Kontrolowanie procesu uruchamiania systemu Windows

Punkt orientacyjny

Czy pamięć jest wykorzystywana przez tajemnicze programy ograniczające wydajność systemu? W takim razie należy odzyskać kontrolę nad komputerem. W tym artykule szczegółowo omówiono opcje uruchamiania systemu Windows.


Liczba programów zainstalowanych na komputerze może szybko wymknąć się spod kontroli. Jeśli uwzględni się narzędzia blokujące okna podręczne, programy do obsługi wiadomości błyskawicznych oraz menedżerów pobierania, to pasek zadań systemu Windows może szybko przekształcić się w tęczę ikon, których przeznaczenie nie zawsze jest znane.


Niestety projektowane są kolejne narzędzia uruchamiane automatycznie podczas ładowania systemu Windows. Rezultatem jest ograniczenie wydajności systemu. Narzędzia tego typu nie tylko przyczyniają się do spowolnienia ładowania systemu, ale również często niepotrzebnie zużywają cenne miejsce w pamięci. Użytkownik może jednak odzyskać kontrolę nad komputerem, bez konieczności odinstalowywania sporadycznie używanych programów. Pobieżny przegląd procesu uruchamiania systemu Windows i kilku narzędzi umożliwia szybkie odzyskanie kontroli nad systemem.

Folder Autostart

Podczas rozruchu systemu Windows skróty do programów umieszczone w folderze Autostart są uruchamiane automatycznie. Wiele programów dodaje skrót do tego folderu podczas procesu instalacji. Na przykład, jeżeli zainstalowano pakiet Microsoft Office, prawdopodobnie skrót do paska narzędzi Office będzie znajdować się w tym folderze. Jeżeli skróty znajdujące się w tym folderze zostaną usunięte, określony program nie będzie uruchamiany automatycznie. Niezwłoczne ładowanie niektórych programów jest użytecznym rozwiązaniem, jednak wiele skrótów umieszczanych w folderze Autostart jest niezrozumiałych i prawdopodobnie zbędnych podczas rutynowego korzystania z komputera.

Pierwszym zadaniem jest odnalezienie folderu Autostart. Aby odnaleźć ten folder w systemie Windows 98, należy kliknąć przycisk Start, wybrać polecenie Programy i kliknąć polecenie Autostart. Wskazanie tej lokalizacji powoduje wyświetlenie listy skrótów do programów skonfigurowanych do automatycznego uruchamiania. Następnie można kliknąć prawym przyciskiem myszy skrót w menu Start i usunąć dany skrót.

Rejestr

Jeżeli zawartość folderu Autostart nie umożliwia identyfikacji wszystkich narzędzi uruchamianych automatycznie, odpowiedź można niemal zawsze odnaleźć w Rejestrze systemu Windows. Zgodnie z ogólną zasadą Rejestr powinien być edytowany ręcznie wyłącznie przez doświadczonych użytkowników. W Rejestrze można uzyskać definitywne odpowiedzi na pytania dotyczące oprogramowania ładowanego automatycznie przez system Windows.

W dalszej części artykułu omówiono programy narzędziowe umożliwiające kontrolowanie środowiska uruchomieniowego komputera osobistego. Narzędzia tego typu przede wszystkim oferują bardziej atrakcyjny interfejs, umożliwiający bezpieczną edycję wartości w Rejestrze.

Rejestr systemu Windows jest z definicji złożoną strukturą, dlatego z reguły odradza się edytowanie Rejestru. Przed wprowadzeniem zmian w Rejestrze należy zawsze upewnić się, że wykonano kopię zapasową.

Dostępne są dwa podstawowe narzędzia służące do interakcji z Rejestrem: Regedit.exe i Regedt32.exe. Ustawienia kontrolujące automatyczne uruchamianie narzędzi podczas rozruchu systemu są zazwyczaj przechowywane w czterech lokalizacjach: dwie w folderze HKEY_LOCAL_MACHINE i dwie kolejne w folderze HKEY_CURRENT_USER.

W obu przypadkach ustawień uruchomieniowych należy poszukiwać przede wszystkim w folderze (lub kluczu) \Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\, w którym umieszczone są dwa istotne foldery: Run i RunServices. Oba foldery zawierają wartości określające ścieżkę do programów lub usług uruchamianych automatycznie (zob. dalej).

Aby zapobiec automatycznemu uruchamianiu programu lub usługi, należy usunąć wartość skojarzoną z danym programem. Przed wykonaniem tej operacji należy jednak dokładnie zanotować programy przeznaczone do usunięcia. Monit o zapisanie wprowadzonych zmian nie zostanie wyświetlony, a przypadkowe usunięcie wymaganej aplikacji lub usługi może być przyczyną problemów z rozruchem systemu.

Narzędzie konfiguracji systemu

Użytkownicy, którzy nie zdecydują się na edycję Rejestru, mogą skorzystać ze znacznie prostszego rozwiązania w formie Narzędzia konfiguracji systemu firmy Microsoft (Msconfig). To łatwe w użyciu narzędzie uwzględniane w większości wersji systemu Windows ma interfejs graficzny umożliwiający kontrolowanie różnych opcji uruchamiania systemu, łącznie z programami i usługami skonfigurowanymi do automatycznego ładowania. Najważniejszym elementem programu jest karta Uruchamianie, na której wyświetlana jest lista wszystkich elementów uruchamianych automatycznie, ułatwiająca włączanie lub wyłączanie indywidualnych wpisów.

Zaawansowane funkcje narzędzia Msconfig

Zastosowania narzędzia Msconfig nie są ograniczone do kontrolowania elementów uruchamianych automatycznie. Program umożliwia również modyfikację typowych plików startowych systemu Windows, takich jak Config.sys, Autoexec.bat, Win.ini i System.ini. Selektywne włączanie, wyłączanie i edytowanie tych plików za pośrednictwem interfejsu narzędzia Msconfig pozwala uniknąć błędów składni i ułatwia przywracanie poprzedniego stanu plików.

W przypadku rozwiązywania problemów narzędzie Msconfig umożliwia wykonywanie kopii zapasowych i przywracanie bieżących lub poprzednich ustawień, jak również kontrolowanie listy plików, które powinny być przetwarzane lub zaawansowanych elementów konfigurowanych w celu rozwiązywania problemów związanych z procesem automatycznego uruchamiania. Na przykład użytkownik może wybrać opcję przetwarzania tylko niektórych plików systemowych podczas następnego rozruchu komputera w celu testowania zmian lub wyłączyć opcję uruchamiania programu scandisk po nieprawidłowym zamknięciu systemu.

Alternatywni menedżerowie automatycznego uruchamiania

Uwzględniając popularność metod dostosowania lub „regulacji" systemu zgodnie z indywidualnymi wymaganiami, wiele firm oferuje różnorodne programy służące do zarządzania automatycznym uruchamianiem oprogramowania. Wśród różnych programów typu freeware i shareware dostępnych na rynku najpopularniejsze są dwa produkty: Xteq X-Start firmy Xteq Systems i Startup Control Panel zaprojektowany przez Mike'a Lina. X-Start jest narzędziem regulacyjnym wyposażonym w pełny zestaw funkcji, udostępnianym nieodpłatnie w przypadku zastosowań niekomercyjnych, umożliwiającym edycję niemal każdego elementu systemu Windows, łącznie z odpowiednimi ustawieniami automatycznego uruchamiania programów i zamykania systemu. Szczególnie użyteczne są opisy poszczególnych ustawień, podobnie jak kreator prowadzący niedoświadczonego użytkownika przez proces edycji ustawień.

W przypadku użytkowników poszukujących prostszego narzędzia aplet Autostart w Panelu sterowania jest prawdopodobnie optymalnym rozwiązaniem. To narzędzie dodaje do Panelu sterowania aplet Autostart. Uzyskanie dostępu jest szybką i łatwą metodą włączania i wyłączania opcji uruchamiania, zgodnie z ich lokalizacją w systemie. Podczas gdy wiele narzędzi oferuje mnóstwo złożonych opcji, aplet Autostart w Panelu sterowania ułatwia kontrolowanie środowiska uruchomieniowego.Rozpoczynanie korzystania z narzędzia Msconfig

Należy korzystać z tego niewielkiego narzędzia ułatwiającego kontrolowanie elementów automatycznie uruchamianych przez system.

1. Korzystając z polecenia Uruchom, otwórz okno narzędzia Msconfig. Zostanie wyświetlona karta Ogólne, widoczna na powyższym rysunku. Kliknij przycisk Utwórz kopię zapasową, aby wykonać kopię bieżących ustawień.

2. Kliknij kartę Uruchamianie. Przewiń listę elementów skonfigurowanych do automatycznego uruchamiania, usuwając zaznaczenie elementów, które nie powinny być uruchamiane podczas ładowania systemu Windows.

3. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć narzędzie Msconfig. Kliknij przycisk Tak po wyświetleniu monitu o ponowny rozruch komputera. Przeglądaj pasek zadań, aby sprawdzić rezultaty wprowadzonych zmian.
Narzędzie Tweak UI

W niektórych okolicznościach najlepsze narzędzia firmy Microsoft nie są instalowane z systemem Windows.

Narzędzie Msconfig jest użyteczne, ponieważ umożliwia szybkie i efektywne kontrolowanie środowiska uruchomieniowego komputera, jednak firma Microsoft oferuje również inny atrakcyjny program umożliwiający regulację systemu w szerszym zakresie: Tweak UI.

W systemie Windows 98 nie uwzględniono opcji precyzyjnego kontrolowania listy programów ładowanych podczas rozruchu, jednak narzędzie Tweak UI oferuje nowe bardzo użyteczne funkcje umożliwiające uniknięcie konieczności czasochłonnego przeglądania Rejestru lub klikania elementów interfejsu systemu Windows. Nasze ulubione funkcje są dostępne na karcie Paranoia. Korzystając z ustawień na tej karcie, można automatycznie oczyścić folder Documents, historię programu Internet Explorer i polecenia Uruchom podczas logowania, a także nazwę ostatniego użytkownika zalogowanego w systemie, aby lepiej chronić własną prywatność. Wersję tego narzędzia przeznaczoną dla systemu Windows 98 można pobrać z witryny firmy Microsoft w sieci Web.
Prawa autorskie lub licencję na ten materiał posiada firma Future Publishing Limited, należąca do grupy Future Network, UK 2004. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 835638 — ostatni przegląd: 06.05.2004 — zmiana: 1

Opinia