Podczas używania usługi Windows Update lub Microsoft Update mogą występować tymczasowe problemy z błędami połączenia

Podczas korzystania z witryny Windows Update lub Microsoft Update w sieci Web w celu sprawdzenia dostępności aktualizacji i zainstalowania ich może zostać zwrócony jeden z błędów wymienionych w sekcji Symptomy.

Aby rozwiązać ten problem, użyj narzędzia do rozwiązywania problemów z usługą Windows Update w celu przeprowadzenia systematycznej kontroli i naprawy.

Windows 8.1, Windows 8 lub Windows 7

Narzędzie do rozwiązywania problemów Automatyczne diagnozowanie i rozwiązywanie typowych problemów z usługą Windows Update umożliwia automatyczne rozwiązanie problemu opisanego w tym artykule.
To narzędzie pozwala rozwiązać wiele problemów.więcej informacjiuruchom teraz

Windows Vista lub Windows XP

Narzędzie do rozwiązywania problemów Automatyczne diagnozowanie i rozwiązywanie typowych problemów z usługą Windows Update umożliwia automatyczne rozwiązanie problemu opisanego w tym artykule.
To narzędzie pozwala rozwiązać wiele problemów.więcej informacjiuruchom teraz

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących narzędzia do rozwiązywania problemów, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
Ważne W większości przypadków te błędy są spowodowane niewielkimi zakłóceniami w komunikacji między komputerem, który jest aktualizowany, a pobieraną aktualizacją. Te problemy zwykle same ustają. Przed zastosowaniem metod rozwiązywania problemów przedstawionych w tym artykule należy wypróbować jedno lub oba z poniższych rozwiązań.
  • Zakończ działanie usługi Windows Update, poczekaj 10–15 minut, a następnie ponownie uruchom usługę Windows Update i sprawdź, czy są dostępne aktualizacje.
  • Włącz funkcję Aktualizacje automatyczne, aby automatycznie instalować aktualizacje co 24 godziny.

Uwaga Te błędy mogą występować nawet wtedy, gdy nie wprowadzono żadnych zmian w ustawieniach sieciowych.

Jeśli problem nie ustąpi, w artykuleJak rozwiązywać problemy z połączeniem z usługą Windows Update lub Microsoft Update można znaleźć więcej metod rozwiązywania problemów.

Symptomy

Podczas korzystania z witryny Windows Update lub Microsoft Update w sieci Web w celu sprawdzenia dostępności aktualizacji i zainstalowania ich może zostać zwrócony jeden z następujących kodów błędów w komunikatach o błędach:
Szesnastkowy kod błędu Dziesiętny kod błęduOpis błędu interfejsu API
0x80070008-2147024888ERROR_NOT_ENOUGH_MEMORY
0x800705B4-2147023436Error_Timeout
0x8007000E-2147024882E_OUTOFMEMORY
0x80072EE2-2147012894ERROR_INTERNET_TIMEOUT
0x80072EFD-2147012867ERROR_INTERNET_CANNOT_CONNECT
0x80072EE7-2147012889ERROR_INTERNET_NAME_NOT_RESOLVED
0x80072EEF-2147012881ERROR_INTERNET_LOGIN_FAILURE
0x80072EFE-2147012866ERROR_INTERNET_CONNECTION_ABORTED
0x8024400E-2145107954SUS_E_PT_SOAP_SERVER
0x80072F76-2147012746ERROR_WINHTTP_HEADER_NOT_FOUND
0x80244016-2145107946SUS_E_PT_HTTP_STATUS_BAD_REQUEST
0x80072F78-2147012744ERROR_WINHTTP_INVALID_SERVER_RESPONSE
0x80244022-2145107934SUS_E_PT_HTTP_STATUS_SERVICE_UNAVAIL
0x80090305-2146893051SEC_E_SECPKG_NOT_FOUND
0x8024402F-2145107921WU_E_PT_ECP_SUCCEEDED_WITH_ERRORS
0x8009033F-2146892993SEC_E_Shutdown_IN_Progress
0xC80003FA-939523078hrReadVerifyFailure
0x80244008-2145107960SUS_E_PT_SOAPCLIENT_PARSEFAULT
0xC800042D-939523027HrVersionStoreOutOfMemory
0x8024400A -2145107958SUS_E_PT_SOAPCLIENT_PARSE
0x80071A90-2147018096ERROR_TRANSACTIONAL_CONFLICT
0x8024400D-2145107955SUS_E_PT_SOAP_CLIENT
0x8024402C-2145107924WU_E_PT_WINHTTP_NAME_NOT_RESOLVED

Przyczyna

Te błędy mogą występować z powodu dowolnego z następujących problemów:
  • Programy lub procesy zakłócające komunikację internetową
  • Problemy z zasobami na komputerze
  • Wysoki poziom aktywności internetowej
  • Odwracalne błędy bazy danych
Właściwości

Identyfikator artykułu: 836941 — ostatni przegląd: 29.07.2014 — zmiana: 1

Microsoft Update

Opinia