Ponowna instalacja systemu Windows

Punkt orientacyjny

Inicjalizacja systemu Windows może być stresującym doznaniem. Przyłącz się do nas, zobacz, co może pójść nie tak, i poznaj możliwe rozwiązania.

Zawsze może się zdarzyć, że instalacja systemu Windows nie przebiega prawidłowo i problemy występują już w jej trakcie lub nieco później. Zebraliśmy tutaj rozwiązania najczęściej występujących problemów.

Gdy próbuję uruchomić Instalatora Windows, aby rozpocząć instalację systemu Windows, pojawia się komunikat o błędzie, np. Błąd SU0018 lub Ostrzeżenie SU0011.

Podczas instalacji może wystąpić cała gama błędów, którym odpowiadają różne kody SU. Opisy najczęściej występujących problemów znajdują się w pliku Setup.txt na dysku CD z systemem Windows.

Jeżeli w tym pliku nie ma danego kodu błędu, więcej informacji na jego temat można znaleźć w artykule Q129971 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base pod adresem: http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=fh;PL;KBHOWTO

Podczas instalacji programu DirectX pojawia się komunikat o błędzie.

Wiele komunikatów o błędach instalacji programu DirectX jest spowodowanych uszkodzeniami plików. Problem ten można rozwiązać, pobierając i instalując najnowszą wersję programu DirectX z witryny http://www.microsoft.com/downloads/search.aspx?displaylang=pl. Jeżeli pojawi się komunikat „Instalator programu DirectX napotkał błąd wewnętrzny", wyszukaj w systemie pliki Dsetup32.dll oraz Dsetup16.dll i zmień ich nazwy odpowiednio na Dsetup32.dxx i Dsetup16.dxx. Następnie ponownie spróbuj zainstalować program.

Podczas uaktualniania lub ponownej instalacji systemu Windows 98 Instalator próbuje zainstalować folder Windows.000 lub Windows98.000. Czy tak ma być?

Może tak się zdarzyć, jeżeli w instalacji, która jest uaktualniana lub na której ponownie instalowany jest system, brakuje niektórych kluczowych plików lub jeżeli brakuje oryginalnego folderu systemu Windows lub folder ten jest uszkodzony. Jednak problem ten można szybko rozwiązać.

Gdy pojawi się monit o zainstalowanie systemu Windows w tym folderze, kliknij opcję Inny katalog, a następnie wpisz nazwę folderu, w którym zostanie zainstalowany system, np. Windows. Jednak problem z oryginalną instalacją systemu Windows może być poważniejszy i nie usunie się go poprzez uaktualnienie lub ponowną instalację. W takim przypadku może być konieczne wykonanie czystej instalacji systemu Windows.

Sprzęt nie działa prawidłowo po ponownym zainstalowaniu systemu Windows. W Menedżerze urządzeń przy nazwach urządzeń wyświetlane są żółte trójkąty z wykrzyknikami.

Zazwyczaj najpierw należy spróbować zaktualizować sterownik urządzenia sprzętowego. Najnowsze sterowniki dla danej wersji systemu Windows można pobrać z witryny producenta w sieci Web. W Menedżerze urządzeń mogą jednak pojawiać się różne komunikaty o błędach.

Szczegółowe informacje na temat tych błędów i sposobów ich rozwiązywania można znaleźć w artykule Q125174 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base pod adresem: http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=fh;PL;KBHOWTO.Przeprowadzenie czystego rozruchu w systemie Windows 98

1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij kolejno polecenia Programy, Akcesoria, Narzędzia systemowe i Informacje o systemie. W menu Narzędzia kliknij polecenie Narzędzie konfiguracji systemu.

2. Kliknij opcję Uruchomienie selektywne, a następnie usuń znaczniki z pól wyboru: Przetwarzaj plik Config.sys, Przetwarzaj plik Autoexec.bat, Przetwarzaj plik Winstart.bat, Przetwarzaj plik System.ini, Przetwarzaj plik Win.ini, Załaduj elementy grupy startowej.

3. Naciśnij przycisk OK, a następnie ponownie uruchom komputer.
Prawa autorskie lub licencję na ten materiał posiada firma Future Publishing Limited, należąca do grupy Future Network, UK 2004. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 835642 — ostatni przegląd: 06.05.2004 — zmiana: 1

Opinia