Niezaktualizowany program antywirusowy może powodować błędy podczas próby otwarcia dokumentu pakietu Office lub uruchomienia programu Outlook

Streszczenie

W tym artykule opisano zwracany w pakiecie Microsoft Office komunikat o błędzie z informacją, że program antywirusowy uniemożliwia otwarcie pliku. Ten komunikat o błędzie może zostać zwrócony z następujących przyczyn:
  • Występuje problem ze zgodnością programu antywirusowego i pakietu Office.
  • Plik, który próbowano otworzyć, jest zainfekowany wirusem, którego używany program antywirusowy nie mógł usunąć.
  • Plik, który próbowano otworzyć, jest uszkodzony.


Rozwiązanie pierwszych dwóch problemów wymaga zaktualizowania programu antywirusowego. Aby usunąć trzeci problem, należy spróbować odzyskać plik. W tym artykule wyjaśniono, jak to zrobić.

Symptomy

Podczas próby otwarcia pliku pakietu Microsoft Office może zostać zwrócony następujący komunikat o błędzie:
Używane oprogramowanie antywirusowe zablokowało plik, który próbujesz otworzyć.

Należy upewnić się, że używane oprogramowanie antywirusowe jest w pełni zaktualizowane, i ponowić próbę otwarcia pliku. Należy pamiętać, że zablokowany plik może zawierać wirusa, którego używane oprogramowanie antywirusowe nie może usunąć. W takim przypadku należy ostrożnie obchodzić się z tym plikiem.

Uwaga Program antywirusowy ułatwia ochronę komputera przed wirusami. Aby uniknąć zainfekowania przez wirusy, po wyłączeniu programu antywirusowego nie wolno pobierać ani otwierać plików pochodzących z niezaufanych źródeł, odwiedzać niezaufanych witryn sieci Web ani otwierać załączników poczty e-mail.


Aby uzyskać więcej informacji o wirusach komputerowych, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

129972 Wirusy komputerowe: opis, zapobieganie i odzyskiwanie systemu

Przyczyna

Ten problem występuje, gdy używane oprogramowanie antywirusowe i jego pliki sygnatur są niezaktualizowane, gdy plik, który próbowano otworzyć, jest zainfekowany wirusem, a także gdy ten plik jest uszkodzony.

Rozwiązanie

Metoda rozwiązania tego problemu zależy od tego, czy używane oprogramowanie antywirusowe i jego plik sygnatur są niezaktualizowane, czy plik jest zainfekowany wirusem, czy też jest uszkodzony.

Sprawdzanie, czy używane oprogramowanie antywirusowe i jego plik sygnatur są niezaktualizowane

Aby nadążać za nowo tworzonymi wirusami, dostawcy programów antywirusowych okresowo udostępniają zaktualizowany plik sygnatur wirusów, który można pobrać z Internetu.

Jeśli ten problem występuje na komputerze z niedawno zainstalowaną z dysku CD nową wersją oprogramowania antywirusowego, zaleca się jak najszybsze nawiązanie połączenia z Internetem i pobranie najnowszych aktualizacji udostępnianych przez dostawcę tego oprogramowania.
49500 Lista dostawców oprogramowania antywirusowego

Konieczny może być zakup nowego programu antywirusowego.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu korzystania z dodatku typu plug-in Norton AntiVirus dla pakietu Office, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

329820 Jak korzystać z programów pakietu Office z dodatkiem plug-in programu Norton AntiVirus dla pakietu Office

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących komunikatu o błędzie programu Norton AntiVirus 2005, informującego o tym, że funkcja naprawy nie jest obsługiwana, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

904427 You receive a "Norton AntiVirus 2005 does not support the repair feature" error message when you start an Office 2003 program

Aby uzyskać informacje dotyczące zabezpieczeń antywirusowych firmy Microsoft, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Sprawdzanie, czy plik jest zainfekowany wirusem

Jeśli ten problem występuje na komputerze z najnowszą wersją oprogramowania antywirusowego ze zaktualizowanymi plikami sygnatur, na którym można otwierać wszystkie inne pliki, prawdopodobnie plik jest zainfekowany wirusem.

Jeśli plik jest zainfekowany wirusem, należy go usunąć z systemu. Zaraz po jego usunięciu można go ponownie utworzyć lub przywrócić z kopii zapasowej, jeśli jest dostępna.

Jeśli plik jest uszkodzony

Jeśli plik jest uszkodzony, to ani oprogramowanie antywirusowe, ani odpowiedni program pakietu Office nie może go poprawnie obsługiwać. Dlatego aby ponownie móc go używać, należy go odzyskać. Instrukcje dotyczące wykonania tej operacji można znaleźć w artykułach wskazanych dla programu pakietu Office, którego używano, gdy wystąpił ten problem.

Uwaga Nie wszystkie programy mają funkcje odzyskiwania bądź naprawiania plików.

Program Microsoft Excel

Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

827298 Jak odzyskać utracony skoroszyt lub utraconą wersję skoroszytu w programach Excel 2007 i Excel 2003

820741 Jak odzyskać dane z uszkodzonych skoroszytów w programach Excel 2002 i Excel 2003

179871 Metody odzyskiwania danych z uszkodzonych skoroszytów programu Excel 2000

Program Microsoft PowerPoint

Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

927477 Rozwiązywanie problemów z uszkodzonymi prezentacjami w programie PowerPoint 2007

826810 Rozwiązywanie problemów z uszkodzonymi prezentacjami w programach PowerPoint 2003 i PowerPoint 2002

207377 Rozwiązywanie problemów z uszkodzonymi prezentacjami w programie PowerPoint 2000

Program Microsoft Word

Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

918429 Rozwiązywanie problemów z uszkodzonymi dokumentami w programie Word 2007

826864 Jak rozwiązywać problemy z uszkodzonymi dokumentami programu Word

Właściwości

Identyfikator artykułu: 835404 — ostatni przegląd: 16.09.2011 — zmiana: 1

Opinia