Komunikat o błędzie podczas instalowania systemu Windows XP: „STOP: c0000218 {Awaria pliku Rejestru}”

Symptomy

Podczas próby zainstalowania systemu Microsoft Windows XP na nowym dysku twardym sformatowanym w systemie NTFS może zostać zwrócony następujący komunikat o błędzie:
Stop: c0000218 {Awaria pliku Rejestru} Nie jest możliwe załadowanie przez Rejestr gałęzi (pliku): \SystemRoot\System32\Config\SOFTWARE lub jego dziennika bądź drugiej kopii.
Ten błąd występuje po skopiowaniu przez system Windows XP plików instalacyjnych na dysk twardy po ponownym uruchomieniu komputera.

Przyczyna

Ten problem może występować, gdy jest spełniony któryś z następujących warunków:
 • Sprzęt, na którym jest instalowany system Windows XP, może być niezgodny z systemem Windows XP.
 • Dysk twardy, na którym jest instalowany system Windows XP, może być uszkodzony.

Rozwiązanie

Krok 1. Upewnianie się, że sprzęt jest zgodny z systemem Windows XP

Aby uzyskać najnowsze informacje dotyczące zgodności, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

255036 Zasady świadczenia pomocy technicznej przez firmę Microsoft w przypadku używania sprzętu spoza listy sprzętu zgodnego z systemem Windows NT

314062 Najnowsza lista zgodności sprzętu dla systemu Windows XP


Jeśli sprzęt jest uwzględniony na liście zgodności sprzętu dla systemu Windows XP, zobacz krok 2.

Krok 2. Potwierdzanie za pomocą konsoli odzyskiwania, że dysk twardy i system plików nie są uszkodzone

Ważne Konsola odzyskiwania jest narzędziem zalecanym tylko dla użytkowników zaawansowanych i administratorów.

Uwaga Dostęp do konsoli odzyskiwania ma tylko konto Administrator.
 1. Uruchom komputer z dysku CD z systemem Windows XP. Jeśli zostanie wyświetlony odpowiedni monit, wybierz opcje wymagane do uruchomienia systemu z dysku CD.


  Uwaga Aby można było uruchomić komputer z dysku CD z systemem Windows XP, należy odpowiednio skonfigurować stację CD lub DVD. Informacje dotyczące konfigurowania uruchamiania komputera z dysku CD lub DVD można uzyskać z dokumentacji dostarczonej z komputerem lub kontaktując się z jego producentem.

 2. Gdy pojawi się odpowiedni monit, wybierz pozycję Napraw lub odzyskaj i naciśnij klawisz R. Spowoduje to uruchomienie konsoli odzyskiwania firmy Microsoft.

  Uwaga Konieczne może być wprowadzenie numeru w celu określenia instalacji systemu Windows XP na dysku twardym.
 3. Gdy pojawi się monit, wpisz hasło administratora. Jeśli hasło administratora jest puste, naciśnij po prostu klawisz ENTER.
 4. Za pomocą narzędzia wiersza polecenia chkdsk zbadaj dyski twarde. W wierszu polecenia wpisz ciąg chkdsk /r, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 5. Przeczytaj wyniki i wykonaj wszelkie czynności wymagane do ukończenia procesu. Może na przykład zostać wyświetlony monit o uruchomienie polecenia chkdsk /f w celu naprawienia określonych problemów.
 6. Ponownie uruchom komputer i ponownie spróbuj uruchomić Instalatora.

Krok 3. Wymiana dysku twardego

Jeśli dysk twardy jest uszkodzony i nie można go naprawić, być może trzeba go wymienić. Należy skontaktować się z producentem komputera, sklepem, w którym go kupiono, lub wykwalifikowanym specjalistą naprawiającym komputery w celu uzyskania informacji o tym, jak wymienić dysk twardy.


Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sprawdzania i naprawiania uszkodzonego dysku twardego za pomocą narzędzia wiersza polecenia chkdsk, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

307654 Jak zainstalować konsolę odzyskiwania i używać jej w systemie Windows XP

314058 Opis konsoli odzyskiwania systemu Windows XP

313348 Jak podzielić na partycje i sformatować dysk twardy w systemie Windows XP

Materiały referencyjne

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tego błędu i przypadków jego występowania w już ustanowionych systemach, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

307545 Jak odzyskać system Windows XP, którego nie można uruchomić z powodu uszkodzenia rejestru

Właściwości

Identyfikator artykułu: 830084 — ostatni przegląd: 03.10.2013 — zmiana: 1

Opinia