Dostępny jest sterownik klasy High Definition Audio architektury UAA (Universal Audio Architecture) dla systemów Windows Server 2003, Windows XP i Windows 2000

Ważne: Firma Microsoft wydała wersję 1.0a sterownika klasy High Definition Audio architektury UAA (Universal Audio Architecture) dla systemów Microsoft Windows. Nowsza wersja obsługuje wdrożenia High Definition Audio i modemu, znane firmie Microsoft w dniu 1 sierpnia 2004 roku. Jest to druga wersja tego sterownika, która zastępuje poprawkę. Firma Microsoft zaleca zainstalowanie wersji 1.0a tego sterownika. Aby dowiedzieć się więcej na temat wersji 1.0a tego sterownika i sposobu uzyskania tej wersji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

888111 Dostępna jest wersja 1.0a sterownika klasy High Definition Audio architektury UAA (Universal Audio Architecture) dla systemów Windows XP, Windows Server 2003 i Windows 2000

WPROWADZENIE

W tym artykule opisano pierwszą wersję sterownika klasy High Definition Audio architektury UAA (Universal Audio Architecture) dla systemu Microsoft Windows. Ten sterownik jest przeznaczony dla następujących wersji systemu Windows:
 • Microsoft Windows Server 2003
 • Microsoft Windows XP z dodatkiem Service Pack 1 (SP1)
 • Microsoft Windows 2000 z dodatkiem Service Pack 4 (SP4)
Ta wersja obsługuje wdrożenia High Definition Audio i modemu, znane firmie Microsoft w dniu 19 marca 2004 roku. Ten pakiet nie będzie współpracować z wdrożeniami High Definition Audio ujawnionymi firmie Microsoft po tej dacie.

Więcej informacji

Firma Microsoft udostępnia obsługiwaną poprawkę, która modyfikuje to domyślne zachowanie. Jest ona przeznaczona tylko do modyfikowania zachowania opisanego w tym artykule. Należy ją stosować tylko w przypadku systemów, które rzeczywiście tego wymagają. Ta poprawka może być dodatkowo testowana. Jeśli brak tej poprawki nie szkodzi poważnie w danym systemie, zaleca się, aby poczekać na następną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę.

Jeśli ta funkcja jest dostępna do pobrania, na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base jest umieszczona sekcja „Poprawka dostępna do pobrania”. Jeśli nie ma tej sekcji, należy skontaktować się z działem pomocy technicznej firmy Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga W przypadku wystąpienia dodatkowych problemów lub konieczności rozwiązania problemu może być wymagane utworzenie osobnego zlecenia usługi. Typowe opłaty za korzystanie z pomocy technicznej będą pobierane tylko w przypadku dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu tej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów działu obsługi klienta i pomocy technicznej firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Uwaga Sekcja „Poprawka dostępna do pobrania” zawiera listę języków, dla których ta funkcja jest dostępna. Jeśli odpowiedni język nie jest widoczny, oznacza to, że ta poprawka nie jest dostępna dla danego języka.

Wymagania wstępne

Tę aktualizację można zastosować tylko na komputerze, na którym zainstalowano jedną z następujących wersji systemu Windows:
 • Microsoft Windows Server 2003
 • Microsoft Windows XP z dodatkiem Service Pack 1 (SP1)
 • Microsoft Windows 2000 z dodatkiem Service Pack 4 (SP4)

Wymaganie dotyczące ponownego uruchomienia

Po zastosowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie komputera.

Informacje dotyczące plików

Wersja angielskojęzyczna tej aktualizacji ma atrybuty plików pokazane w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny ostatniej modyfikacji plików podano zgodnie z czasem UTC (Coordinated Universal Time). Są one zamieniane na czas lokalny po wyświetleniu informacji o pliku. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, skorzystaj z karty Strefa czasowa narzędzia Data i godzina w Panelu sterowania.

System Windows Server 2003:

  Data    Godzina  Wersja    Rozmiar  Nazwa pliku
--------------------------------------------------------------
12-sie-2004 17:45 5.10.0.5011 137 728 Hdaudbus.sys
12-sie-2004 17:45 5.10.0.5011 113 664 Hdaudio.sys
12-sie-2004 17:45 5.10.0.5011 24 064 Hdaudprop.dll
12-sie-2004 17:45 5.10.0.5011 5120 Hdaudpropres.dll
12-sie-2004 17:45 5.10.0.5011 61 952 Hdaudpropshortcut.exe
17-mar-2004 23:04 9.0.0.3140 147 456 Mssap.dll
15-mar-2004 20:44 5.2.3790.141 146 432 Portcls.sys

Windows XP z dodatkiem SP1

  Data     Godzina Wersja      Rozmiar Nazwa pliku
--------------------------------------------------------------
12-sie-2004 17:45 5.10.0.5011 137 728 Hdaudbus.sys
12-sie-2004 17:45 5.10.0.5011 113 664 Hdaudio.sys
12-sie-2004 17:45 5.10.0.5011 24 064 Hdaudprop.dll
12-sie-2004 17:45 5.10.0.5011 5120 Hdaudpropres.dll
12-sie-2004 17:45 5.10.0.5011 61 952 Hdaudpropshortcut.exe
17-mar-2004 23:05 9.0.0.3140 134 144 Mssap.dll
16-mar-2004 01:41 5.1.2600.1364 135 040 Portcls.sys

Windows 2000 z dodatkiem SP4

  Data     Godzina Wersja      Rozmiar Nazwa pliku
--------------------------------------------------------------
12-sie-2004 17:45 5.10.0.5011 137 728 Hdaudbus.sys
12-sie-2004 17:45 5.10.0.5011 113 664 Hdaudio.sys
12-sie-2004 17:45 5.10.0.5011 24 064 Hdaudprop.dll
12-sie-2004 17:45 5.10.0.5011 5120 Hdaudpropres.dll
12-sie-2004 17:45 5.10.0.5011 61 952 Hdaudpropshortcut.exe
15-mar-2004 19:20 5.0.2195.6906 148 368 Portcls.sys
15-mar-2004 19:19 5.0.2195.6906 46 032 Sysaudio.sys

Więcej informacji

Nowa architektura UAA określa klasę sterownika dla komputerowych rozwiązań audio obsługiwanych w systemach operacyjnych Microsoft Windows.

Urządzenie audio zgodne z architekturą UAA może całkowicie polegać na systemie operacyjnym w zakresie obsługi sterowników. Producent sprzętu nie musi więc dostarczać niestandardowego sterownika dla urządzenia. Firma Microsoft planuje udostępnianie sterowników klasy UAA dla następujących klas urządzenia audio w systemie Windows Server 2008.
 • Audio USB
 • IEEE 1394 AV/C
 • High Definition Audio
Urządzenie klasy High Definition Audio jest zgodne ze specyfikacją High Definition Audio firmy Intel. Urządzenie klasy High Definition Audio jest podłączane do magistrali PCI lub magistrali PCI Express. To urządzenie klasy High Definition Audio może znajdować się na wewnętrznej karcie dźwiękowej lub może być częścią mikroukładu zintegrowanego na płycie głównej. Aktualizacja opisana w tym artykule obsługuje wstępną wersję sprzętu Intel (z wiosny 2004) dla rozwiązań zgodnych z klasą High Definition Audio.


Produkty omówione w tym artykule są wytwarzane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft. Firma Microsoft nie daje żadnych gwarancji, domyślnych ani żadnego innego rodzaju, odnośnie do wydajności lub niezawodności tych produktów.Zalety architektury UAA w porównaniu z bieżącym rozwiązaniem w branży audio, koderem-dekoderem audio AC’97, są następujące.

Dla użytkowników

 • Uproszczona instalacja peryferyjnych urządzeń audio
 • Wyższy poziom stabilności systemu
 • Ułatwiona instalacja sterowników dźwięku
 • Zwiększona wydajność
 • Eliminacja transjentowych zakłóceń dźwięku
 • Wyższy poziom bezpieczeństwa chronionej zawartości
 • Ograniczone wymagania dotyczące sterowników dostarczanych przez producentów
 • Ograniczone wymagania dotyczące uaktualniania sterowników
 • Gwarantowana podstawowa obsługa urządzeń zgodnych z architekturą UAA

Producenci OEM i producenci sprzętu

 • Ograniczone wymagania dotyczące opracowania, testowania i pomocy technicznej
 • Ograniczona liczba wezwań związanych z pomocą techniczną i liczba zwróconych produktów
 • Ułatwione wycofywanie produktów po zakończeniu okresu dystrybucji
Aby uzyskać więcej informacji na temat architektury UAA w systemie Microsoft Windows, pobierz dokument dotyczący architektury Universal Audio Architecture. Aby to zrobić, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:Aby uzyskać więcej informacji dotyczących aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft

Więcej informacji na temat producenta sprzętu można znaleźć w następującej witrynie sieci Web:Firma Microsoft udostępnia informacje dotyczące sposobów kontaktowania się z innymi firmami, aby ułatwić uzyskanie niezbędnej pomocy technicznej. Informacje tego typu mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Firma Microsoft nie gwarantuje, że informacje dotyczące innych firm są precyzyjne.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 835221 — ostatni przegląd: 06.03.2013 — zmiana: 1

Opinia