Podczas uruchamiania programu Outlook 2003 przez użytkownika korzystającego z konta e-mail serwera Exchange jest wyświetlany komunikat o błędzie „Zdalne wywołanie procedury nie zostało poprawnie skonfigurowane”

Symptomy

Podczas próby uruchomienia programu Microsoft Office Outlook 2007 lub Microsoft Office Outlook 2003 przez użytkownika korzystającego z konta e-mail skonfigurowanego dla programu Microsoft Exchange Server może zostać wyświetlony następujący komunikat o błędzie:
Zdalne wywoływanie procedury, które jest składnikiem systemu wymaganym przez program Outlook do łączenia się z serwerem poczty e-mail, nie zostało poprawnie skonfigurowane. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z administratorem systemu.
Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź Centrum pomocy i obsługi technicznej pod adresem

Przyczyna

Ten problem może występować w przypadku braku dowolnej z następujących wartości w Rejestrze systemu Microsoft Windows.

Nazwa wartościDane wartości
ncacn_npRpcrt4.dll
ncacn_ip_tcpRpcrt4.dll
ncadg_ip_udpRpcrt4.dll
ncacn_httpRpcrt4.dll

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, wykonaj następujące kroki:
 1. Zamknij wszystkie programy systemu Microsoft Windows.
 2. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
 3. W polu Otwórz wpisz polecenie regedit, a następnie kliknij przycisk OK.
 4. Rozwiń następujący klucz rejestru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Rpc\ClientProtocols
 5. Jeżeli dowolna z wartości Rejestru wymienionych w sekcji „Przyczyna” tego artykułu nie występuje w kluczu ClientProtocols, wykonaj następujące kroki:
  1. Kliknij prawym przyciskiem myszy klucz ClientProtocols, wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Wartość ciągu.
  2. Wpisz brakującą nazwę w polu Nazwa wartości, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
  3. Kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę Nazwa wartości wpisaną w kroku b, a następnie kliknij polecenie Modyfikuj.
  4. Wpisz odpowiednią wartość Dane wartości dla nazwy Nazwa wartości wpisanej w kroku b, a następnie kliknij przycisk OK.
 6. Powtórz krok 5 dla każdej brakującej wartości w kluczu ClientProtocols.
Uwaga: Program Microsoft Outlook nie może połączyć się z serwerem Microsoft Exchange, jeżeli wspomniane wpisy rejestru nie występują w Rejestrze systemu Windows.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 830914 — ostatni przegląd: 30.03.2007 — zmiana: 1

Opinia