Dodatek Service Pack 2 dla systemu Windows XP — wymagania dotyczące wolnego miejsca na dysku twardym

WPROWADZENIE

W tym artykule opisano zagadnienia związane z ilością wolnego miejsca na dysku twardym, która jest wymagana do zainstalowania dodatku Service Pack 2 (SP2) dla systemu Microsoft Windows XP na komputerze, na którym jest już zainstalowany system Microsoft Windows XP Home Edition lub Microsoft Windows XP Professional.


W poniższej tabeli podano listę wymagań instalacji dodatku SP2 dla systemu Windows XP dotyczących miejsca na dysku twardym.
Ilość wolnego miejsca na dysku twardym wymagana do instalacji dodatku SP2 dla systemu Windows XP z folderu udostępnionego w sieciIlość wolnego miejsca na dysku twardym wymagana do instalacji dodatku SP2 dla systemu Windows XP z dysku CD z tym dodatkiem
Dodatek Service Pack495 megabajtów (MB) na dodatek Service Pack495 megabajtów (MB) na dodatek Service Pack i dodatkowe 500 MB na pliki dodatku Service Pack przechowywane w folderze %Windir%\Servicepackfiles
Obszar roboczy260 MB260 MB
Pliki do usuwania dodatku SP2 dla systemu Windows XP200 MB200 MB
Wymagana całkowita ilość wolnego miejsca na dysku twardym, jeżeli funkcja Przywracanie systemu jest włączona895 MB
1060 MB przy szczytowym wykorzystaniu podczas instalacji
1455 MB
1560 MB przy szczytowym wykorzystaniu podczas instalacji
Wymagana całkowita ilość wolnego miejsca na dysku twardym, jeżeli funkcja Przywracanie systemu jest wyłączona395 MB
770 MB przy szczytowym wykorzystaniu podczas instalacji
681 MB
1100 MB przy szczytowym wykorzystaniu podczas instalacji
W tej tabeli w kolumnie „Obszar roboczy” określono wymagania dotyczące ilości wolnego miejsca na dysku twardym niezbędnego do instalacji plików, które są używane tylko w procesie instalacji. Wymagania dotyczące obszaru roboczego są tymczasowe i nie mają wpływu na całkowite wymagania dotyczące ilości wolnego miejsca na dysku twardym.

W tej tabeli w kolumnie „Pliki do usuwania dodatku SP2 dla systemu Windows XP” określono wymagania dotyczące ilości wolnego miejsca na dysku twardym niezbędnej do przechowywania plików i ustawień zmienionych podczas instalacji dodatku Service Pack. Podczas instalacji dodatku można automatycznie utworzyć kopię zapasową plików. Pliki te są niezbędne do późniejszego usunięcia dodatku Service Pack.

Wymagane jest także 30 MB wolnego miejsca na pierwszej głównej partycji systemowej na dysku twardym. Pierwsza główna partycja systemowa jest to wolumin dysku zawierający pliki urządzeń niezbędne do uruchomienia systemu Windows. Na przykład główna partycja systemowa zawiera pliki Ntldr, Boot.ini i Ntdetect.com.

Więcej informacji

Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat wymagań dotyczących ilości wolnego miejsca na dysku twardym niezbędnej do zainstalowania dodatku Service Pack 1 dla systemu Windows XP, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
326583 Dodatek Service Pack 1 dla systemu Windows XP – wymagania dotyczące wolnego miejsca na dysku twardym
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące wymagań systemów operacyjnych Windows XP, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
314865 Wymagania systemowe dla systemów operacyjnych Windows XP
Właściwości

Identyfikator artykułu: 837783 — ostatni przegląd: 06.06.2005 — zmiana: 1

Opinia