Kilka okien dialogowych jest pustych

Ważne: Ten artykuł zawiera informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Przed zmodyfikowaniem rejestru wykonaj jego kopię zapasową. Upewnij się, że wiesz, jak przywrócić rejestr w przypadku pojawienia się problemu. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykonywania kopii zapasowej, przywracania i modyfikowania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
256986 Opis rejestru systemu Microsoft Windows

Symptomy

Może wystąpić jeden z następujących symptomów:
 • Gdy próbujesz wyświetlić jedno z następujących okien dialogowych, to okno dialogowe może wyglądać na puste lub częściowo puste.
  • Asystent wyszukiwania
  • Konta użytkownika
  • Windows Update
  • Pomoc i obsługa techniczna
  • Przywracanie systemu
 • Gdy próbujesz uruchomić program Microsoft Windows Media Player, możesz uzyskać komunikat o błędzie „Wystąpił błąd wewnętrzny aplikacji” (lub podobny).
 • Nie można drukować w programie Internet Explorer. Gdy klika się menu Plik, a następnie polecenie Drukuj, okno dialogowe Drukowanie nie pojawia się. Podgląd wydruku jest pusty.

Przyczyna

Ten problem może pojawić się wtedy, gdy ustawienia co najmniej jednego klucza rejestru Jscript są nieprawidłowe. Zachowanie to może pojawić się także wtedy, gdy brakuje pliku Jscript.dll lub jest on uszkodzony.

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, należy zastosować następujące metody w podanej kolejności.

Metoda 1: Zarejestruj plik Jscript.dll i Vbscript.dll.

 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
 2. W polu Otwórz wpisz polecenie regsvr32 jscript.dll, a następnie kliknij przycisk OK.
 3. Kliknij przycisk OK.
 4. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
 5. W polu Otwórz wpisz polecenie regsvr32 vbscript.dll, a następnie kliknij przycisk OK.
 6. Kliknij przycisk OK.
Jeśli któryś z plików nie zarejestruje się tak jak trzeba lub jeśli otrzymasz komunikat o błędzie, może brakować pliku systemowego albo jest on uszkodzony. Aby wyodrębnić brakujący plik w systemie Microsoft Windows XP, wykonaj poniższe kroki.
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
 2. W polu Otwórz wpisz polecenie msconfig, a następnie kliknij przycisk OK.
 3. Kliknij przycisk Rozwiń plik.
 4. W polu Plik do przywrócenia wpisz nazwę pliku, który chcesz przywrócić.
 5. W polu Przywróć z wpisz ścieżkę pliku .cab Windows XP, gdzie plik ma być przywrócony, lub kliknij przycisk Wyszukaj lokalizację z, aby zlokalizować plik .cab Windows XP.

  Uwaga: Pliki .cab Windows XP są przechowywane w folderze I386 na dysku CD Windows XP.
 6. W polu Zapisz plik w wpisz ścieżkę, gdzie ma być wyodrębniony nowy plik lub kliknij przycisk Przeglądaj lokalizację z, aby zlokalizować żądany folder.
 7. Kliknij przycisk Rozwiń.
 8. W oknie dialogowym Narzędzie konfiguracji systemu kliknij przycisk OK. Po wyświetleniu monitu o ponowne uruchomienie komputera kliknij przycisk Restart.
Otwórz okno dialogowe, w którym wcześniej występował problem opisany w sekcji „Symptomy” tego artykułu. Jeśli problem wystąpi ponownie, przejdź do następnej metody.

Metoda 2: Edytowanie rejestru

Ostrzeżenie: Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru przy użyciu Edytora rejestru lub innej metody może stać się przyczyną poważnych problemów. Mogą one wymagać ponownego zainstalowania systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że rozwiązanie tych problemów będzie możliwe. Można modyfikować rejestr na własną odpowiedzialność.
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
 2. W polu Otwórz wpisz polecenie regedit, a następnie kliknij przycisk OK.
 3. Zlokalizuj następujący klucz rejestru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\CLASSES\CLSID\{f414c260-6ac0-11cf-b6d1-00aa00bbbb58}\In procServer32
  Wartość danych (Domyślna) powinna być następująca:
  C:\WINDOWS\SYSTEM32\JSCRIPT.DLL
  Jeśli tak nie jest, kliknij dwukrotnie wartość Domyślna, wpisz C:\WINDOWS\SYSTEM32\JSCRIPT.DLL w polu Dane wartości, a następnie kliknij przycisk OK.
 4. Wartość danych ThreadingModel powinna być następująca:
  Both
  Jeśli nie jest, kliknij dwukrotnie wartość ThreadingModel, a następnie wpisz Both w polu Dane wartości.
 5. Zlokalizuj następujący klucz rejestru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\CLASSES\CLSID\{f414c261-6ac0-11cf-b6d1-00aa00bbbbb58}\In procServer32
 6. Powtórz kroki 3 i 4, aby edytować klucz, a następnie przejdź do kroku 7.
 7. Zlokalizuj następujący klucz rejestru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\CLASSES\CLSID\{f414c262-6ac0-11cf-b6d1-00aa00bbbbb58}\In procServer32
 8. Powtórz kroki 3 i 4, aby edytować klucz, a następnie przejdź do kroku 9.
 9. Zamknij Edytor rejestru.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 831430 — ostatni przegląd: 24.11.2006 — zmiana: 1

Opinia