Aktualizacje produktów Windows mogą przestać odpowiadać lub mogą zużywać większość albo prawie całe zasoby procesora

Symptomy

Podczas próby zainstalowania aktualizacji (na przykład poprawki zabezpieczeń, aktualizacji krytycznej, pakietu poprawek lub osobnej poprawki) jednego z produktów wymienionych w sekcjiDotyczyw tym artykule program może przestać odpowiadać (zawiesić się).

W momencie występowania tego problemu karta Procesy w Menedżerze zadań systemu Windows może wskazywać, że plik Update.exe zużywa większość lub wszystkie zasoby procesora. Aby uruchomić Menedżera zadań systemu Windows, prawym przyciskiem myszy kliknij pusty obszar na pasku zadań, a następnie kliknij polecenie Menedżer zadań.

Przyczyna

Ten problem występuje wtedy, gdy spełnione są następujące warunki:
 • Wszyscy użytkownicy oraz wszystkie grupy mające prawo do debugowania programów (SeDebugPrivilege), łącznie z administratorem, wywołały ten proces jednocześnie. Domyślnie to prawo jest przypisane tylko do administratorów oraz do systemu lokalnego. Użytkownik dysponujący takim prawem może dołączać debugera do wszystkich procesów.
 • Aktualizacja produktu, którą próbujesz zainstalować, zawiera plik Update.exe w wersji 5.3.23.4. Wersja ta wymaga prawa użytkownika do debugowania programów.

  Aby określić wersję pliku Update.exe dołączonego do aktualizacji produktu Windows, wykonaj następujące kroki:
  1. Użyj przełącznika wiersza polecenia -x, aby wyodrębnić pakiet aktualizacji produktu do folderu tymczasowego. Przykładowo poprawkę zabezpieczeń 826232 w wersji angielskiej dla systemu Microsoft Windows 2000 można wyodrębnić do folderu C:\826232, używając następującego polecenia:
   windows2000-kb826232-x86-plk -x:c:\826232
  2. Prawym przyciskiem myszy kliknij plik Update.exe w folderze tymczasowym utworzonym w kroku 1, a następnie kliknij polecenie Właściwości. Zazwyczaj plik Update.exe znajduje się w folderze o nazwie Update (na przykład C:\826232\Update). Wersja pliku jest widoczna na karcie Wersja.

Rozwiązanie

29 października 2003 firma Microsoft udostępniła kilka poprawionych poprawek zabezpieczeń, zawierających wersję 5.4.1.0 pliku Update.exe. Wersja 5.4.1.0 lub nowsze wersje pliku Update.exe nie wymagają już prawa użytkownika do debugowania programów. Następująca tabela zawiera listę poprawionych dostępnych poprawek zabezpieczeń.
Poprawka zabezpieczeńWersja systemu WindowsBiuletyn o zabezpieczeniach
826232Windows 2000http://www.microsoft.com/poland/technet/security/bulletin/ms04-042.mspx
828035Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003http://www.microsoft.com/poland/technet/security/bulletin/ms04-043.mspx
824141Windows XPhttp://www.microsoft.com/poland/technet/security/bulletin/ms04-045.mspx

Obejście problemu

Aby obejść ten problem, udziel prawa użytkownika do debugowania programów grupie Administratorzy. W zasadach grupy to prawo znajduje się w lokalizacji Konfiguracja komputera\Ustawienia systemu Windows\Ustawienia zabezpieczeń\Zasady lokalne\Przypisywanie praw użytkownika.

Więcej informacji

Firma Microsoft nie zaleca wywoływania procesu debugowania z grupy Administratorzy. Jeżeli jednak jest taka konieczność, firma Microsoft zaleca użycie dostępnych zaktualizowanych poprawek zabezpieczeń.

Materiały referencyjne

Aby uzyskać dodatkowe informacje, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web, aby zobaczyć podręcznik dotyczący wzmacniania zabezpieczeń w systemie Microsoft Windows 2000:
Właściwości

Identyfikator artykułu: 830846 — ostatni przegląd: 09.06.2009 — zmiana: 1

Opinia