Rozwiązywanie problemów z drukarkami

Punkt orientacyjny

Niskie ceny drukarek atramentowych sprawiły, że drukarki te są prawie w każdym domu. Zapoznajmy się z często spotykanymi problemami z drukowaniem.

Do większości obecnych drukarek i ich sterowników dołączane są różne programy ułatwiające eksploatację i gdy wystąpi problem, właśnie ich należy najpierw użyć. Czasami jednak do rozwiązania problemu będzie potrzebna bardziej zaawansowana pomoc. Postaramy się wskazać Ci właściwy kierunek.

Gdy próbuję wydrukować wiele kopii pliku programu Word w programie Word 2002, drukowana jest tylko jedna kopia.

Najpierw wyłącz opcję drukowania w tle. W tym celu otwórz menu Narzędzia i wybierz polecenie Opcje, kartę Drukowanie, a następnie wyczyść pole wyboru obok opcji Drukowanie w tle i kliknij przycisk OK. Następnie spróbuj wydrukować plik bezpośrednio do drukarki, nie korzystając z funkcji buforowania systemu Windows. W tym celu wykonaj czynności opisane w punkcie drugim poniższej procedury. Możesz także spróbować dodać jeszcze jedną stronę na końcu dokumentu. Przejdź na koniec dokumentu, naciskając klawisze CTRL + END, a następnie z menu Wstaw wybierz polecenie Znak podziału. Wybierz opcję Podział strony i kliknij przycisk OK.

Formatowanie długiego dokumentu programu Word zajęło mi mnóstwo czasu i został on prawidłowo wydrukowany na mojej drukarce w domu. Przy próbie wydrukowania tego samego pliku w pracy podziały stron były w nieodpowiednich miejscach.

Najpierw musisz upewnić się, że czcionki, których używasz, są zainstalowane na obu komputerach i dostępne dla obu drukarek. Jeżeli czcionki nie są zainstalowane na komputerze w pracy, zamiast nich mogą być używane czcionki zastępcze, które mają wpływ na formatowanie.

Problem może być jednak związany z faktem, iż na drukarkach mogą być ustawione różne rozdzielczości. Może to powodować niewielkie różnice w szerokości znaków, które w dużym dokumencie mogą spowodować zmianę formatowania. Spróbuj ustawić taką samą rozdzielczość (dpi) w obu drukarkach. Problem może także być spowodowany używanym językiem drukowania (dwa najczęściej używane języki to: PostScript i PCL). Jeżeli jedna z drukarek obsługuje oba języki, musisz używać tego samego języka w obu drukarkach. Jeżeli nadal nie możesz rozwiązać tego problemu, ostatnią deską ratunku może być zmiana formatowania dokumentu, tak aby było ono zgodne z ustawieniami drugiej drukarki.

Drukuję niezbyt często, ale w drukarce często zacina się papier.

Zwróć uwagę na to, jak przechowujesz papier. W większości podajników drukarek atramentowych mieści się około 100 arkuszy, które są wsuwane pionowo do szczeliny podawania papieru. Większość osób przechowuje papier w tych podajnikach i korzysta z niego w miarę potrzeby, ale papieru nie należy zbyt długo przechowywać w taki sposób.


Papier należy przechowywać poziomo i wkładać go do drukarki wtedy, gdy ma zostać użyty. Do podajnika papieru nie należy wkładać jednocześnie więcej niż 100 arkuszy. Przed włożeniem papieru do podajnika i rozpoczęciem drukowania należy przewachlować stos papieru i wyrównać jego krawędzie. Innym rozwiązaniem jest odwracanie papieru na drugą stronę, ponieważ często papier należy wkładać do podajnika określoną stroną do góry. Informacje na ten temat najczęściej znajdują się na opakowaniu ryzy papieru.

Czasami gdy drukuję wiadomość e-mail z programu Outlook, przed wydrukowaniem wiadomości drukarka zwraca kilka pustych stron. Czasami jednak wiadomość jest drukowana prawidłowo.

Może tak się zdarzyć, gdy w polu Do wiadomości e-mail wprowadzono wielu adresatów. Nie ma sposobu na usunięcie tego problemu, ale można spróbować go obejść, drukując wiadomość przed dodaniem wszystkich adresatów, jeżeli chcesz wydrukować wysyłaną wiadomość. Jeżeli jest to wiadomość odebrana skierowana do wielu adresatów, których nie można usunąć, prześlij wiadomość dalej do siebie. Wiadomość będzie mieć tylko jednego adresata i zostanie wydrukowana prawidłowo.

Na wydrukowanych fotografiach widoczne są poziome pasy. Jak się ich pozbyć?

Te pasma często występują na wydrukach atramentowych. Można jednak spróbować pozbyć się tego efektu. Najpierw w ustawieniach drukarki sprawdź, czy została wybrana najlepsza jakość druku oraz czy drukujesz na papierze fotograficznym. Aby ustawić najlepszą jakość druku, możesz ustawić maksymalną wartość DPI lub włączyć opcję jakości Najlepsza w sterowniku drukarki.


Warto także upewnić się, że wybrany typ papieru jest taki sam, jak typ papieru ustawiony w oprogramowaniu drukarki. Następnie sprawdź, czy we wkładach jest wystarczająca ilość atramentu. Mała ilość atramentu może powodować występowanie jeszcze większych smug. arto także oczyścić głowice drukujące. Głowic nie czyści się ręcznie. Wybiera się odpowiednią opcję w sekcji konserwacji oprogramowania drukarki. Bardzo często ignorowaną przyczyną powstawania pasów na wydruku jest ustawienie drukarki na nierównej powierzchni. Upewnij się, że drukarka stabilnie stoi na równej powierzchni.
Naprawianie błędów spool32 w systemie Windows 98

Oto trzy porady, jak pozbyć się tego uciążliwego błędu drukowania. Wykonaj kolejno każdą z poniższych czynności, wykonując za każdym razem wydruk próbny.

1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij kolejno polecenia Programy, Akcesoria, Narzędzia systemowe, Informacje o systemie i Narzędzie konfiguracji systemu. Kliknij opcję Uruchomienie selektywne, a następnie usuń znaczniki z pól wyboru Przetwarzaj plik Config.sys, Przetwarzaj plik Autoexec.bat, Przetwarzaj plik Winstart.bat, Przetwarzaj plik System.ini, Przetwarzaj plik Win.ini, Załaduj elementy grupy startowej.

2. Wydrukuj plik bezpośrednio do drukarki zamiast go buforować. W tym celu kliknij przycisk Start, a następnie kolejno kliknij polecenia Ustawienia i Drukarki. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę drukarki i wybierz polecenie Właściwości. Na karcie Szczegóły kliknij przycisk Ustawienia buforowania. Kliknij opcję radiową Drukuj bezpośrednio do drukarki, wybierz format wydruku RAW i zastosuj ustawienia.

3. Utwórz skrót do pliku Windows/System/Spool32.exe w folderze Autostart. Teraz wyszukaj plik Win.ini i otwórz go w Notatniku, aby rozpocząć edycję. W pliku Win.ini w sekcji Windows w wierszach Load= lub Run= dodaj wpis C:\windows\system\spool32.exe. Zapisz zmiany.
Jeżeli nadal potrzebujesz pomocy...

...odwiedź najlepsze źródło informacji, dzięki którym rozwiążesz wszystkie problemy z drukowaniem.

Jeżeli nadal masz problemy z drukarką i nie możesz ich rozwiązać mimo wizyty w witrynie producenta w sieci Web, zalecamy wizytę w centrum rozwiązań dla drukowania Microsoft Printing Solution Centre pod adresem www.microsoft.com/insider/printhelp/. To doskonałe źródło informacji to nowość w witrynie Pomocy firmy Microsoft. Można w nim znaleźć pomoc dotyczącą problemów z drukarkami, drukowaniem w sieci, określone komunikaty o błędach itd. Można tam także znaleźć porady i artykuły dotyczące całej gamy aplikacji, więc jeżeli, na przykład, wystąpią problemy podczas drukowania z programu Excel, można przejść bezpośrednio do tej części witryny, w której są opisane wszystkie typowe problemy z drukowaniem związane z tą aplikacją.

Można tam także znaleźć artykuły, które pomogą maksymalnie wydajnie wykorzystać drukarkę. Jest tam także część poświęcona drukowaniu fotografii, zawierająca nie tylko rozwiązania problemów. W części tej można znaleźć informacje o tym, jak uzyskać najlepszą jakość wydruków, jak dostosowywać układy, aby jak najlepiej wykorzystać drogi papier fotograficzny. W części Więcej informacji można znaleźć wskazówki dotyczące całej gamy zaawansowanych technik fotografii cyfrowej i drukowania. Odwiedź tę witrynę, nawet jeżeli nie masz problemów z drukowaniem.
Prawa autorskie lub licencję na ten materiał posiada firma Future Publishing Limited, należąca do grupy Future Network, UK 2004. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 835817 — ostatni przegląd: 06.05.2004 — zmiana: 1

Opinia