Jak używać ustawienia Automatyczne pobieranie obrazów w celu określenia, w jaki sposób program Outlook 2003 ma blokować zewnętrzną zawartość HTML

Streszczenie

Funkcję ustawienia Automatyczne pobieranie obrazów w programie Microsoft Office Outlook 2003 można skonfigurować w taki sposób, aby blokowała lub odblokowywała obrazy lub inną zawartość wiadomości e-mail w formacie HTML. Domyślnie program Outlook 2003 blokuje automatyczne pobieranie obrazów i innej zawartości z Internetu w wiadomościach HTML. Można blokować zawartość od wszystkich nadawców lub określić, że cała zawartość HTML w wiadomościach e-mail od określonych nadawców i z określonych domen nie będzie blokowana. Podczas przesyłania dalej, odpowiadania, edycji lub drukowania wiadomości zawierającej zablokowaną zawartość HTML należy najpierw pobrać tę zawartość.

WPROWADZENIE

W tym artykule opisano, jak używać funkcji ustawienia Automatyczne pobieranie obrazów w programie Microsoft Office Outlook 2003. Za pomocą tego ustawienia można określić, w jaki sposób program Outlook 2003 będzie blokować obrazy i inną zawartość z Internetu w wiadomościach e-mail w formacie HTML.

Więcej informacji

Jak rozumieć opcję „Nie pobieraj automatycznie obrazów i zawartości w wiadomościach e-mail w formacie HTML”

Program Outlook 2003 domyślnie blokuje całą zawartość HTML, do której prowadzi łącze z lokalizacji zewnętrznej. Wielu nadawców wiadomości-śmieci umieszcza adresy URL obrazów w wiadomościach. Adres URL obrazu powiadamia serwer sieci Web nadawcy, gdy odczytasz lub wyświetlisz wiadomości e-mail. Taki rodzaj adresu URL jest nazywany także sygnałem sieci Web. Przykładowy adres URL sygnału sieci Web: <img src=http://mójserwer/cgi-bin/program?e=twój-adres-e-mail>. Gdy przeglądasz lub otwierasz wiadomość e-mail zawierającą odwołanie do obrazu tego rodzaju, ta czynność może narazić Cię na otrzymywanie większej ilości wiadomości-śmieci.

Aby zapobiec wykorzystaniu sygnału sieci Web, w miejscach wiadomości e-mail w formacie HTML, w których znajdują się łącza lub transparenty do zewnętrznego adresu URL, przeglądarka HTML programu Outlook 2003 nie wyświetla automatycznie zawartości zewnętrznej. Zamiast tego podczas wyświetlania wiadomości e-mail jej obszary, które powinny zawierać obraz, są wyświetlane z czerwonym symbolem zastępczym X. Pojawia się również następujący komunikat paska informacji, który wskazuje, że zawartość HTML została zablokowana:
Kliknij tutaj, aby pobrać obrazy. Aby pomóc chronić prywatność, program Outlook uniemożliwił automatyczne pobranie niektórych obrazów znajdujących się w tej wiadomości.

Jak wyłączyć opcję „Nie pobieraj automatycznie obrazów i innej zawartości w wiadomościach e-mail w formacie HTML”

Opcję Nie pobieraj automatycznie obrazów i innej zawartości w wiadomościach e-mail w formacie HTML można wyłączyć. Po jej wyłączeniu żadna zawartość z Internetu w wiadomościach e-mail w formacie HTML nie będzie blokowana. Gdy ta opcja jest wyłączona, procedura pobierania w programie Outlook 2003 jest podobna do procedury stosowanej w starszych wersjach programu Microsoft Outlook.

Aby wyłączyć opcję Nie pobieraj automatycznie obrazów i innej zawartości w wiadomościach e-mail w formacie HTML, wykonaj następujące kroki.
 1. Uruchom program Outlook.
 2. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje.
 3. Kliknij kartę Zabezpieczenia, a następnie kliknij przycisk Zmień ustawienia automatycznego pobierania.
 4. W oknie dialogowym ustawienia Ustawienia automatycznego pobierania obrazów kliknij, aby wyczyścić pole wyboru Nie pobieraj automatycznie obrazów i innej zawartości w wiadomościach e-mail w formacie HTML.
 5. Kliknij przycisk OK dwa razy.
Uwaga: Jeżeli wyczyścisz pole wyboru Nie pobieraj automatycznie obrazów i innej zawartości w wiadomościach e-mail w formacie HTML, pole wyboru Zezwalaj na pobieranie w wiadomościach e-mail od adresatów i nadawców zdefiniowanych na listach bezpiecznych nadawców i adresatów używanych przez filtr wiadomości-śmieci i pole wyboru Zezwalaj na pobieranie z witryn sieci Web w tej strefie zabezpieczeń: Zaufana strefa pozostają w swoim bieżącym stanie. Mimo to pole wyboru Zezwalaj na pobieranie w wiadomościach e-mail od adresatów i nadawców zdefiniowanych na listach bezpiecznych nadawców i adresatów używanych przez filtr wiadomości-śmieci i Zezwalaj na pobieranie z witryn sieci Web w tej strefie zabezpieczeń: Strefa zaufana są widoczne jako wyszarzone i nie reagują na kliknięcia myszy i naciskanie klawiszy na klawiaturze.

Jak zdefiniować bezpiecznych nadawców, aby odblokować zewnętrzną zawartość od określonych nadawców i od określonych adresatów

Inną opcją dostępną w oknie dialogowym Ustawienia automatycznego pobierania obrazów jest opcja Zezwalaj na pobieranie w wiadomościach e-mail od adresatów i nadawców zdefiniowanych na listach bezpiecznych nadawców i adresatów używanych przez filtr wiadomości-śmieci. Opcja ta jest domyślnie włączona. Gdy ta opcja jest włączona, program Outlook 2003 nie blokuje zewnętrznej zawartości HTML wiadomości e-mail, jeżeli nadawca został dodany do listy Bezpieczni nadawcy lub Bezpieczni adresaci.

Po odebraniu wiadomości e-mail od wewnętrznego adresu e-mail serwera programu Microsoft Exchange program Outlook 2003 zawsze ufa zawartości od wewnętrznych użytkowników programu Exchange. To zaufanie jest ograniczone do wiadomości e-mail odbieranych od wewnętrznego adresu nadawcy programu Exchange. Jeżeli wiadomość e-mail została przekierowana z zewnątrz, a następnie odebrana z adresu SMTP nadawcy, program Outlook blokuje zewnętrzną zawartość HTML.

Jeżeli chcesz odbierać zewnętrzną zawartość HTML od określonego nadawcy, wykonaj następujące kroki:
 1. Dodaj adres SMTP nadawcy do listy Bezpieczni nadawcy lub utwórz rekord kontaktu dla nadawcy w domyślnym folderze Kontakty.
 2. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje.
 3. Kliknij kartę Preferencje, a następnie kliknij przycisk Wiadomości-śmieci.
 4. Kliknij kartę Bezpieczni nadawcy, a następnie kliknij, aby zaznaczyć pole wyboru Ufaj również poczcie e-mail od osób na liście Moje kontakty.
Aby dodać adres e-mail nadawcy lub nazwę domeny nadawcy do listy Bezpieczni nadawcy, wykonaj następujące kroki:
 1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje.
 2. Na karcie Preferencje kliknij przycisk Wiadomości-śmieci.
 3. Kliknij kartę Bezpieczni nadawcy lub kartę Bezpieczni adresaci.
 4. Kliknij przycisk Dodaj.
 5. W polu Wprowadź adres e-mail lub nazwę domeny internetowej do dodania do listy wpisz adres e-mail lub nazwę domeny, którą chcesz dodać, a następnie kliknij przycisk OK.
 6. Powtórz kroki 4 i 5 dla każdego adresu e-mail lub każdej nazwy domeny, którą chcesz dodać.
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące opcji Bezpieczni nadawcy w programie Outlook 2003, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

817883 Informacje dotyczące opcji Bezpieczni nadawcy w programie Outlook

Jak przesyłać dalej, odpowiadać lub edytować wiadomość e-mail, która zawiera zablokowaną zawartość zewnętrzną

Jeżeli opcja Nie pobieraj automatycznie obrazów i innej zawartości w wiadomościach e-mail w formacie HTML jest włączona i chcesz przesłać dalej, odpowiedzieć lub edytować wiadomość e-mail, która zawiera zablokowaną zewnętrzną zawartość, musisz pobrać pełny tekst wiadomości e-mail. Podczas próby przesyłania dalej, odpowiadania lub edytowania wiadomości e-mail, która zawiera zablokowaną zawartość zewnętrzną, pojawia się następujący komunikat o błędzie:
Aby ukończyć tę akcję, program Outlook musi pobrać zawartość z serwera innego niż serwer poczty e-mail użytkownika. Korzystanie z komunikacji z serwerem powoduje, że nadawca uzyskuje weryfikację adresu e-mail jako prawidłowego. Możesz wtedy stać się celem następnych wiadomości-śmieci.


Po kliknięciu przycisku OK w komunikacie ostrzegawczym, a następnie pobraniu poprzednio zablokowanej zawartości program Outlook 2003 nie udostępnia żadnej metody blokowania ani ponownej ochrony wiadomości. Po pobraniu zawartości przy kolejnej próbie zamknięcia wiadomości e-mail pojawia się opcja zapisania zmian. Kliknięcie przycisku Nie w tym pytaniu uniemożliwi wprowadzenie trwałych zmian w wiadomości e-mail i spowoduje, że zawartość w oryginalnej wiadomości e-mail nadal będzie zablokowana.

Jak wydrukować wiadomość e-mail w formacie HTML

Podczas drukowania wiadomości e-mail w formacie HTML program Outlook musi najpierw pobrać pełną zawartość wiadomości.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 831608 — ostatni przegląd: 09.05.2007 — zmiana: 1

Opinia