Polecenie NET SEND może nie działać prawidłowo na komputerze z systemem Windows XP z dodatkiem Service Pack 2

Symptomy

Po zainstalowaniu na komputerze systemu Microsoft Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 (SP2) wysyłanie lub odbieranie komunikatów za pomocą polecenia NET SEND systemu operacyjnego Windows może się okazać niemożliwe. Ten problem może wystąpić w jednym (lub we wszystkich) z następujących scenariuszy:
 • Podczas korzystania z metody powiadamiania NET SEND w celu powiadomienia operatora programu SQL Server o zdarzeniach, które miały miejsce w wystąpieniu programu SQL Server.
 • Przy wywołaniu polecenia NET SEND za pomocą rozszerzonej procedury przechowywanej xp_cmdshell w celu wysłania wiadomości do użytkownika lub komputera w sieci.
Dodatkowo przy próbie wysłania komunikatu za pomocą polecenia NET SEND może się pojawić następujący komunikat o błędzie:
Wystąpił błąd podczas wysyłania komunikatu do <nazwa_komputera>.
Nie można odnaleźć aliasu komunikatu w sieci lokalnej.
Dostępne są dalsze informacje Pomocy; aby je uzyskać, wpisz NET HELPMSG 2273.
Ten problem występuje wówczas, gdy spełniony jest jeden z następujących warunków:
 • Na komputerze źródłowym działa system operacyjny Microsoft Windows XP z dodatkiem SP2.
 • Na komputerze docelowym działa system operacyjny Microsoft Windows XP z dodatkiem SP2.
W efekcie komputer docelowy nie otrzymuje komunikatów wysyłanych za pomocą polecenia NET SEND.

Przyczyna

Ten problem występuje, ponieważ usługa Posłaniec jest wyłączona. Aby można było używać polecenia NET SEND, na komputerze docelowym musi być uruchomiona usługa Posłaniec. Domyślnie na komputerach z systemem Microsoft Windows XP z dodatkiem SP2 usługa Posłaniec jest wyłączona.

Obejście problemu

Aby automatycznie zmienić ustawienie Typ uruchomienia dla usługi Posłaniec na wartość Automatyczny, a następnie uruchomić usługę Posłaniec, przejdź do sekcji Automatyczne rozwiązywanie problemu. Aby samodzielnie rozwiązać ten problem, przejdź do sekcji Samodzielne rozwiązywanie problemu.

Automatyczne rozwiązywanie problemuAby automatycznie rozwiązać ten problem, należy kliknąć przycisk lub łącze Fix it. Następnie należy kliknąć przycisk Uruchom w oknie dialogowym Pobieranie pliku i wykonać kroki kreatora rozwiązywania problemu.Uwagi
 • Ten kreator może być dostępny tylko w języku angielskim. Jednak ta poprawka automatyczna działa również w innych wersjach językowych systemu Windows.
 • Jeśli używany komputer nie jest tym, którego dotyczy problem, można zapisać to rozwiązanie w postaci poprawki automatycznej na dysku flash lub CD i uruchomić je na odpowiednim komputerze.

Teraz przejdź do sekcji Czy problem został rozwiązany?Samodzielne rozwiązywanie problemu

Aby obejść ten problem, należy zmienić Typ uruchomienia usługi Posłaniec na Automatyczny, a następnie uruchomić usługę Posłaniec. Aby to zrobić, należy wykonać następujące kroki:
 1. Otwórz Eksploratora Windows.
 2. W lewym okienku kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Mój komputer, a następnie kliknij polecenie Zarządzaj.
 3. W oknie Zarządzanie komputerem kliknij pozycję Usługi i aplikacje, a następnie kliknij pozycję Usługi.
 4. W prawym okienku kliknij dwukrotnie pozycję Posłaniec.
 5. W oknie dialogowym Posłaniec - właściwości (Komputer lokalny) kliknij kartę Ogólne.
 6. Na karcie Ogólne wybierz pozycję Automatyczny z listy Typ uruchomienia, a następnie kliknij przycisk Zastosuj.
 7. W obszarze Stan usługi kliknij przycisk Uruchom, a następnie kliknij przycisk OK.

Stan

Takie zachowanie jest zgodne z projektem programu.

Więcej informacji

Zamiast korzystania z polecenia NET SEND do komunikowania się z użytkownikami lub z komputerami z systemem Windows można użyć alternatywnej metody, takiej jak poczta e-mail.

Przestroga Nie należy włączać usługi Posłaniec, jeśli komputer jest podłączony do Internetu.

Materiały referencyjne

Aby uzyskać więcej informacji o poleceniu NET SEND, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

826278 Wiadomość wysłana za pomocą polecenia net send nie jest dostarczana do odbiorcy


Czy problem został rozwiązany?

 • Sprawdź, czy problem został rozwiązany. Jeśli problem został rozwiązany, to koniec pracy z tą sekcją. Jeśli problem nie został rozwiązany, można skontaktować się z pomocą techniczną.
 • Prosimy o opinię. Aby przekazać opinię lub zgłosić jakiekolwiek problemy dotyczące tego rozwiązania, można zostawić komentarz w blogu Fix it for me (Automatyczne rozwiązywanie problemu) lub wysłać wiadomość e-mail.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 839018 — ostatni przegląd: 16.05.2011 — zmiana: 1

Opinia