Jak uzyskać najnowsze dodatki Service Pack dla programu Exchange Server 2003

WPROWADZENIE

W tym artykule opisano, jak uzyskać najnowsze aktualizacje i dodatki Service Pack dla programu Microsoft Exchange Server 2003. Dodatki Service Pack oraz pakiety aktualizacji są typowym sposobem dystrybucji poprawek i modyfikacji programu Exchange. Dostępne dodatki Service Pack oraz pakiety aktualizacji instaluje się, aby ułatwić zachowanie produktu w jak najbardziej aktualnym stanie.

Więcej informacji

Obecnie dla programu Exchange 2003 są dostępne następujące aktualizacje i dodatki.

Aktualizacje

Nie ma obecnie dostępnych dodatkowych aktualizacji.

Dodatki Service Pack

Dodatek Service Pack 2 (SP2) dla programu Exchange Server 2003

Data wydania: 19 października 2005

Jak uzyskać

Aby uzyskać dodatek Service Pack 2 (SP2) dla programu Exchange Server 2003, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Lista poprawek

Aby zobaczyć listę poprawek w dodatku Exchange Server 2003 SP2, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
906669 Issues that are fixed in Exchange Server 2003 Service Pack 2

Dodatek Service Pack 1 (SP1) dla programu Exchange Server 2003

Data wydania: 25 maja 2004

Jak uzyskać

Aby uzyskać dodatek Service Pack 1 (SP1) dla programu Exchange Server 2003, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Lista poprawek

Aby zobaczyć listę poprawek w dodatku Exchange Server 2003 SP1, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
843363 List of bugs that are fixed in Exchange Server 2003 Service Pack 1

Właściwości

Identyfikator artykułu: 836993 — ostatni przegląd: 25.11.2007 — zmiana: 1

Opinia