MS04-011: Aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Microsoft Windows

Firma Microsoft wydała biuletyn MS04-011 dotyczący zabezpieczeń. Ten biuletyn zawiera wszystkie informacje dotyczące aktualizacji zabezpieczeń, łącznie z manifestem pliku i opcjami wdrażania. Aby przejrzeć pełny biuletyn, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Aby uzyskać więcej informacji o najnowszym dodatku Service Pack dla systemu Windows XP, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

322389 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows XP

Znane problemy

Aby uzyskać dodatkowe informacje o znanych problemach, które mogą występować po zainstalowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

Windows Server 2003

841180 Oracle database service startup process stops responding

840997 Nie można wyświetlać plików graficznych w formacie rozszerzonego metapliku (plików obrazów EMF) utworzonych w programie Adobe Illustrator

Windows XP

840997 Nie można wyświetlać plików graficznych w formacie rozszerzonego metapliku (plików obrazów EMF) utworzonych w programie Adobe Illustrator

Windows 2000

841180 Oracle database service startup process stops responding

841382 Komputer z systemem Windows 2000 przestaje odpowiadać, nie można zalogować się do systemu Windows lub użycie procesora przez proces System osiąga 100 procent

841343 The HOMEDRIVE, HOMEPATH, and HOMESHARE environment variables may not function as you intend if you modify them in Windows 2000

841395 The domain controller does not register _GC, _KERBEROS, and _KPASSWD DNS entries when a Windows 2000 server starts

841617 You receive a "The network name cannot be found" error message when you try to connect to a SMB/CIFS server

842644 Po zainstalowaniu aktualizacji zabezpieczeń MS04-011 na komputerze z systemem Windows 2000 w dzienniku systemu zostaje zarejestrowane zdarzenie o identyfikatorze 256

Windows NT 4.0

841384 Komunikat o błędzie „STOP 0x00000079” na komputerze z systemem Windows NT 4.0

Aby uzyskać dodatkowe informacje o problemach ogólnych, które mogą występować po zainstalowaniu aktualizacji oprogramowania zastępujących plik Ntoskrnl.exe na komputerach z systemem Windows NT 4.0, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
317050 "Disk I/O Error: Status = 00000001" error message occurs when you start the computer

224526 System Windows NT 4.0 obsługuje partycję systemową o maksymalnym rozmiarze 7,8 GB

Właściwości

Identyfikator artykułu: 835732 — ostatni przegląd: 21.05.2009 — zmiana: 1

Opinia