Opis narzędzia Bookshelf Symbol 7 Font Removal

Streszczenie

Firma Microsoft wydała narzędzie Bookshelf Symbol 7 Font Removal: KB833404. To narzędzie usuwa czcionkę Bssym7.ttf dołączoną do pakietu Microsoft Office 2003. Ustalono, że ta czcionka zawiera niedopuszczalne symbole.

W tym artykule opisano sposób pobierania i korzystania z narzędzia Bookshelf Symbol 7 Font Removal.

Więcej informacji

Aby korzystać z tego narzędzia na komputerze, na którym jest uruchomiony system Microsoft Windows 2000, system Microsoft Windows XP lub system Microsoft Server 2003, należy zalogować się na danym komputerze przy użyciu konta z uprawnieniami administracyjnymi.

Aby pobrać i uruchomić to narzędzie, wykonaj następujące kroki:
  1. Odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
  2. Kliknij przycisk Pobierz.
  3. Kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać narzędzie w wybranym folderze.
  4. W Eksploratorze systemu Microsoft Windows zlokalizuj pobrany plik, a następnie kliknij dwukrotnie pobrany plik w celu uruchomienia narzędzia.
  5. Po wyświetleniu monitu o usunięcie czcionki Bookshelf Symbol 7 kliknij przycisk Tak.
  6. Kliknij przycisk Tak, aby zaakceptować umowę licencyjną.
  7. Po wyświetleniu komunikatu informującego o pomyślnym usunięciu czcionki kliknij przycisk OK.
Uwaga W przypadku usunięcia czcionki Bssym7.ttf na komputerze, na którym jest zainstalowana wersja pakietu Office 2003 przeznaczona dla języka japońskiego, niektóre symbole fonetyczne mogą być wyświetlane niepoprawnie.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 833404 — ostatni przegląd: 13.11.2008 — zmiana: 1

Opinia