MS05-014: Zbiorcza aktualizacja zabezpieczeń dla programu Internet Explorer

Firma Microsoft wydała biuletyn MS05-014 dotyczący zabezpieczeń. Zawiera on wszystkie informacje dotyczące aktualizacji zabezpieczeń oraz informacje o manifeście pliku i opcjach rozmieszczania. Aby wyświetlić całą treść biuletynu, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Uwagi
 • W aktualizacji zabezpieczeń 867282 uwzględniono zbiorcze poprawki zabezpieczeń udokumentowane w biuletynie firmy Microsoft MS05-014 dotyczącym zabezpieczeń oraz poprawki HotFix dla programu Microsoft Internet Explorer wydane po opublikowaniu biuletynu MS04-040.
 • Instalator sprawdza, czy pliki aktualizowane na danym komputerze były już aktualizowane przy użyciu poprawki HotFix firmy Microsoft. Instalator wykrywa jednak tylko poprawki HotFix wydane po opublikowaniu biuletynu MS04-038 i po opracowaniu pakietu zbiorczego 873377 lub pakietu zbiorczego 889669.
 • Instalator sprawdza, czy pliki aktualizowane na komputerze były już aktualizowane przy użyciu poprawki firmy Microsoft. Instalator wykrywa jednak tylko poprawki wydane po opublikowaniu biuletynu MS04-038 i po opracowaniu pakietu aktualizacji 873377 lub 889669. Jeżeli więc na komputerze zainstalowano pakiet aktualizacji 873377, pakiet aktualizacji 889669 lub poprawkę wydaną po opracowaniu pakietu 873377, Instalator automatycznie instaluje poprawki razem z aktualizacją zabezpieczeń 867282. Jeżeli jednak na komputerze nie zainstalowano pakietu 873377, pakietu 889669 ani poprawki wydanej po opublikowaniu biuletynu MS04-038 dotyczącego zabezpieczeń, a mają zostać zainstalowane poprawki uwzględnione w zbiorczej aktualizacji zabezpieczeń 867282, należy postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w artykule 897225 z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base. W przeciwnym razie zainstalowane poprawki zostaną usunięte.

  Aby uzyskać więcej informacji dotyczących instalacji poprawek uwzględnionych w zbiorczych aktualizacjach zabezpieczeń dla dodatku Service Pack 1 dla programu Internet Explorer, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  897225 Jak zainstalować poprawki uwzględnione w zbiorczej aktualizacji zabezpieczeń dla programu Internet Explorer 6 z dodatkiem Service Pack 1

 • Następujące aktualizacje oprogramowania uwzględniono we wszystkich pakietach aktualizacji zabezpieczeń 867282:
  • 889334 File upload in Internet Explorer 6 to a Web page may time out or take longer than expected to complete in Windows XP Service Pack 2

  • 889388 FIX: An access violation occurs in the digest!CList::GetNext method when you run two or more WinHTTP 5.1 applications at the same time that use Digest Authentication in Windows Server 2003

  • 890215 Applications that use the WinINet API may not respond to a server as expected when you use Internet Explorer 6

  • 890327 Komunikat o błędzie przy próbie załadowania dokumentu HTML do witryny http://validator.w3.org

  • 841008 W programie Office InfoPath 2003 z dodatkiem SP1 lub w innych programach korzystających z automatycznego sprawdzania pisowni mogą nie pojawiać się ostrzeżenia pod błędnie wpisanymi wyrazami

  • 818408 "Windows - Delayed Write" error message and Event ID 14800 when you try to copy a large file to a Web folder by using WebDAV

  • 884534 FIX: You receive a "Page cannot be displayed" error message in Internet Explorer when you click a hyperlink to view a Microsoft Office document

  • 873387 Załączniki programu Outlook Web Access nie są poprawnie zapisywane w programie Internet Explorer 6 z dodatkiem Service Pack 1

  • 890208 FIX: Clicking a SELECT HTML element that is in a drop-down list may cause Internet Explorer 6 to crash

  • 872942 FIX: Windows Explorer leaks memory when you use the Windows Explorer tree view to browse different folders in Windows XP and Windows Server 2003

  • 883740 You receive the warning "You are about to be redirected to a connection that is not secure." in Internet Explorer 6 Service Pack 1

  • 886801 FIX: A program that calls Wininet.dll takes longer than expected to quit

  • 888110 Internet Explorer 6 may stop responding when you try to change the content on a Microsoft SharePoint Portal Server 2001 site

  • 835183 An access violation occurs in Msxml3.dll when you try to quit Internet Explorer 6

  • 888406 The "Back" button is unavailable after you click a hyperlink in a Word document that you open in Internet Explorer 6.0 on a Windows XP-based computer

  • 884838 Pojawia się komunikat o błędzie „Microsoft Internet Explorer napotkał problem i musi zostać zamknięty”, gdy wyświetlają się jednocześnie dwa wyskakujące okienka programu Internet Explorer 6 z dodatkiem Service Pack 1

  • 832823 You receive an "Access Violation (0xC0000005 exception)" error in Internet Explorer 6.0

  • 889386 You may receive an access denied error message when a Web site redirects you to another Web page on a computer that is running Windows XP Service Pack 2

  • 889389 Program Internet Explorer może sporadycznie się zamykać, gdy w programie Internet Explorer 6 z dodatkiem Service Pack 1 zamykane jest okno aplikacji HTML

  • 892049 FIX: Internet Explorer 6.0 SP1 does not display the shortcut menu for an ActiveX control in Windows XP Service Pack 2

  • 837247 A link that has a specified target always opens in a new window if Internet Explorer is the startup program in a Terminal Services session or the shell for the operating system

Znane problemy
 • Narzędzie do skanowania Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) jest używane przez program Microsoft Systems Management Server (SMS). Narzędzie MBSA może wykrywać komputery, na których należy zastosować aktualizacje zabezpieczeń udokumentowane w biuletynie MS05-014 firmy Microsoft, dotyczącym zabezpieczeń. W przypadku komputerów, na których jest uruchomiony program Internet Explorer 6.0 z dodatkiem Service Pack 1 dla systemu Microsoft Windows NT 4.0 oraz program Internet Explorer 6.0 z dodatkiem Service Pack 1 dla systemu Microsoft Windows 2000 i systemu Microsoft Windows XP, narzędzie MBSA nie może jednak dostarczyć programowi SMS informacji potrzebnych do pobierania i wdrażania odpowiednich pakietów aktualizacji zabezpieczeń MS05-014. Aby rozwiązać ten problem, można pobrać pakiet służący do rozmieszczania programu SMS z witryny Microsoft — Centrum pobierania. If you are deploying this fix by using Systems Management Server, see the details in the following Microsoft Knowledge Base article:
  892937 Dostępne są pakiety wdrażania programu Systems Management Server zawierające aktualizację zabezpieczeń MS04-040 dla programu Internet Explorer 6 z dodatkiem SP1

 • Na niektórych dyskach DVD typu WMV HD (Windows Media High Definition Video) rozdział kliknięty w celu odtworzenia w programie Microsoft Windows Media Player nie jest odtwarzany po zainstalowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tego problemu, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  884487 W programie Windows Media Player na niektórych płytach DVD WMV HD nie można otworzyć rozdziału, klikając go

 • Po zainstalowaniu aktualizacji zabezpieczeń 867282 program Internet Explorer ulega awarii podczas kopiowania obrazów z witryn sieci Web korzystających z tagu „<input type=image>”.
  894926 Po zainstalowaniu aktualizacji zabezpieczeń, uwzględnionej w biuletynie Security Bulletin MS05-014, program Internet Explorer ulega awarii podczas kopiowania obrazów z witryn sieci Web korzystających z tagu &lt;input type=image&gt; tag

Pomoc techniczna dla wydań systemu Windows x64

Producent sprzętu zapewnia pomoc i obsługę techniczną dla wydań systemu Microsoft Windows x64. Producent sprzętu zapewnia pomoc techniczną, ponieważ wydanie Windows x64 zostało dostarczone razem ze sprzętem. Być może producent sprzętu dostosował instalację systemu Windows x64 przy użyciu unikatowych składników. Unikatowe składniki mogą zawierać określone sterowniki urządzeń lub opcjonalne ustawienia służące do maksymalizacji wydajności sprzętu. Firma Microsoft będzie zapewniać pomoc techniczną w uzasadnionym zakresie, jeżeli konieczne będzie uzyskanie pomocy technicznej związanej z wydaniem systemu Windows x64. Konieczne może być jednak skontaktowanie się bezpośrednio z producentem. Kwalifikacje personelu firmy producenta gwarantują najwyższym poziom jakości pomocy technicznej związanej z oprogramowaniem zainstalowanym na danym sprzęcie.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących systemu Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Aby uzyskać informacje o produktach Microsoft Windows Server 2003 x64 Edition, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
Właściwości

Identyfikator artykułu: 867282 — ostatni przegląd: 22.02.2008 — zmiana: 1

Opinia