Jak zarejestrować pliki DLL Microsoft FRx

Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 4.0Microsoft Dynamics AX 3.0Microsoft Dynamics NAV 5.0

WPROWADZENIE


W tym artykule omówiono sposób zarejestrować pliki DLL Microsoft FRx, które są wymagane dla Microsoft FRx do prawidłowego działania.

Więcej informacji


 1. Na serwerze lub stacji roboczej, na którym będzie wykonaj następujące kroki Zakończ pracę programu Microsoft FRx.  Uwaga Aby pomyślnie wykonaj następujące kroki, konta użytkownika systemu Windows musi mieć uprawnienia, aby zarejestrować pliki dll. W związku z tym upewnij się, że logujesz się jako użytkownik z odpowiednimi prawami użytkownika.

 2. Na serwerze lub stacji roboczej, na której jest zainstalowany Microsoft FRx kliknij przycisk Start, kliknij przycisk Wyszukaj, kliknij wszystkie pliki i foldery, wpisz FRxRegi kliknij przycisk Wyszukaj.
 3. W zależności od bieżącego poziom dodatku service pack programu Microsoft FRx jeden lub oba z następujących nazw plików zostaną umieszczone. Kliknij dwukrotnie plik, który odpowiada poziom dodatku service pack Microsoft FRx w następujący sposób:
  • Jeśli używasz Microsoft FRx 6.7 Service Pack 2 (FRx 6.7.2013) lub starszej wersji programu Microsoft FRx 6.7, kliknij dwukrotnie plik FRxReg.exe.
  • Jeśli używasz Microsoft FRx 6.7 Service Pack 3 (FRx 6.7.3073) lub nowszej wersji programu Microsoft FRx 6.7, kliknij dwukrotnie plik FRxReg67.cmd.

   Uwaga Możesz kliknąć dwukrotnie oba pliki bez żadnych negatywnych skutków. Oba pliki zarejestruje Microsoft FRx plików .dll, które są potrzebne.
 4. Upewnij się, że każdy plik .dll Microsoft FRx został pomyślnie zarejestrowany. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
  1. Pobierz plik RegFiles-v2.6.txt. Aby zrobić to odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
  2. Zapisz plik w folderze Microsoft FRx kodu.   Uwaga Folder kodu Microsoft FRx jest folder zawierający pliki FRxReg.exe i FRxReg67.cmd. Jest to folder, który zlokalizowanej w kroku 2.

  3. Zmień nazwę pliku RegFiles-v2.6.txt, tak, że ma rozszerzenie bat. Aby to zrobić, kliknij prawym przyciskiem myszy plik, kliknij przycisk Zmień nazwę, usuń rozszerzenie .txt, a następnie wpisz bat.
  4. Kliknij przycisk Tak, Aby zmienić rozszerzenie nazwy pliku.
  5. Kliknij dwukrotnie plik RegFiles-v2.6.bat do uruchamiania tego pliku.
  6. Komunikat dla każdego pliku .dll Microsoft FRx. Wyświetlany komunikat informujący o tym, czy plik został pomyślnie zarejestrowany. Należy zwrócić uwagę, pełną ścieżkę i nazwę pliku każdego pliku, który nie został pomyślnie zarejestrowany.
 5. Ręcznie zarejestrować wszystkie pliki, które nie są pomyślnie zarejestrowane. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki dla każdego pliku, który nie został pomyślnie zarejestrowany:
  1. Znajdź plik przy użyciu Eksploratora Windows. Plik powinien znajdować się w ścieżce zanotowaną w kroku 4f.   Uwaga Jeśli nie możesz znaleźć pliku, można skopiować plik z pracy stacji roboczej Microsoft FRx.
  2. Kliknij prawym przyciskiem myszy plik, a następnie kliknij przycisk Otwórz za pomocą
  3. W oknie dialogowym Otwórz za pomocą kliknij przycisk Przeglądaj lub inne, a następnie zlokalizuj System32 folder.   Uwaga Systemy Windows Vista i Windows XP domyślna lokalizacja tego folderu jest C:\Windows\System32. Dla systemu Windows Server 2003 domyślna lokalizacja tego folderu jest C:\WinNT\System32.
  4. W folderze System32 kliknij plik RegSvr32.exe.

  5. Kliknij przycisk OK , aby zamknąć wszystkie okna dialogowe. Powinien pojawić się komunikat informujący, że plik został pomyślnie zarejestrowany.
  6. Powtórz kroki 5a za pośrednictwem 5e dla każdego pliku, którego pomyślnej rejestracji nie zostało potwierdzone w kroku 4.