Po zainstalowaniu dodatku Service Pack 2 dla systemu Windows XP wydaje się, że sterowniki USB 2.0 nie zostały zaktualizowane

Symptomy

Po zainstalowaniu dodatku Service Pack 2 dla systemu Microsoft Windows XP na komputerze z systemem Microsoft Windows XP wydaje się, że sterowniki uniwersalnej magistrali szeregowej (USB) nie zostały zaktualizowane.

Przyczyna

Po uaktualnieniu z systemu Windows XP do systemu Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 sterowniki USB pojawiają się ze starszymi numerami wersji, mimo iż odpowiednie pliki zostały zaktualizowane.

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, należy zainstalować dodatek SP2 dla systemu Windows XP, a następnie zaktualizować sterowniki urządzeń USB podłączonych do komputera. Aby zaktualizować te sterowniki, wykonaj następujące kroki:
  1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz devmgmt.msc, a następnie kliknij przycisk OK.
  2. Kliknij dwukrotnie typ urządzenia, które chcesz zaktualizować.
  3. Kliknij dwukrotnie konkretne urządzenie, które chcesz zaktualizować.
  4. Kliknij kartę Sterownik, a następnie kliknij przycisk Aktualizuj sterownik.
  5. Postępuj zgodnie z instrukcjami Kreatora aktualizacji sprzętu.
  6. Powtórz kroki od 2 do 5 dla każdego urządzenia USB.

Uwaga: Można również zainstalować dodatek SP2 dla systemu Windows XP, a następnie odłączyć urządzenia USB podłączone do komputera i ponownie je podłączyć. Powoduje to uruchomienie narzędzia Plug and Play. Narzędzie Plug and Play aktualizuje numery wersji sterowników.

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to usterka występująca w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą”.

Więcej informacji

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące aktualizowania sterowników i zarządzania urządzeniami za pomocą Menedżera urządzeń, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
283658 JAK: Zarządzanie urządzeniami w systemie Windows XP
Właściwości

Identyfikator artykułu: 873169 — ostatni przegląd: 01.03.2005 — zmiana: 1

Opinia