Jak skonfigurować protokół RPC za pośrednictwem HTTP w programie Exchange 2003 Server

WPROWADZANIE

Ten artykuł zawiera informacje dotyczące sposobu uzyskiwania przewodnika ułatwiającego konfigurację funkcji zdalnego wywoływania procedury (RPC, Remote Procedure Call) za pośrednictwem protokołu HTTP w programie Microsoft Exchange Server 2003.

Program Exchange Server 2003 z programem Microsoft Office Outlook 2003 oraz system Microsoft Windows Server 2003 obsługują użycie protokołu RPC przez HTTP do uzyskania dostępu do serwerów, na których jest uruchomiony program Exchange Server. Użytkownicy korzystający z protokołu RPC przez HTTP nie muszą już używać połączenia wirtualnej sieci prywatnej (VPN, Virtual Private Network) do łączenia się ze skrzynkami pocztowymi programu Exchange. Użytkownicy korzystający z programu Outlook 2003 uruchomionego na komputerach klienckich mogą łączyć się z serwerem Exchange w środowisku firmowym z Internetu. Korzystając z funkcji obsługi protokołu RPC przez HTTP w systemie Windows, klient RPC, taki jak program Outlook 2003, może ustanawiać połączenia przez Internet, przekazując ruch związany z protokołem RPC przez tunele za pośrednictwem protokołu HTTP.

Więcej informacji

Przewodnik Exchange Server 2003 RPC over HTTP Deployment Scenarios (Przewodnik po scenariuszach wdrażania protokołu RPC przez HTTP w programie Exchange Server 2003) zawiera ogólne informacje dotyczące protokołu RPC przez HTTP. Ten przewodnik zawiera również szczegółowe instrukcje dotyczące sposobu bezpośredniego konfigurowania protokołu RPC przez HTTP. Aby uzyskać ten przewodnik, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:W przewodniku Exchange Server 2003 RPC over HTTP Deployment Scenarios uwzględniono następujące nowe tematy:
  • „New for Exchange Server 2003 Service Pack 1” (Nowi użytkownicy programu Exchange Server 2003 z dodatkiem Service Pack 1)
  • „Technical Details of Using RPC over HTTP to Access Exchange from an Outlook Client” (Szczegółowe informacje techniczne dotyczące używania protokołu RPC przez HTTP do uzyskania dostępu do programu Exchange z klienta programu Outlook)
  • „System Requirements for RPC over HTTP on Exchange Server 2003” (Wymagania systemowe dotyczące protokołu RPC przez HTTP w programie Exchange Server 2003)
  • „Recommendations for Deploying RPC over HTTP Communications” (Zalecenia dotyczące wdrażania komunikacji opartej na protokole RPC przez HTTP)
  • „Positioning Your RPC Proxy Server and Firewalls in a Corporate Environment” (Wybór lokalizacji serwera proxy i zapór RPC w środowisku firmowym)
  • „Deployment Scenarios for RPC over HTTP” (Scenariusze wdrażania protokołu RPC przez HTTP)
  • „Adding a Back-End Server to an RPC over HTTP Deployment” (Uwzględnianie serwera zaplecza podczas wdrażania protokołu RPC przez HTTP)
  • „Troubleshooting RPC over HTTP Communications” (Rozwiązywanie problemów związanych z komunikacją opartą na protokole RPC przez HTTP)

Materiały referencyjne

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu wdrażania programu Exchange Server 2003, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

831050 Description of the configuration options for the Exchange over the Internet feature in Outlook 2003

826486 You cannot use RPC over HTTP with a proxy automatic configuration script

822178 Overview of dependencies and requirements for Exchange Server 2003 features

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
Właściwości

Identyfikator artykułu: 833401 — ostatni przegląd: 16.01.2008 — zmiana: 1

Opinia