.6508.0, należy pobrać i zainstalować plik Jet4repl.exe. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu uzyskania programu Jet4repl.exe, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
321076 Updated version of the Microsoft Jet 4.0 Service Pack 8 replication files is available in the Download Center

Aby uzyskać dodatkowe informacje o istniejących problemach, które rozwiązuje dodatek Service Pack 8 dla aparatu Microsoft Jet 4.0, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
282349 Access quits unexpectedly when linked Oracle table is left inactive

301915 Access causes an error when you export fields with data type single or double to Oracle

Ponadto dodatek Service Pack 8 dla aparatu Jet 4.0 rozwiązuje następujące problemy, które występowały w przeszłości:
 • Problemy z wydajnością, które występowały przy uruchamianiu niektórych kwerend przekazujących. BUG #: 17871 (Jet Database Engine Red)
 • Nieoczekiwane zamykanie programu Microsoft Access, które nastąpiło przy próbie rozbudowania bazy danych z tabelami zawierającymi wyzwalacze.

  Uwaga: Ten dodatek Service Pack zapobiega zamykaniu programu Access. Uniemożliwia on rozbudowywanie tabel zawierających wyzwalacze.BUG #: 17820 (Jet Database Engine Red)
 • Komunikat o błędzie „Nieprawidłowy argument”, który pojawiał się po zainstalowaniu dodatku Service Pack 7 dla aparatu Jet 4.0 przy próbie utworzenia tabeli połączonej za pomocą kodu DAO. BUG #: 17892 (Jet Database Engine Red)
 • Naruszenie zasad dostępu, które występowało przy uruchamianiu pewnych kwerend używających tabel połączonych programu Paradox. BUG #: 17846 (Jet Database Engine Red)
 • Pojawianie się pola liczb całkowitych programu Oracle jako pola podwójnej precyzji w programie Access. BUG #: 10632 (Jet Database Engine Red)
 • Przy próbie utworzenia łączy z plikami programu dBase występowało naruszenie zasad dostępu lub nic się nie działo, czyli nie powstawało łącze ani nie był wyświetlany komunikat o błędzie. BUG #: 17895 (Jet Database Engine Red)
 • Podczas odświeżania tabeli połączonej pojawiał się monit o wybranie źródła DSN, nawet jeśli nadal było używane to samo źródło DSN i wszystkie informacje o połączeniu były poprawne. BUG #: 17891 (Jet Database Engine Red)
Właściwości

Identyfikator artykułu: 829558 — ostatni przegląd: 13.11.2008 — zmiana: 1

Opinia