Nie można zainstalować urządzenia Bluetooth po zainstalowaniu systemu Windows XP z dodatkiem Service Pack 2

Symptomy

Po zainstalowaniu dodatku Service Pack 2 (SP2) dla systemu Microsoft Windows XP można się spotkać z jednym z następujących symptomów:
 • Nie można zainstalować karty Bluetooth i można zaobserwować jeden lub kilka spośród następujących symptomów:
  • Po zainstalowaniu urządzenia Bluetooth wydaje się, że urządzenie działa poprawnie. Jednak przy przeglądaniu urządzeń pojawiających się w kategorii Odbiorniki radiowe Bluetooth w Menedżerze urządzeń urządzenie jest identyfikowane niepoprawnie.
  • Przy próbie skonfigurowania urządzenia pojawia się komunikat o błędzie podobny do następującego:
   Nie znaleziono urządzenia.
 • Po uaktualnieniu systemu Windows XP z dodatkiem SP2 za pomocą programu Winnt32.exe istniejące urządzenie Bluetooth może przestać działać poprawnie. Mogą na przykład przestać działać niektóre funkcje urządzenia Bluetooth.

Przyczyna

Problem występuje, gdy spełnione są następujące warunki:
 • Dodatek SP2 dla systemu Windows XP jest instalowany na komputerze, na którym jest zainstalowana karta Bluetooth, ale na którym nie ma jeszcze zainstalowanego sterownika innej firmy dla tej karty. Ewentualnie uaktualnienie systemu Windows XP z dodatkiem SP2 jest wykonywane na komputerze, na którym zainstalowano urządzenie Bluetooth korzystające ze sterownika innej firmy.
 • Karta Bluetooth ma identyfikator dostawcy (VID) lub identyfikator produktu (PID), który odpowiada zarówno stosowi Bluetooth innej firmy, jak i stosowi Bluetooth dołączonemu do systemu Windows XP z dodatkiem SP2.
Ten problem występuje, ponieważ dodatek SP2 dla systemu Windows XP automatycznie instaluje sterownik urządzenia dołączony do dodatku SP2 dla systemu Windows XP zamiast sterownika innej firmy, który chce zainstalować użytkownik. Podczas uaktualniania system Windows XP z dodatkiem SP2 zastępuje istniejący sterownik innej firmy urządzenia Bluetooth sterownikiem znajdującym się w systemie Windows.

Obejście problemu

Aby obejść ten problem i pomyślnie zainstalować sterownik innej firmy dla karty Bluetooth, zastosuj jedną z metod opisanych w następnych sekcjach.

Metoda 1: Zmiana nazwy pliku Bth.inf

Przed zainstalowaniem lub ponownym zainstalowaniem urządzenia lub stosu innej firmy zmień nazwę pliku %WINDIR%\inf\Bth.inf na Bth.bak. Zmiana nazwy tego pliku INF zapobiega użyciu go przez architekturę Windows Plug and Play PNP w celu zainstalowania sterownika Bluetooth, który jest dołączony do systemu Windows XP z dodatkiem SP2. Aby zmienić nazwę tego pliku, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie %windir%\inf w polu Otwórz, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy plik Bth.inf, a następnie kliknij polecenie Zmień nazwę.
 3. Zmień nazwę pliku Bth.inf na Bth.bak, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 4. Zainstaluj sterownik Bluetooth innej firmy.

Metoda 2: Aktualizacja sterownika Bluetooth w Menedżerze urządzeń

Aby zastąpić instalację stosu Bluetooth, dokonaną przez system Windows XP z dodatkiem SP2, zaktualizuj sterownik urządzenia w Menedżerze urządzeń. Następnie określ sterownik innej firmy. Aby zaktualizować sterownik w Menedżerze urządzeń, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie devmgmt.msc w polu Otwórz, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Zlokalizuj urządzenie.
 3. Kliknij urządzenie prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Aktualizuj sterownik.
 4. Wykonaj kroki, które pojawiają się na ekranie Kreatora aktualizacji sprzętu, aby określić sterownik innej firmy dla urządzenia Bluetooth.

Więcej informacji

Podczas instalowania systemu Windows XP z dodatkiem SP2 na komputerze, na którym jest już zainstalowany sterownik karty Bluetooth innej firmy, system Windows XP z dodatkiem SP2 nie zastępuje tego sterownika. Wyjątkiem od tego zachowania jest wykonanie uaktualnienia systemu Windows XP z dodatkiem SP2. Jeśli jednak system Windows jest instalowany na komputerze, na którym nie ma zainstalowanego sterownika innej firmy, lub jest przeprowadzane uaktualnienie, system Windows instaluje dla karty Bluetooth sterownik, który jest dołączony do systemu Windows XP z dodatkiem SP2.

Próba zainstalowania sterownika innej firmy kończy się niepomyślnie, ponieważ sterownik karty Bluetooth dołączony do systemu Windows XP jest podpisany. Ponieważ wersja sterownika dołączona do systemu Windows XP z dodatkiem SP2 jest podpisana, system Windows stawia go wyżej w schemacie Plug and Play niż sterownik niepodpisany lub podpisany sterownik innej firmy.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 840635 — ostatni przegląd: 17.08.2005 — zmiana: 1

Opinia