Często zadawane pytania dotyczące funkcji Lokalne źródło instalacji w pakiecie Office 2003

Streszczenie

Ten artykuł zawiera odpowiedzi na niektóre z często zadawanych pytań dotyczących funkcji Lokalne źródło instalacji.

Więcej informacji

P1: Na stronie Instalacja została ukończona, która pojawia się na zakończenie instalacji pakietu Microsoft Office 2003, wyświetlane jest pole wyboru Usuń pliki instalacyjne. Ponadto wyświetlany jest komunikat informujący, że zaleca się zachowanie plików instalacyjnych, co ułatwia konserwację i aktualizacje pakietu Office. Dlaczego warto zastosować się do tego zalecenia i zachować pliki instalacyjne?

O1: Funkcja Lokalne źródło instalacji jest nową funkcją Instalatora pakietu Office 2003. Ta funkcja zajmuje dodatkowe miejsce na dysku twardym (maksymalnie 290 megabajtów (MB), w zależności od instalowanego produktu Microsoft Office), pozostawiając pliki na dysku twardym, jednak później nie trzeba używać dysku CD z pakietem Office, jeśli zachodzi konieczność dodania składnika pakietu Office, ponownego zainstalowania lub naprawienia instalacji pakietu Office albo zainstalowania aktualizacji pakietu Office z witryny Microsoft Office Online (http://office.microsoft.com). W przypadku zaznaczenia pola wyboru Usuń pliki instalacyjne konieczne może być użycie w przyszłości dysku CD z pakietem Office, jak w starszych wersjach pakietu Microsoft Office.

P2:Co się stanie w przypadku zbyt małej ilości miejsca na dysku, gdy nastąpi próba użycia funkcji Lokalne źródło instalacji? Czy zabraknie miejsca na dysku twardym i trzeba będzie przenieść pliki lub usunąć programy?

O2: Funkcja Lokalne źródło instalacji ma wbudowany mechanizm wykrywania małej ilości miejsca na dysku. Jeśli na żadnym z dysków twardych nie ma więcej niż 1,5 gigabajta (GB) wolnego miejsca, funkcja Lokalne źródło instalacji zostaje automatycznie wyłączona.

Jeżeli przynajmniej jeden z dysków twardych zawiera więcej niż 1,5 GB wolnego miejsca, na potrzeby funkcji Lokalne źródło instalacji zostaje użyty dysk z największym dostępnym miejscem. Jeżeli przynajmniej jeden z dysków twardych zawiera więcej niż 1,5 GB wolnego miejsca i przynajmniej na jednym z dysków zawierających więcej niż 1,5 GB wolnego miejsca jest używany system plików NTFS, to na potrzeby funkcji Lokalne źródło instalacji używany jest największy dysk NTFS w komputerze, nawet jeżeli nie jest on największym ze wszystkich dysków w komputerze.

Jeśli używana jest funkcja Lokalne źródło instalacji, pliki kopiowane na dysk twardy są kopiowane do nowego folderu ukrytego w katalogu głównym dysku. Nazwa tego folderu to \MSOCACHE. Pliki kopiowane przez funkcję Lokalne źródło instalacji mogą być przechowywane wyłącznie na niewymiennych dyskach lokalnych.

P3:Co się dzieje w przypadku instalowania wielu produktów Office 2003? Czy jest możliwe, że w wyniku tych instalacji folder \MSOCACHE zostanie utworzony na więcej niż jednym dysku lub partycji dysku?

O3: Ponieważ każdy z kolejno instalowanych produktów Office w taki sam sposób sprawdza ilość dostępnego miejsca na dysku, Instalator pakietu Office 2003 zawsze wybiera istniejący folder \MSOCACHE do przechowywania plików wymaganych przez funkcję Lokalne źródło instalacji. Jeśli Instalator wykryje, że nie ma dysku zawierającego więcej niż 1,5 GB wolnego miejsca, funkcja Lokalne źródło instalacji zostaje wyłączona w przypadku aktualnie instalowanego produktu Office 2003. Instalator wyłącza funkcję Lokalne źródło instalacji wówczas, gdy nie istnieje dysk zawierający więcej niż 1,5 GB wolnego miejsca, aby ułatwić zapobieganie problemom, które mogą występować w przypadku niewielkiej ilości miejsca na dyskach w komputerze.

P4:Czy aby zaoszczędzić miejsce na dysku, można usunąć pliki, które są kopiowane na dysk twardy w przypadku używania funkcji Lokalne źródło instalacji?

O4: Nie. Jeżeli funkcja Lokalne źródło instalacji jest używana do usunięcia plików skopiowanych na dysk twardy, a następnie zostanie podjęta próba wykonania jakiejkolwiek czynności instalacyjnej, wyświetlany jest monit o dysk CD-ROM z pakietem Office 2003 i wszelkie wymagane pliki źródłowe są ponownie kopiowane na lokalny dysk twardy.

Zalecaną metodą usuwania funkcji Lokalne źródło instalacji z dysku twardego jest użycie narzędzia Local Installation Source Tool w celu usunięcia plików z lokalnego dysku twardego. To narzędzie jest dostępne w zestawie, który można pobrać z następującej witryny firmy Microsoft w sieci Web: Jeżeli narzędzie Local Installation Source Tool jest używane do usunięcia lokalnie buforowanych plików, wpisy rejestru dotyczące tych plików również są usuwane, tak aby usunięcie plików nie było przyczyną problemów w przyszłości.


P5:W przeszłości można było utworzyć obraz instalacji administracyjnej w sieci i użyć tego obrazu do rozmieszczenia pakietu Office u użytkowników sieci. Czy w przypadku tej metody rozmieszczania można użyć funkcji Lokalne źródło instalacji pakietu Office 2003?

O5: Nie. Funkcja Lokalne źródło instalacji używa plików, które są skompresowane w pliki cabinet. W przypadku instalowania pakietu Office przy użyciu wiersza polecenia Setup /a pliki te są wyodrębniane z plików cabinet. Można jednak przeprowadzić rozmieszczenie z obrazu dysku CD skopiowanego w sieci. Narzędzia rozmieszczania dołączone do zestawu Office 2003 Resource Kit zostały tak zmodyfikowane, aby zapewniały ten sam poziom możliwości dostosowania w przypadku rozmieszczania pakietu Office 2003 przy użyciu tej metody.

Aby uzyskać więcej informacji o tych udoskonalonych narzędziach, zajrzyj do zestawu Microsoft Office 2003 Resource Kit. Aby wyświetlić zestaw Microsoft Office 2003 Resource Kit, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
P6: W przeszłości aktualizowano punkt instalacji administracyjnej przy użyciu aktualizacji administracyjnej w celu rozmieszczenia dodatków Service Pack i innych aktualizacji u użytkowników. Czy można użyć tej metody, jeśli pakiet Office 2003 rozmieszczono z obrazu dysku CD na serwerze sieciowym?

O6: Nie. Oryginalne źródło instalacji na serwerze musi pozostać niezmienione. Dodatki Service Pack i inne aktualizacje trzeba rozmieścić, stosując kliencką wersję dodatku Service Pack lub aktualizacji bezpośrednio do komputerów użytkowników. Jest to prawdziwa korzyść, jeśli chodzi o przepustowość sieci organizacji, ponieważ jest ona wykorzystywana tylko do przesłania klienckiego dodatku Service Pack lub aktualizacji przez sieć. Zazwyczaj ponowne buforowanie lub ponowne instalowanie, które występuje w przypadku użycia starej metody, wymaga większej przepustowości sieci niż skopiowanie pakietu instalacyjnego.

P7: Jak określić lokalizację folderu \MSOCACHE?

O7: Aby określić lokalizację folderu \MSOCACHE, należy użyć właściwości Instalatora LOCALCACHEDRIVE. Właściwość LOCALCACHEDRIVE można włączyć z wiersza polecenia lub pliku ustawień Instalatora (plik Setup.ini). Właściwość LOCALCACHEDRIVE udokumentowano w pliku Setup.htm znajdującym się na dysku CD z pakietem Microsoft Office 2003.

Uwaga Lokalizacji folderu \MSOCACHE nie można zmienić w interfejsie użytkownika Instalatora. Korzystając z narzędzia Local Installation Source Tool, można jednak zmienić dysk twardy używany do obsługi buforowanych plików. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących narzędzia Local Installation Source Tool, odwiedź następującą witrynę zestawu Office Resource Kit firmy Microsoft w sieci Web:P8: Jeżeli usunięto folder \MSOCACHE, jak można go przywrócić?

O8: Najlepszą metodą naprawy Lokalnego źródła instalacji jest użycie narzędzia Local Installation Source Tool dostępnego w zestawie Office Resource Kit w następującej witrynie sieci Web: Należy wykonać czynności naprawcze przy użyciu funkcji Enable tego narzędzia.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 830168 — ostatni przegląd: 20.12.2005 — zmiana: 1

Opinia