Jak skonfigurować program Outlook, tak aby dodatkowe rozszerzenia nazw plików załączników były blokowane

Ważne: Ten artykuł zawiera informacje na temat modyfikowania rejestru. Przed zmodyfikowaniem rejestru utwórz jego kopię zapasową i upewnij się, że wiesz, jak przywrócić rejestr w przypadku pojawienia się problemu. Aby uzyskać informacje dotyczące wykonywania kopii zapasowej, przywracania i edytowania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
256986 Opis rejestru systemu Microsoft Windows

Streszczenie

W tym artykule opisano, jak skonfigurować program Microsoft Outlook, tak aby blokowane były załączniki o rozszerzeniach nazwy pliku, których program Outlook domyślnie nie blokuje. Jeśli program Outlook jest używany w środowisku programu Microsoft Exchange, to można tak skonfigurować serwer, aby były blokowane załączniki o niektórych rozszerzeniach nazw pliku, korzystając z pakietu Outlook E-mail Security Administrator.

Dodatkowo w tym artykule znajdują się informacje na temat dostosowywania ustawień zabezpieczeń w różnych konfiguracjach programu Outlook zarówno z programem Exchange, jak i bez niego.

Więcej informacji

Jak dostosować ustawienia zabezpieczeń, aby dodatkowe rozszerzenia nazw plików załączników były blokowane

Następujące metody pozwalają dostosować ustawienia zabezpieczeń w różnych konfiguracjach programu Outlook zarówno z programem Exchange, jak i bez niego.

Jak blokować rozszerzenia nazw plików załączników w środowisku programu Exchange za pomocą pakietu Outlook Security Administrator

Jeśli użytkownik korzysta ze środowiska programu Exchange, w którym używany jest pakiet Outlook Security Administrator, i chce dodać rozszerzenia nazw plików załączników, które mają być blokowane w konfiguracji programu Outlook, to dodatkowe rozszerzenie nazw plików można dodać do listy poziomu 1. W tym celu należy wykonać następujące kroki:
 1. Uruchom program Outlook, korzystając z konta mającego uprawnienia do zmiany formularza zabezpieczeń programu Outlook w folderze publicznym Ustawienia zabezpieczeń programu Outlook 10.
 2. W okienku lista folderów zlokalizuj charakterystyczny dla wersji programu folder publiczny Ustawienia zabezpieczeń programu Outlook.

  Uwaga: W programie Microsoft Outlook 2000 ten folder nosi nazwę Ustawienia zabezpieczeń programu Outlook. W programach Microsoft Outlook 2002 oraz Microsoft Office Outlook 2003 nazwa tego folderu publicznego to Ustawienia zabezpieczeń programu Outlook 10.
 3. Kliknij dwukrotnie pozycję Default Security Form.
 4. W obszarze Miscellaneous Attachment Settings kliknij, aby wyczyścić pole wyboru Show level 1 attachments.
 5. W obszarze Level 1 File Extensions w polu Add wpisz rozszerzenia nazw plików załączników, które chcesz zablokować.

  Jeśli chcesz podać więcej rozszerzeń nazw plików w polu Add, możesz je rozdzielić średnikami. Jeśli chcesz na przykład zablokować rozszerzenia nazw plików załączników .zip i .gif, wpisz .zip; .gif
 6. Kliknij przycisk Close, a następnie kliknij przycisk Yes, aby zapisać zmiany.
 7. Powtórz te kroki odnośnie do każdego formularza zabezpieczeń programu Outlook znajdującego się w folderze publicznym każdej grupy zabezpieczeń, do której chcesz dodać więcej rozszerzeń nazw plików załączników.
Gdy następnym razem użytkownik włączy program Outlook, nowe ustawienia zostaną zastosowane.

Uwaga: Jeśli pole wyboru Show Level 1 File Attachments z kroku 4 było już zaznaczone, aby zezwolić na pojawianie się w wiadomościach e-mail załączników z rozszerzeniami nazw plików poziomu 1, to musisz dodać rozszerzenia nazw plików załączników, które nie mają się pojawiać w wiadomościach e-mail jako załączniki, wykonując ten jeden dodatkowy krok:
 • W obszarze Level 1 File Extensions zlokalizuj pole Remove. W polu Remove wpisz rozszerzenia nazw plików załączników, które nie mają się pojawiać jako załączniki w wiadomościach e-mail.

  Jeśli chcesz podać więcej rozszerzeń nazw plików w polu Add, możesz je rozdzielić średnikami. Jeśli chcesz na przykład zablokować rozszerzenia nazw plików załączników .zip i .gif, wpisz .zip; .gif
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu konfigurowania publicznych folderów zabezpieczeń związanych z programem Outlook w środowisku programu Exchange, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
263297 OL2000: Informacje dla administratorów dotyczące Aktualizacji zabezpieczeń poczty e-mail dla programu Outlook
290499 OL2002: Informacje dla administratora o funkcjach zabezpieczeń poczty e-mail
Uwaga: Artykuł 290499 z bazy wiedzy Knowledge Base dotyczy także programu Outlook 2003.

Jak blokować załączniki w środowiskach innych niż środowisko programu Exchange

Ostrzeżenie Nieprawidłowe korzystanie z Edytora rejestru może stać się przyczyną poważnych problemów, które spowodują, że konieczna będzie ponowna instalacja systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że rozwiązanie problemów spowodowanych niepoprawnym użyciem Edytora rejestru będzie możliwe. Możesz używać Edytora rejestru na własną odpowiedzialność.Informacji z tej sekcji należy używać w wypadku korzystania z programu Outlook w środowisku innym niż środowisko programu Exchange i gdy trzeba zablokować inne rozszerzenia nazw plików załączników niż te, które program Outlook już blokuje.

W wypadku używania programu Outlook 2000 na komputerze musi być zainstalowany dodatek Service Pack 3 (SP3) dla pakietu Microsoft Office 2000 lub nowszy, aby móc skonfigurować program Outlook 2000, tak aby blokował niektóre rozszerzenia nazw plików załączników.

Aby uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla pakietu Microsoft Office 2000, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
276367 OFF2000: Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla pakietu Office 2000
W wypadku używania programu Outlook 2002 na komputerze musi być zainstalowany dodatek Service Pack 1 (SP1) dla pakietu Microsoft Office XP lub nowszy, aby móc skonfigurować program Outlook 2002, tak aby blokował niektóre rozszerzenia nazw plików załączników. Aby uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla pakietu Microsoft Office XP, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
307841 OFFXP: Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla pakietu Office XP
Program Outlook używa klucza rejestru Level1Add w celu umożliwienia dodawania rozszerzeń nazw plików załączników, które mają być blokowane.

Aby dodać rozszerzenia nazw plików załączników, które mają być blokowane, należy dodać klucz Level1Add do rejestru. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki.

Program Outlook 2000

Wykonaj następujące kroki, a następnie zamknij Edytor rejestru:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz regedit, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Zlokalizuj i kliknij następujący klucz rejestru:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\9.0\Outlook\Security
 3. W menu Edycja wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Wartość ciągu.
 4. Wpisz Level1Add, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 5. W menu Edycja kliknij polecenie Modyfikuj.
 6. Wpisz <rozszerzenia_nazw_plików>, a następnie kliknij przycisk OK.
Uwaga: rozszerzenia_nazw_plików to lista rozszerzeń nazw plików załączników. Poszczególne rozszerzenia nazw plików załączników należy rozdzielić średnikami. Na przykład wpisz .zip; .gif, jeśli chcesz blokować pojawianie się plików załączników .zip oraz .gif w wiadomościach e-mail.

Outlook 2002

Wykonaj następujące kroki, a następnie zamknij Edytor rejestru:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz regedit, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Zlokalizuj i kliknij następujący klucz rejestru:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Outlook\Security
 3. W menu Edycja wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Wartość ciągu.
 4. Wpisz Level1Add, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 5. W menu Edycja kliknij polecenie Modyfikuj.
 6. Wpisz <rozszerzenia_nazw_plików>, a następnie kliknij przycisk OK.
Uwaga: rozszerzenia_nazw_plików to lista rozszerzeń nazw plików załączników. Poszczególne rozszerzenia nazw plików załączników należy rozdzielić średnikami. Na przykład wpisz .zip; .gif jeśli chcesz blokować pojawianie się plików załączników .zip oraz .gif w wiadomościach e-mail.

Jeśli program Outlook 2002 nie zachowuje się inaczej po dodaniu wartości klucza rejestru Level1Add, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
312834 OL2002: Brak klucza rejestru „Level1Add” w programie Outlook 2002


Dodatkowe typy rozszerzeń nazw plików załączników, które trzeba blokować, można dodać za pomocą zasad systemu, aby dodać następujący klucz rejestru dotyczący programu Outlook:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\10.0\Outlook\Security

Outlook 2003

Wykonaj następujące kroki, a następnie zamknij Edytor rejestru:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz regedit, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Zlokalizuj i kliknij następujący klucz rejestru:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Outlook\Security
 3. W menu Edycja wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Wartość ciągu.
 4. Wpisz Level1Add, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 5. W menu Edycja kliknij polecenie Modyfikuj.
 6. Wpisz <rozszerzenia_nazw_plików>, a następnie kliknij przycisk OK.
Uwaga: rozszerzenia_nazw_plików to lista rozszerzeń nazw plików załączników. Poszczególne rozszerzenia nazw plików załączników należy rozdzielić średnikami. Na przykład wpisz .zip; .gif jeśli chcesz blokować pojawianie się plików załączników .zip oraz .gif w wiadomościach e-mail.

Materiały referencyjne

Aby uzyskać więcej informacji na temat zabezpieczeń programów Outlook 2000 oraz Outlook 2002, zajrzyj do zestawu Microsoft Office Resource Kit. W tym celu odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:Aby uzyskać więcej informacji na temat zabezpieczeń programu Outlook 2003, zajrzyj do zestawu Microsoft Office Resource Kit. W tym celu odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
Właściwości

Identyfikator artykułu: 837388 — ostatni przegląd: 13.05.2010 — zmiana: 1

Opinia