Podczas próby zainstalowania dodatku Service Pack 2 dla systemu Windows XP lub dodatku Service Pack 1 dla systemu Windows Server 2003 jest wyświetlany komunikat o błędzie „Odmowa dostępu”

BUG #: 24561 (Content Maintenance)

Ważne Niniejszy artykuł zawiera informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Przed zmodyfikowaniem rejestru wykonaj jego kopię zapasową. Upewnij się, że wiesz, jak przywrócić rejestr w przypadku pojawienia się problemu. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykonywania kopii zapasowej, przywracania i modyfikowania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
256986 Opis rejestru systemu Microsoft Windows

Symptomy

Podczas próby zainstalowania dodatku Service Pack 2 (SP2) dla systemu Microsoft Windows XP lub dodatku Service Pack 1 (SP1) dla systemu Microsoft Windows Server 2003 może wystąpić jeden z następujących problemów:
 • Nie można zainstalować dodatku Service Pack.
 • Wyświetlany jest następujący komunikat o błędzie:
  Instalacja dodatku Service Pack nie powiodła się. Odmowa dostępu
 • W pliku Svcpack.log znajduje się następujący komunikat o błędzie:
  Wykonanie funkcji DoRegistryUpdates nie powiodło się

Przyczyna

Te problemy mogą wystąpić, gdy uprawnienia do jednego lub większej liczby kluczy rejestru są ograniczone w sposób uniemożliwiający zaktualizowanie tych kluczy rejestru. Błąd aktualizacji klucza rejestru może spowodować, że działanie Instalatora nie powiedzie się.

Obejście problemu

Ostrzeżenie Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru przy użyciu Edytora rejestru lub innej metody może stać się przyczyną poważnych problemów. Mogą one wymagać ponownego zainstalowania systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że rozwiązanie tych problemów będzie możliwe. Można modyfikować rejestr na własną odpowiedzialność.

Uwaga: Tę kroki może wykonać tylko członek grupy zabezpieczeń Administratorzy.

W celu obejścia tego problemu należy wykonać następujące kroki.

Krok 1. Sprawdzanie, czy wystąpił błąd podczas aktualizowania rejestru

 1. Otwórz plik Svcpack.log. Domyślnie plik ten znajduje się w folderze C:\Windows. Aby otworzyć plik Svcpack.log, kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz %windir%\svcpack.log, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. W menu Edycja kliknij polecenie Znajdź.
 3. W polu Znajdź wpisz Wykonanie funkcji DoRegistryUpdates nie powiodło się, a następnie kliknij przycisk Znajdź następny.
 4. Jeśli zostanie znaleziony komunikat o błędzie Wykonanie funkcji DoRegistryUpdates nie powiodło się, będzie to oznaczać, że występuje problem uniemożliwiający zaktualizowanie rejestru. Ten komunikat o błędzie będzie podobny do następującego przykładu:
  xxxx.xxx: Wykonanie funkcji DoInstallation:DoRegistryUpdates nie powiodło się.

  xxxx.xxx: Odmowa dostępu.

  xxxx.xxx: Komunikat wyświetlany użytkownikowi: Odmowa dostępu.
  Uwaga: xxxx.xxx oznacza sygnaturę czasową poszczególnych wpisów.

Krok 2. Lokalizowanie określonego klucza rejestru

Sprawdziwszy, że rzeczywiście wystąpił błąd uprawnienia rejestru, należy zlokalizować poprawny klucz rejestru, aby zmienić ustawienia i umożliwić pomyślną instalację dodatku SP2 dla systemu Windows XP lub dodatku SP1 dla systemu Windows Server 2003. W tym celu wykonaj następujące kroki:
 1. Uwzględnij informacje rejestru w pliku Setupapi.log, włączając pełne rejestrowanie.Aby uzyskać więcej informacji na temat włączania pełnego rejestrowania, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  906485 Jak włączyć pełne rejestrowanie na komputerze z systemem Windows XP

  Uwaga: Domyślnie klucze rejestru nie są rejestrowane w pliku Setupapi.log.

  Po włączeniu pełnego logowania ponownie zainstaluj dodatek SP2 dla systemu Windows XP lub dodatek SP1 dla systemu Windows Server 2003, aby przechwycić klucz rejestru.
 2. Otwórz plik Setupapi.log. Domyślnie plik ten znajduje się w folderze C:\Windows. Aby otworzyć plik Setupapi.log, kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz %windir%\setupapi.log, a następnie kliknij przycisk OK.
 3. Naciśnij klawisze CTRL+END, aby przejść na koniec pliku Setupapi.log.
 4. W menu Edycja kliknij polecenie Znajdź.
 5. W polu Znajdź wpisz Błąd 5: Odmowa dostępu, w obszarze Kierunek kliknij opcję W górę, a następnie kliknij przycisk Znajdź następny.

  Znaleziony wpis w pliku Setupapi.log powinien być podobny do następującego:
  #-007 Usuwanie klucza rejestru HKCR\vnd.ms.radio

  #E033 Błąd 5: Odmowa dostępu.
  Uwaga: Wiersz przed wpisem „Odmowa dostępu” wskazuje szukany klucz rejestru. W tym przypadku skrót HKCR oznacza gałąź rejestru o nazwie HKEY_CLASSES_ROOT. „vnd.ms.radio” to jeden z podkluczy znajdujących się w tej gałęzi rejestru.

Krok 3. Resetowanie uprawnień rejestru

Po znalezieniu podklucza rejestru, który ma nieprawidłowe uprawnienia, należy zaktualizować uprawnienia dla tego podklucza.

Aby zaktualizować uprawnienia podklucza rejestru, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie regedit, a następnie kliknij przycisk OK, aby uruchomić Edytor rejestru.
 2. Zlokalizuj podklucz rejestru wymieniony w kroku 2d i kliknij go prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Uprawnienia.
 3. W obszarze Nazwy grupy lub użytkownika kliknij opcję Administratorzy.
 4. W obszarze Uprawnienia dla Administratorzy upewnij się, że pole wyboru Zezwalaj jest zaznaczone dla następujących wpisów:
  • Pełna kontrola
  • Odczyt
 5. Kliknij przycisk Zastosuj, a następnie kliknij przycisk OK.
 6. W menu Plik kliknij polecenie Zakończ, aby zamknąć Edytor rejestru.
Problem z uprawnieniami do podklucza rejestru powinien już być rozwiązany i powinno być możliwe pomyślne zainstalowanie dodatku SP2 dla systemu Windows XP lub dodatku SP1 dla systemu Windows Server 2003. Jeśli podczas instalowania dodatku SP2 dla systemu Windows XP lub dodatku SP1 dla systemu Windows Server 2003 będą występować następne problemy, można w razie potrzeby powtórzyć te kroki.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 873148 — ostatni przegląd: 16.01.2008 — zmiana: 1

Opinia