Jak rozwiązywać problemy z komunikatem o błędzie: "program Crystal Error 534-błąd wykryty przez bazę danych DLL" w systemie Microsoft Dynamics SL


WPROWADZENIE Podczas próby wydrukowania raportu niestandardowego lub wyświetlenia podglądu niestandardowego raportu w systemie Microsoft Dynamics SL jest wyświetlany następujący komunikat o błędzie: 
Błąd programu Crystal 534 — błąd wykryty przez bibliotekę DLL bazy danych.
W tym artykule opisano sposób rozwiązywania tego komunikatu o błędzie.WIĘCEJ INFORMACJIAby rozwiązać problem z komunikatem o błędzie, wykonaj poniższe czynności.Uwaga Przed wykonaniem tych czynności upewnij się, że żaden inny użytkownik nie jest zalogowany do systemu Microsoft Dynamics SL.
 1. Uruchom program Microsoft SQL Server Profiler. W tym celu użyj odpowiedniej metody: Metoda 1: Jeśli korzystasz z programu SQL server 2005 lub SQL server 2008
  1. Uruchom program SQL Server Management Studio, a następnie połącz się z serwerem obsługującym bazy danych Microsoft Dynamics SL.
  2. W menu Narzędzia kliknij polecenie SQL Server Profiler.
  3. Kliknij pozycję plik, kliknij pozycję Nowy ślad, a następnie połącz się z serwerem, na którym jest uruchomiony program SQL Server, i który obsługuje bazy danych Microsoft Dynamics SL.
  Metoda 2. Jeśli korzystasz z programu SQL Server 2000
  1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Wszystkie programy, wskaż polecenie Microsoft SQL Server, a następnie kliknij pozycję Profiler.
  2. Kliknij pozycję plik, wskaż polecenie Nowy, kliknij pozycję Śledź, a następnie połącz się z serwerem, na którym jest uruchomiony program SQL Server, i który obsługuje bazy danych dla systemu Microsoft Dynamics SL.
 2. W oknie dialogowym Właściwości śledzenia kliknij przycisk Uruchom.
 3. Otwórz ekran programu Reports interpreter (zwrotu) w raporcie niestandardowym, a następnie kliknij pozycję Podgląd wydruku. Pojawi się następujący komunikat o błędzie:
  Błąd programu Crystal 534 — błąd wykryty przez bibliotekę DLL bazy danych
  Uwaga Po wyświetleniu tego komunikatu o błędzie nie klikaj przycisku OK .
 4. Przejdź do programu SQL Server Profiler, a następnie kliknij pozycję Zatrzymaj zaznaczony ślad na pasku narzędzi.
 5. W okienku szczegółów Użyj polecenia Kopiuj , aby przenieść instrukcję SELECT do Schowka.
 6. Uruchom Edytor zapytań lub program SQL Query Analyzer, a następnie wybierz odpowiednią bazę danych aplikacji.
 7. Użyj polecenia Wklej , aby przenieść instrukcję SELECT ze schowka do okienka zapytania , a następnie naciśnij klawisz F5, aby uruchomić instrukcję SELECT.Uwaga Za pomocą wyników kroku 7 Określ, co należy zmodyfikować w raporcie, aby rozwiązać ten problem.
Uwaga Te kroki rozwiązywania problemów mogą być używane również wtedy, gdy oczekiwane dane nie są widoczne w raporcie. Te czynności pomagają określić, czy problem występuje w zapytaniu zawartym w raporcie, czy problem dotyczy pomijania w raporcie.