MS04-022: Luka w Harmonogramie zadań umożliwia wykonanie kodu

Firma Microsoft wydała biuletyn MS04-022 dotyczący zabezpieczeń. Biuletyn ten zawiera wszystkie informacje dotyczące aktualizacji zabezpieczeń, włącznie z manifestem pliku i opcjami wdrażania. Aby przejrzeć pełny biuletyn, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Znane problemy

 • Może występować problem opisany w następującym artykule z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  871245 Komunikat o błędzie „Nie można usunąć zaplanowanego zadania” podczas próby usunięcia zaplanowanego zadania w systemie Windows 2000

  Uwaga: Artykuł nr 871245 z bazy wiedzy Knowledge Base został zastąpiony artykułem nr 873405. Aby uzyskać więcej informacji o artykule 873405, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  873405 "The AT job ID does not exist" error message is returned by the NetScheduleJobDel function if you delete a scheduled task in Windows 2000

 • Podczas próby zainstalowania aktualizacji zabezpieczeń na komputerze z systemem Windows NT 4.0 może zostać wyświetlony następujący komunikat o błędzie:
  Ten pakiet można zainstalować tylko w systemie Windows NT 4.0.
  Ten problem może występować, jeżeli Harmonogram zadań nie jest zainstalowany na komputerze z systemem Windows NT 4.0. Jeżeli plik Mstask.dll nie znajduje się na danym komputerze, aktualizacja zabezpieczeń opisana w tym artykule nie jest wymagana.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 841873 — ostatni przegląd: 13.04.2006 — zmiana: 1

Opinia