Jak wyłączyć obiekt ADODB.Stream w programie Internet Explorer

WAŻNE: W tym artykule podano informacje na temat modyfikowania rejestru. Przed zmodyfikowaniem rejestru należy utworzyć jego kopię zapasową i dowiedzieć się, w jaki sposób przywracać rejestr w razie wystąpienia problemu. Aby uzyskać informacje na temat wykonywania kopii zapasowej, przywracania i edytowania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
256986 Opis rejestru systemu Microsoft Windows
Obiekt ADO.Stream zawiera metody służące do odczytywania i zapisywania plików binarnych i tekstowych. Gdyby obiekt ADO.Stream został użyty w połączeniu ze znanymi lukami w zabezpieczeniach istniejącymi w programie Internet Explorer, to witryna sieci Web mogłaby wykonywać skrypty ze strefy Komputer lokalny. Aby pomóc w ochronie komputera przed tego typu atakiem, można ręcznie zmodyfikować rejestr.

WPROWADZENIE

Obiekt ADODB.Stream reprezentuje plik w pamięci. Zawiera on kilka metod służących do odczytywania i zapisywania plików binarnych i tekstowych. Gdyby ta funkcja, zgodna z projektem programu, została użyta w połączeniu ze znanymi lukami w zabezpieczeniach istniejącymi w programie Microsoft Internet Explorer, to internetowa witryna sieci Web mogłaby wykonywać skrypty ze strefy Komputer lokalny. Jest to możliwe, ponieważ obiekt ADODB.Stream pozwala na dostęp do dysku twardego, jeśli jest używany w programie Internet Explorer.

Więcej informacji

Dowolna aplikacja użytkowa sieci Web, która wymaga załadowania lub zapisania pliku na dysku twardym, może użyć obiektu ADODB.Stream w programie Internet Explorer. Jeśli na przykład na serwerze intranetowym znajduje się formularz, który pracownik musi pobrać i wypełnić, obiekt ADODB.Stream jest używany w celu uzyskania dostępu do odpowiedniego pliku i zapisania go na komputerze lokalnym. Gdy użytkownik zakończy lokalne edytowanie pliku i odsyła go na serwer, obiekt ADODB.Stream jest używany do odczytania pliku z dysku twardego i wysłania go z powrotem na serwer.

Firma Microsoft zdecydowanie zaleca, aby do tej funkcji używać innych metod. Można na przykład używać aplikacji lub formantu, który wymaga od użytkownika celowego uzyskania dostępu do dysku twardego.

Informacje na temat aktualizacji oprogramowania

OSTRZEŻENIE: Nieprawidłowe korzystanie z Edytora rejestru może stać się przyczyną poważnych problemów, które spowodują konieczność ponownej instalacji systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że rozwiązanie problemów spowodowanych niepoprawnym użyciem Edytora rejestru będzie możliwe. Edytora rejestru można używać na własną odpowiedzialność.

Firma Microsoft oferuje trzy sposoby wyłączenia obiektu ADODB.Stream w programie Internet Explorer. Można użyć rozszerzenia Microsoft Windows Update w celu zaktualizowania komputera, pobrać zaktualizowany plik z witryny Microsoft — Centrum pobierania lub wyłączyć obiekt ADODB.Stream ręcznie.

Te trzy metody działają przez utworzenie następującego klucza rejestru:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\ActiveX Compatibility\{00000566-0000-0010-8000-00AA006D2EA4}
Zawiera on identyfikator GUID obiektu ADODB.Stream. Program Internet Explorer po rozpoznaniu tego klucza rejestru nie zezwala na uruchomienie składnika w przeglądarce.

Ważne uwagi

 • Jeżeli obiekt ADODB.Stream jest uruchamiany z serwera (warstwa środkowa), wyłączenie obiektu ADODB.Stream na serwerze nie wpływa na funkcjonalność obiektu ADODB.Stream w zakresie współpracy z Internetowymi usługami informacyjnymi (IIS) firmy Microsoft.
 • Jeżeli obiekt ADODB.Stream jest uruchamiany z klienta przy użyciu programu Internet Explorer, wyłączenie obiektu ADODB.Stream uniemożliwia utworzenie obiektu ADODB.Stream w programie Internet Explorer.

Witryna Windows Update

Aby zainstalować tę aktualizację, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Aktualizacja z witryny Microsoft — Centrum pobierania

Aby wyłączyć obiekt ADODB.Stream za pomocą aktualizacji klucza rejestru, która jest dostępna w witrynie Microsoft — Centrum pobierania, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web, w zależności od używanego systemu operacyjnego:

Systemy Windows XP, Windows 2000, Windows NT, Windows Server 2003Systemy Windows 9x, Windows MeSystemy Windows XP 64-Bit Edition wersja 2003, Windows Server 2003 64-Bit EditionDodatkowe informacje i instrukcje pobierania są dostępne w witrynie sieci Web Microsoft — Centrum pobierania.

Proces ręczny

Aby wyłączyć obiekt ADODB.Stream ręcznie przez utworzenie wspomnianego klucza rejestru, wykonaj następujące kroki:

 1. Zamknij wszystkie otwarte okna przeglądarki Internet Explorer.
 2. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
 3. W polu Otwórz wpisz polecenie
  Regedit, a następnie kliknij przycisk OK.
 4. W Edytorze rejestru zlokalizuj następujący klucz rejestru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\ActiveX Compatibility
 5. Kliknij prawym przyciskiem myszy klucz ActiveX Compatibility, wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Klucz.
 6. Wpisz następującą nazwę nowego klucza:
  {00000566-0000-0010-8000-00AA006D2EA4}
 7. Kliknij prawym przyciskiem myszy nowy klucz, wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Wartość DWORD.
 8. Nadaj tej wartości nazwę Compatibility Flags.
 9. W prawym okienku kliknij prawym przyciskiem myszy wartość Compatibility Flags, a następnie kliknij polecenie Modyfikuj.
 10. Upewnij się, że w oknie dialogowym Edytowanie wartości DWORD jest zaznaczona opcja Szesnastkowy, wpisz
  400 w polu Dane wartości, a następnie kliknij przycisk OK.
 11. Zamknij Edytor rejestru.
Po ustawieniu tej flagi zgodności obiekt ADODB.Stream w programie Internet Explorer nie może uzyskać dostępu do dysku twardego komputera. Jednak obiekt ADODB.Stream nadal może uzyskać dostęp do dysku twardego spoza programu Internet Explorer.

Ważne uwagi

Dodanie tego klucza rejestru wpływa tylko na obiekt ADODB.Stream w programie Internet Explorer. Zmiana ta nie dotyczy innych obiektów ADO.

Po zastosowaniu aktualizacji w przypadku próby użycia obiektu ADO.Stream ze strony HTML w programie Internet Explorer pojawia się następujący komunikat o błędzie:
Składnik ActiveX nie może utworzyć obiektu: ‘ADODB.Stream’
Jeśli jakaś aplikacja jest uruchamiana w środowisku intranetowym firmy, w którym jest używany obiekt ADODB.Stream z programem Internet Explorer, zastosowanie tej aktualizacji może spowodować awarię aplikacji. Firma Microsoft zaleca, aby w celu przywrócenia działania aplikacji najpierw ustawić wysoki poziom zabezpieczeń przeglądarki Internet Explorer, a następnie wyczyścić flagę zgodności obiektu ADODB.Stream.
 1. Aby ustawić wysoki poziom zabezpieczeń przeglądarki Internet Explorer, wykonaj następujące kroki:
  1. W programie Internet Explorer, w menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje internetowe.
  2. Kliknij kartę Zabezpieczenia. W obszarze Wybierz strefę zawartości sieci Web, aby określić jej ustawienia zabezpieczeń kliknij strefę Internet.
  3. Kliknij przycisk Poziom domyślny, a następnie przesuń suwak do pozycji Wysoki.
  4. Kliknij przycisk Zastosuj, a następnie przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Opcje internetowe.
 2. Wyczyść flagę zgodności obiektu ADODB.Stream dla programu Internet Explorer, ustawiając dla niej wartość zero (0x0). Ustawienie wartości zero (0x0) wyłącza klucz i przywraca działanie obiektu. Aby ręcznie ustawić wartość zero dla flagi zgodności, wykonaj następujące kroki:
  1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
  2. W polu Otwórz wpisz polecenie
   Regedit, a następnie kliknij przycisk OK.
  3. W Edytorze rejestru zlokalizuj następujący klucz rejestru:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\ActiveX Compatibility\{00000566-0000-0010-8000-00AA006D2EA4}
  4. W prawym okienku kliknij dwukrotnie wartość Compatibility Flags.
  5. Upewnij się, że w oknie dialogowym Edytowanie wartości DWORD jest zaznaczona opcja Szesnastkowy, wpisz
   0 w polu Dane wartości, a następnie kliknij przycisk OK.
  6. Zamknij Edytor rejestru.
UWAGA: Aby zmiany zostały zastosowane, musisz ponownie uruchomić program Internet Explorer.

Materiały referencyjne

Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat wzmacniania zabezpieczeń strefy Komputer lokalny w programie Internet Explorer, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
833633 Jak zwiększyć poziom zabezpieczeń strefy Komputer lokalny w programie Internet Explorer
Aby uzyskać więcej informacji na temat zabezpieczeń internetowych, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat zapobiegania uruchamianiu formantów ActiveX w systemie, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
240797 How to Stop an ActiveX Control from Running in Internet Explorer
Właściwości

Identyfikator artykułu: 870669 — ostatni przegląd: 03.02.2005 — zmiana: 1

Opinia