Jak zainstalować dodatek Service Pack 2 (SP2) dla systemu Windows XP, korzystając z programu Systems Management Server

Streszczenie

Można użyć programu Microsoft Systems Management Server (SMS) 2.0 lub SMS 2003 do rozpowszechniania dodatku Service Pack 2 (SP2) dla systemu Microsoft Windows XP z folderu dystrybucyjnego udostępnionego w sieci.

Ważne: Aby rozpowszechniać dodatek SP2 dla systemu Windows XP za pomocą programu SMS 2.0, konieczny jest program SMS 2.0 z zainstalowanym dodatkiem Service Pack 4 (SP4).

Jeśli dodatek SP2 jest instalowany z dysku CD, plik instalacyjny dodatku Service Pack nosi nazwę Xpsp2.exe. Jeśli dodatek SP2 jest pobierany z witryny firmy Microsoft w sieci Web, plik instalatora ma nazwę WindowsXP-KB835935-SP2-xxx.exe (gdzie xxx oznacza kod języka, taki jak ENU dla języka angielskiego). Oba pliki instalacyjne są takie same, różnią się jedynie nazwami.

Jeśli dodatek SP2 jest pobierany z sieci Web, do celów tego dokumentu należy użyć nazwy WindowsXP-KB835935-SP2-xxx.exe w miejscu, w którym pojawia się nazwa Xpsp2.exe. Aby pobrać dodatek SP2, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Więcej informacji

Dostępna jest dokumentacja „Deploying Windows XP Service Pack 2 with Systems Management Server” (Wdrażanie dodatku Service Pack 2 dla systemu Windows XP za pomocą programu Systems Management Server). Ta dokumentacja zawiera instrukcje krok po kroku, jak wykonać następujące czynności:
  • Pobranie i rozpakowanie dodatku Service Pack 2 dla systemu Windows XP
  • Utworzenie pakietu i anonsu powiadamiającego
  • Użycie pakietu i anonsu powiadamiającego do rozpowszechniania dodatku Service Pack 2 dla systemu Windows XP
Aby uzyskać tę dokumentację, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Aby uzyskać więcej informacji na temat programu SMS 2003, zajrzyj do podręcznika „Systems Management Server 2003 Concepts, Planning, and Deployment Guide” (Koncepcje, planowanie i podręcznik wdrażania programu Systems Management Server 2003). Aby uzyskać najnowszą wersję tego podręcznika, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:Aby uzyskać konkretne informacje na temat rozpowszechniania oprogramowania za pomocą programu SMS 2003, zapoznaj się z rozdziałem 3 „Software Distribution” (Rozpowszechnianie oprogramowania) podręcznika „Systems Management Server 2003 Concepts, Planning, and Deployment Guide” (Koncepcje, planowanie i podręcznik wdrażania programu Systems Management Server 2003). Aby uzyskać informacje o funkcjach zabezpieczeń programu SMS, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Dodatkowo przejrzyj dokumentację „Microsoft SMS Security Essentials” (Podstawy zabezpieczeń w programie SMS). Aby uzyskać tę dokumentację, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
Właściwości

Identyfikator artykułu: 842844 — ostatni przegląd: 06.02.2007 — zmiana: 1

Opinia