Dostępny jest pakiet zbiorczy aktualizacji dla programu Internet Explorer 6 z dodatkiem Service Pack 1

Streszczenie

Poprawki do programu Internet Explorer 6 z dodatkiem Service Pack 1 (SP1) wydane po wydaniu biuletynu firmy Microsoft dotyczącego zabezpieczeń MS04-004 mogą nie być zawarte w aktualizacji zabezpieczeń 834707 udokumentowanej w biuletynie firmy Microsoft dotyczącym zabezpieczeń MS04-038. Pakiet zbiorczy aktualizacji 873377 zawiera między innymi skumulowane poprawki zabezpieczeń, które znajdują się w aktualizacji zabezpieczeń 834707. Pakiet zbiorczy aktualizacji 873377 zawiera również poprawki do programu Internet Explorer 6 z dodatkiem SP1, które zostały wydane po wydaniu biuletynu firmy Microsoft dotyczącego zabezpieczeń MS04-004. Pakiet zbiorczy aktualizacji 873377 jest dostępny w witrynie Microsoft – Centrum pobierania. Zainstalowanie pakietu zbiorczego aktualizacji 873377 jest konieczne, jeśli jest wymagane zainstalowanie dowolnej z poprawek do programu Internet Explorer 6 z dodatkiem SP1 (wersja 6.00.2800.1106) wymienionych w sekcji „Lista poprawek zawartych w tym pakiecie zbiorczym aktualizacji”.

Uwaga: Na komputerach, na których nie jest używany program Internet Explorer 6 z dodatkiem SP1 (wersja 6.00.2800.1106), pakiet zbiorczy aktualizacji 873377 nie jest potrzebny. Zamiast niego można zainstalować aktualizację zabezpieczeń 834707 udokumentowaną w biuletynie firmy Microsoft dotyczącym zabezpieczeń MS04-038. Aktualizacja zabezpieczeń 834707 do innych wersji programu Internet Explorer zawiera poprawki, które zostały wydane po wydaniu aktualizacji zabezpieczeń 832894. Aktualizacja zabezpieczeń 834707 zawiera ponadto skumulowane poprawki zabezpieczeń, które zostały udokumentowane w biuletynie firmy Microsoft dotyczącym zabezpieczeń MS04-038.

SPIS TREŚCI

WPROWADZENIE

Pakiet zbiorczy aktualizacji do programu Microsoft Internet Explorer 6 z dodatkiem SP1 (wersja 6.00.2800.1106) jest dostępny. Pakiet zbiorczy aktualizacji 873377 zawiera aktualizację zabezpieczeń 834707 (MS04-038) oraz poprawki programu Internet Explorer 6 z dodatkiem SP1 utworzone po wydaniu aktualizacji zabezpieczeń MS04-004.


W przypadku programu Internet Explorer 6 z dodatkiem Service Pack 1 dla systemów Windows 2000 z dodatkiem Service Pack 3, Windows 2000 z dodatkiem Service Pack 4, Windows XP, Windows XP z dodatkiem Service Pack 1, Windows NT Server 4.0 z dodatkiem Service Pack 6a, Windows NT Server 4.0 Terminal Server Edition z dodatkiem Service Pack 6, Windows 98, Windows 98 Wydanie drugie oraz Windows Millennium Edition aktualizacja zabezpieczeń MS04-038 nie zawiera większości poprawek do programu Internet Explorer. Podczas instalowania dowolnych aktualizacji zabezpieczeń MS04-038 dla programu Internet Explorer 6 z dodatkiem SP1 poprawki do programu Internet Explorer wydane po wydaniu aktualizacji MS04-004 zostaną usunięte, jeśli poprawka zastępuje dowolny z plików wymienionych w sekcji „Informacje dotyczące aktualizacji zabezpieczeń” biuletynu firmy Microsoft dotyczącego zabezpieczeń MS04-038. Zaczynając od aktualizacji MS04-025, skumulowane poprawki do programu Internet Explorer będą dostępne w osobnym pakiecie zbiorczym aktualizacji, który zawiera zarówno poprawki, jak i poprawki zabezpieczeń zawarte w ostatniej aktualizacji zabezpieczeń dla programu Internet Explorer. Na przykład pakiet zbiorczy aktualizacji 871260 zawiera skumulowane poprawki zabezpieczeń z aktualizacji MS04-025 oraz poprawki wydane po wydaniu aktualizacji MS04-004. Pakiet zbiorczy aktualizacji 873377 zawiera skumulowane poprawki zabezpieczeń z aktualizacji MS04-038 oraz poprawki wydane po wydaniu aktualizacji MS04-004. Więcej dodatkowych informacji o poprawkach zawartych w pakiecie zbiorczym aktualizacji 873377 można znaleźć w sekcji Lista aktualizacji oprogramowania zawartych w tym pakiecie zbiorczym aktualizacji.

W przypadku programu Internet Explorer 6 dla systemu Microsoft Windows XP z dodatkiem Service Pack 2, Windows Server 2003 i Windows 64-Bit Edition w wersji 2003, aktualizacje zabezpieczeń MS04-038 zawierają poprawki wydane po wydaniu aktualizacji MS04-004, poprawki wydane po wydaniu aktualizacji MS04-025 oraz poprawki wszystkich problemów zabezpieczeń rozwiązanych przez aktualizację MS04-038. Wersje plików poprawek zawarte w tej aktualizacji zabezpieczeń są instalowane jednak pod warunkiem, że wcześniej została zainstalowana poprawka programu Internet Explorer w celu zaktualizowania dowolnego z plików wymienionych w sekcji „Informacje dotyczące aktualizacji zabezpieczeń” w tym biuletynie.

W przypadku programów Internet Explorer 5.x oraz Internet Explorer 6 dla systemu Windows XP aktualizacje zabezpieczeń MS04-038 zawierają poprawki dołączone po wydaniu aktualizacji MS04-004, poprawki dołączone po wydaniu aktualizacji MS04-025 oraz skumulowane poprawki zabezpieczeń z aktualizacji MS04-038. Wersje plików poprawek, które są zawarte w tej aktualizacji zabezpieczeń, są instalowane niezależnie od tego, czy wcześniej zainstalowano poprawkę programu Internet Explorer w celu zaktualizowania dowolnych plików, które są wymienione w sekcji „Informacje dotyczące aktualizacji zabezpieczeń” w tym biuletynie.


Aby uzyskać dodatkowe informacje o aktualizacjach zabezpieczeń MS04-038 (834707), odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Powrót do początku

Więcej informacji

Informacje dotyczące pobierania

Internet Explorer 6 z dodatkiem Service Pack 1 (SP1) dla systemów Windows 2000 i Windows XP

Poniższe pliki są udostępnione do pobrania w witrynie Microsoft — Centrum pobierania:


Pobierz Pobierz pakiet dla systemów Windows 2000 i Windows XP.
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu pobierania plików Pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki Pomocy technicznej Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w dniu opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na bezpiecznych serwerach, które uniemożliwiają nieautoryzowane zmiany w pliku.


Powrót do początku

Internet Explorer 6 z dodatkiem Service Pack 1 (SP1) dla systemów Windows NT 4.0, Windows Millennium Edition, Windows 98 Wydanie drugie i Windows 98

Poniższe pliki są udostępnione do pobrania w witrynie Microsoft — Centrum pobierania:


Pobierz Pobierz pakiet dla systemów Windows NT 4.0, Windows Me, Windows 98 Wydanie drugie i Windows 98.
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu pobierania plików Pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki Pomocy technicznej Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w dniu opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na bezpiecznych serwerach, które uniemożliwiają nieautoryzowane zmiany w pliku.


Powrót do początku

Internet Explorer 6 z dodatkiem Service Pack 1 (SP1) (wersje 64-bitowe)

Poniższe pliki są udostępnione do pobrania w witrynie Microsoft — Centrum pobierania:

Pobierz Pobierz pakiet dla systemu Windows XP 64-Bit Edition w wersji 2002.
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu pobierania plików Pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki Pomocy technicznej Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w dniu opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na bezpiecznych serwerach, które uniemożliwiają nieautoryzowane zmiany w pliku.


Powrót do początku

Windows Server 2003 (wersje 64-bitowe)

Poniższe pliki są udostępnione do pobrania w witrynie Microsoft — Centrum pobierania:

Pobierz Pobierz pakiet dla systemu Windows XP 64-Bit Edition w wersji 2002.Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu pobierania plików Pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki Pomocy technicznej Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w dniu opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na bezpiecznych serwerach, które uniemożliwiają nieautoryzowane zmiany w pliku.


Uwaga: W przypadku systemu Microsoft Windows Server 2003 (wersje 64-bitowe) do poprawki zabezpieczeń 834707 dołączone są poprawki utworzone po wydaniu aktualizacji zabezpieczeń 832894 (MS04-004). Podczas instalowania aktualizacji zabezpieczeń 834707 (MS04-038) na komputerze z systemem Windows Server 2003 program instalacyjny sprawdza, czy pliki aktualizowane na komputerze były uprzednio aktualizowane przez poprawkę firmy Microsoft. Jeżeli zainstalowano już wcześniej poprawkę aktualizującą jeden z tych plików, instalator kopiuje pliki skumulowanej poprawki do komputera.
Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

824994 Opis zawartości pakietu aktualizacji produktu systemu Windows Server 2003Powrót do początku

Windows Server 2003

Poniższe pliki są udostępnione do pobrania w witrynie Microsoft — Centrum pobierania:


Pobierz Pobierz pakiet dla systemu Windows Server 2003.
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu pobierania plików Pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki Pomocy technicznej Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w dniu opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na bezpiecznych serwerach, które uniemożliwiają nieautoryzowane zmiany w pliku.


Uwaga: W przypadku systemu Microsoft Windows Server 2003 (wersje 64-bitowe) do poprawki zabezpieczeń 834707 dołączone są poprawki utworzone po wydaniu aktualizacji zabezpieczeń 832894 (MS04-004). Podczas instalowania aktualizacji zabezpieczeń 834707 (MS04-038) na komputerze z systemem Windows Server 2003 program instalacyjny sprawdza, czy pliki aktualizowane na komputerze były uprzednio aktualizowane przez poprawkę firmy Microsoft. Jeżeli zainstalowano już wcześniej poprawkę aktualizującą jeden z tych plików, instalator kopiuje pliki skumulowanej poprawki do komputera.
Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

824994 Opis zawartości pakietu aktualizacji produktu systemu Windows Server 2003Powrót do początku

Windows XP 64-Bit Edition w wersji 2003

Poniższe pliki są udostępnione do pobrania w witrynie Microsoft — Centrum pobierania:


Pobierz Pobierz pakiet dla systemu Windows Server 2003 64-Bit Edition.
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu pobierania plików Pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki Pomocy technicznej Microsoft w usługach online
Ten plik został przeskanowany w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w chwili opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonym poziomie zabezpieczeń, co utrudnia wprowadzanie nieautoryzowanych zmian w pliku.


Uwaga: W przypadku systemu Microsoft Windows Server 2003 (wersje 64-bitowe) do poprawki zabezpieczeń 834707 dołączone są poprawki utworzone po wydaniu aktualizacji zabezpieczeń 832894 (MS04-004). Podczas instalowania aktualizacji zabezpieczeń 834707 (MS04-038) na komputerze z systemem Windows Server 2003 program instalacyjny sprawdza, czy pliki aktualizowane na komputerze były uprzednio aktualizowane przez poprawkę firmy Microsoft. Jeżeli zainstalowano już wcześniej poprawkę aktualizującą jeden z tych plików, instalator kopiuje pliki skumulowanej poprawki do komputera.
Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

824994 Opis zawartości pakietu aktualizacji produktu systemu Windows Server 2003Powrót do początku

Internet Explorer 6 dla systemu Windows XP

Poniższe pliki są udostępnione do pobrania w witrynie Microsoft — Centrum pobierania:


Pobierz Pobierz pakiet dla systemu Windows XP.
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu pobierania plików Pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki Pomocy technicznej Microsoft w usługach online
Ten plik został przeskanowany w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w chwili opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonym poziomie zabezpieczeń, co utrudnia wprowadzanie nieautoryzowanych zmian w pliku.


Uwaga: W przypadku systemu Microsoft Windows XP do poprawki zabezpieczeń 834707 dołączone są poprawki utworzone po wydaniu aktualizacji zabezpieczeń 832894 (MS04-004). Podczas instalowania aktualizacji zabezpieczeń 834707 (MS04-038) na komputerze z systemem Windows XP instalator kopiuje na komputer pliki skumulowanej poprawki.


Powrót do początku

Internet Explorer 5.5 z dodatkiem Service Pack 2 (SP2)

Poniższe pliki są udostępnione do pobrania w witrynie Microsoft — Centrum pobierania:


Pobierz Pobierz pakiet dla programu Internet Explorer 5.5 z dodatkiem SP2.
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu pobierania plików Pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki Pomocy technicznej Microsoft w usługach online
Ten plik został przeskanowany w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w chwili opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonym poziomie zabezpieczeń, co utrudnia wprowadzanie nieautoryzowanych zmian w pliku.


Uwaga: W przypadku programu Internet Explorer 5.5 z dodatkiem SP2 do poprawki zabezpieczeń 834707 dołączone są poprawki utworzone po wydaniu aktualizacji zabezpieczeń 832894 (MS04-004). Podczas instalowania aktualizacji zabezpieczeń 834707 (MS04-038) na komputerze z programem Internet Explorer 5.5 z dodatkiem SP2 instalator kopiuje na komputer pliki skumulowanej poprawki.


Powrót do początku

Internet Explorer 5.01 z dodatkiem Service Pack 3 (SP3) dla systemu Windows 2000 z dodatkiem SP3

Poniższe pliki są udostępnione do pobrania w witrynie Microsoft — Centrum pobierania:


Pobierz Pobierz pakiet dla programu Internet Explorer 5.01 z dodatkiem SP3.
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu pobierania plików Pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki Pomocy technicznej Microsoft w usługach online
Ten plik został przeskanowany w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w chwili opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonym poziomie zabezpieczeń, co utrudnia wprowadzanie nieautoryzowanych zmian w pliku.


Uwaga: W przypadku programu Internet Explorer 5.01 z dodatkiem SP3 dla systemu Windows 2000 z dodatkiem SP3 do poprawki zabezpieczeń 834707 dołączone są poprawki utworzone po wydaniu aktualizacji zabezpieczeń 832894 (MS04-004). Podczas instalowania aktualizacji zabezpieczeń 834707 (MS04-038) na komputerze z programem Internet Explorer 5.01 z dodatkiem SP3 instalator kopiuje na komputer pliki skumulowanej poprawki.


Powrót do początku

Internet Explorer 5.01 z dodatkiem Service Pack 4 (SP3) dla systemu Windows 2000

Poniższe pliki są udostępnione do pobrania w witrynie Microsoft — Centrum pobierania:


Pobierz Pobierz pakiet dla programu Internet Explorer 5.01 z dodatkiem SP4.
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu pobierania plików Pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki Pomocy technicznej Microsoft w usługach online
Ten plik został przeskanowany w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w chwili opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonym poziomie zabezpieczeń, co utrudnia wprowadzanie nieautoryzowanych zmian w pliku.


Uwaga: W przypadku programu Internet Explorer 5.01 z dodatkiem SP3 dla systemu Windows 2000 z dodatkiem SP4 do poprawki zabezpieczeń 834707 dołączone są poprawki utworzone po wydaniu aktualizacji zabezpieczeń 832894 (MS04-004). Podczas instalowania aktualizacji zabezpieczeń 834707 (MS04-038) na komputerze z programem Internet Explorer 5.01 z dodatkiem SP4 instalator kopiuje na komputer pliki skumulowanej poprawki.


Powrót do początku

Informacje dotyczące instalacji

Aby zainstalować ten pakiet zbiorczy aktualizacji 873377 oraz aktualizację zabezpieczeń 832894, należy zalogować się jako administrator. Aby zainstalować pobraną wersję pakietu zbiorczego aktualizacji 873377, należy uruchomić pakiet zbiorczy aktualizacji 873377 pobrany za pomocą odpowiednich przełączników instalacji. Jeśli na komputerze nie jest używany program Internet Explorer 6 z dodatkiem SP1, należy zainstalować aktualizację zabezpieczeń 834707 pobraną za pomocą odpowiednich przełączników instalacji.


Administrator przedsiębiorstwa może rozmieścić pakiet zbiorczy aktualizacji 873377 oraz aktualizację zabezpieczeń 832894, korzystając z dodatku Microsoft Systems Management Server (SMS) Feature Pack lub programu SMS 2003. Do rozpoznania, czy pakiet zbiorczy aktualizacji 873377 został zainstalowany, a jeśli tak, to czy jest obecna aktualizacja MS04-038, można użyć narzędzia Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA). Korzystając z programu SMS, można rozmieścić zarówno aktualizację zabezpieczeń, jak i pakiet zbiorczy aktualizacji, ponieważ nowsze wersje plików pakietu zbiorczego są rozpoznawane przez narzędzie MBSA z perspektywy zabezpieczeń jako równoważne z aktualizacją zabezpieczeń MS04-038. Za pomocą narzędzia MBSA nie można określić, czy pakiet zbiorczy aktualizacji jest właściwy dla konkretnego komputera, który jest badany. Za pomocą narzędzia MBSA nie można na przykład określić, czy zostały użyte jakiekolwiek poprawki wydane po wydaniu aktualizacji MS04-004. Narzędzie MBSA umożliwia jedynie określenie, czy zostały lub nie zostały spełnione minimalne wymagania zabezpieczeń, które zostały ustalone przez aktualizację MS04-038. Do rozmieszczenia pakietu zbiorczego aktualizacji 873377 nie można użyć usług Microsoft Software Update Services (SUS). Pakietu zbiorczego aktualizacji 873377 nie można rozmieścić, korzystając z usług Microsoft Software Update Services (SUS).
Aby uzyskać więcej informacji o rozmieszczaniu pakietu zbiorczego aktualizacji 873377 za pomocą programu SMS tylko na komputerach, na których zainstalowano poprawki wydane po wydaniu aktualizacji MS04-004, lub o określaniu, czy pakiet zbiorczy aktualizacji został zainstalowany na komputerach klienckich, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

867832 How to distribute software updates that are not detected by the Microsoft Baseline Security Analyzer in Systems Management Server 2003W celu zweryfikowania, czy został zainstalowany pakiet zbiorczy aktualizacji 873377 lub aktualizacja zabezpieczeń 832894, można użyć jednej z następujących metod.

Windows Server 2003, Windows XP 64-Bit Edition w wersji 2003, Windows XP (wszystkie wersje) oraz Windows 2000

 • Porównaj wersje zaktualizowanych plików na komputerze z plikami, które znajdują się na liście w sekcji „Informacje o plikach”.
 • Potwierdź, że wartość Installed DWORD pojawia się w następującym kluczu rejestru z wartością danych równą 1:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Hotfix\KBnnnnnn

  Uwaga: nnnnnn to numer artykułu o aktualizacji.

Wszystkie inne wersje systemu Windows

 • Porównaj wersje zaktualizowanych plików na komputerze z plikami, które znajdują się na liście w sekcji „Informacje o plikach”.
 • Potwierdź, że wartość IsInstalled DWORD pojawia się w następującym kluczu rejestru z wartością danych równą 1:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Active Setup\Installed Components\{604ca0b5-fdc9-4b8b-ad35-6f6c92de96d9}
Powrót do początku

Wymagania wstępne

Firma Microsoft przetestowała wersje systemu Windows oraz wersje programu Internet Explorer wymienione w tym artykule, aby ocenić, czy są narażone na występowanie tych luk, i potwierdzić, że aktualizacja opisana w tym artykule powoduje usunięcie tych luk.


Internet Explorer 6 dla systemu Windows Server 2003


Aktualizację zabezpieczeń 832894 w wersji dla programu Internet Explorer 6 dla systemu Windows Server 2003 można zainstalować na komputerach, na których jest zainstalowany program Internet Explorer 6 (w wersji 6.00.3790.0000) w systemie Windows Server 2003 (32-bitowym lub 64-bitowym) albo program Internet Explorer 6 (w wersji 6.00.3790.0000) w systemie Windows XP 64-Bit Edition w wersji 2003.


Powrót do początku

Internet Explorer 6 z dodatkiem Service Pack 1 (SP1)


Pakiet zbiorczy aktualizacji w wersji dla programu Internet Explorer 6 z dodatkiem Service Pack 1 (SP1) można zainstalować na komputerach, na których jest zainstalowany program Internet Explorer 6 z dodatkiem SP1 (w wersji 6.00.2800.1106) w jednej z następujących wersji systemu Windows:
 • Windows XP 64-Bit Edition w wersji 2002
 • Windows XP z dodatkiem Service Pack 1 (SP1)
 • Windows XP
 • Windows 2000 z dodatkiem Service Pack 4 (SP4)
 • Windows 2000 z dodatkiem Service Pack 3 (SP3)
 • Windows NT Workstation i Server 4.0 z dodatkiem Service Pack 6a (SP6a)
 • Windows NT Server 4.0 Terminal Server Edition z dodatkiem Service Pack 6 (SP6)
 • Windows Millennium Edition
 • Windows 98 Wydanie drugie
 • Windows 98
Powrót do początku

Internet Explorer 6

Aktualizację zabezpieczeń 834707 (MS04-038) w wersji dla programu Internet Explorer 6 można zainstalować na komputerach, na których jest zainstalowany program Internet Explorer 6 (w wersji 6.00.2600.0000) w systemie Windows XP.


Powrót do początku

Internet Explorer 5.5 z dodatkiem SP2

Aktualizację zabezpieczeń 834707 (MS04-038) w wersji dla programu Internet Explorer 5.5 z dodatkiem SP2 można zainstalować na komputerach z systemem Windows Millennium Edition.


Powrót do początku

Internet Explorer 5.01

Aktualizację zabezpieczeń 834707 (MS04-038) w wersji dla programu Internet Explorer 5.01 można zainstalować na komputerach, na których jest zainstalowany program Internet Explorer 5.01 z dodatkiem SP4 (w wersji 5.00.3700.1000) w systemie Windows 2000 z dodatkiem SP4 lub program Internet Explorer 5.01 z dodatkiem SP3 (w wersji 5.00.3502.1000) w systemie Windows 2000 z dodatkiem SP3.


Powrót do początku

Uwagi

 • Wersje systemu Windows i wersje programu Internet Explorer, o których nie wspomniano w tym artykule, znajdują się w schyłkowej fazie rozwoju cyklu życia produktu lub nie obejmuje ich już pomoc techniczna. Mimo że niektóre z pakietów aktualizacji opisanych w tym artykule można zainstalować w innych wersjach systemu Windows lub programu Internet Explorer, firma Microsoft nie testowała ich na obecność takich luk i nie sprawdzała, czy eliminuje je aktualizacja, którą opisano w tym artykule. Zalecamy uaktualnienie systemu Windows lub programu Internet Explorer do wersji objętej pomocą techniczną, a następnie zastosowanie odpowiedniej aktualizacji. Użytkownicy systemu Windows lub programu Internet Explorer w wersjach znajdujących się w schyłkowej fazie rozwoju cyklu życia produktu, którzy mają umowę o rozszerzonej pomocy technicznej, powinni skontaktować się z menedżerem technicznym (TAM, Technical Account Manager) lub konsultantem ds. projektowania aplikacji (ADC, Applications Development Consultant), aby uzyskać informacje o możliwości aktualizacji danej konfiguracji.
 • Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak sprawdzić, która wersja programu Internet Explorer jest zainstalowana, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  164539 Jak określić, która wersja programu Internet Explorer jest zainstalowana

 • Aby uzyskać dodatkowe informacje o Pomocy technicznej na poszczególnych etapach cyklu życia składników systemu Windows, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
 • Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu pobierania dodatku SP1 dla programu Internet Explorer 6, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  328548 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack do programu Internet Explorer 6

 • Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu pobierania najnowszego dodatku Service Pack dla programu Internet Explorer 5.5, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  276369 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack do programu Internet Explorer 5.5

 • Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu pobierania dodatku SP3 dla programu Internet Explorer 5.01, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  267954 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack do programu Internet Explorer 5.01

Powrót do początku

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

Internet Explorer 6

W celu ukończenia instalacji aktualizacji w wersji dla programu Internet Explorer 6 należy ponownie uruchomić komputer.

Internet Explorer 5.01 oraz Internet Explorer 5.5

W celu ukończenia instalacji aktualizacji dla programu Internet Explorer 5.01 lub Internet Explorer 5.5 na komputerze z systemem Windows NT 4.0 lub Windows 2000 należy ponownie uruchomić komputer, a następnie zalogować się jako administrator.


Powrót do początku

Przełączniki instalacji

Windows Server 2003, Windows XP i Windows 2000

Pakiet zbiorczy aktualizacji 873377 oraz aktualizacja zabezpieczeń 834707 (MS04-038) w wersjach dla systemów Windows Server 2003, Windows XP i Windows 2000 obsługują następujące przełączniki instalacji:
 • /?: Wyświetlenie listy przełączników instalacji.
 • /u: Korzystanie z trybu nienadzorowanego.
 • /n: Pomijanie wykonywania kopii zapasowej plików przeznaczonych do usunięcia.
 • /o: Zastępowanie plików OEM bez monitowania.
 • /z: Pomijanie ponownego uruchomienia komputera po ukończeniu instalacji.
 • /q: Korzystanie z trybu cichego (bez interakcji użytkownika).
 • /l: Wyświetlenie listy zainstalowanych poprawek.
 • /x: Wyodrębnianie plików bez uruchamiania Instalatora.
W jednym wierszu można użyć kilka przełączników. Na przykład, aby zainstalować pakiet zbiorczy aktualizacji dla 32-bitowego systemu Windows Server 2003 w trybie cichym, należy użyć następującego polecenia:
WindowsServer2003-KB834707-x86-enu.exe /u /q
Aby zainstalować aktualizację zabezpieczeń 867801 dla 32-bitowego systemu Windows Server 2003 bez wymuszania ponownego uruchomienia komputera, należy użyć następującego polecenia:
WindowsServer2003-KB834707-x86-enu.exe /z

Wszystkie inne wersje systemu Windows

Pakiet zbiorczy aktualizacji 873377 oraz aktualizacja zabezpieczeń 834707 (MS04-038) w pozostałych wersjach obsługują następujące przełączniki instalacji:
 • /q: Tryb cichy, czyli pomijanie komunikatów podczas wyodrębniania plików.
 • /q:u: Tryb cichy użytkownika. W tym trybie są wyświetlane wybrane okna dialogowe zawierające informacje przeznaczone dla użytkownika.
 • /q:a: Tryb cichy administratora. W tym trybie nie są wyświetlane żadne okna dialogowe zawierające informacje dla użytkownika.
 • /t:
  ścieżka
  : Określenie lokalizacji folderu tymczasowego, który jest używany przez Instalatora, lub folderu docelowego dla wyodrębnianych plików (jeśli użyto przełącznika /c).
 • /c: Wyodrębnienie plików bez ich instalowania. Jeśli nie został określony przełącznik /t:
  ścieżka
  , wyświetlany jest monit o wskazanie folderu docelowego.
 • /c:
  ścieżka
  : Określenie ścieżki i nazwy pliku .inf lub pliku .exe Instalatora.
 • /r:n: Komputer nigdy nie jest uruchamiany ponownie po instalacji.
 • /r:i: Jeśli wymagane jest ponowne uruchomienie, użytkownik jest monitowany, czy chce ponownie uruchomić komputer (pod warunkiem, że wraz z tym przełącznikiem nie użyto przełącznika /q:a).
 • /r:a: Komputer jest zawsze ponownie uruchamiany po instalacji.
 • /r:s: Po instalacji komputer jest ponownie uruchamiany bez monitowania użytkownika.
 • /n:v: Bez sprawdzania wersji. Korzystając z tego przełącznika, należy zachować ostrożność, ponieważ umożliwia on zainstalowanie aktualizacji w dowolnej wersji programu Internet Explorer.
W jednym wierszu można użyć kilka przełączników. Na przykład, aby zainstalować pakiet zbiorczy aktualizacji dla programu Internet Explorer 6 z dodatkiem SP1 (32-bitowym) w trybie cichym bez wymuszania ponownego uruchomienia komputera, należy użyć następującego polecenia:
IE6.0sp1-KB873377-x86-ENU.exe /q:a /r:n
Powrót do początku

Lista aktualizacji oprogramowania zawartych w tym pakiecie zbiorczym aktualizacji

838386Web page focus is lost when you click the scroll bar in Internet Explorer 6
822071Cannot view some PNG images
830511Internet Explorer quits unexpectedly when you press F1 in a Web page dialog box
823386HTML pages only partially appear, HTML pages do not appear, or the network stops responding
841237Internet Explorer stops responding or shuts down when it downloads a compressed metadata assembly
871260An update rollup is available for Internet Explorer versions 5.x and 6.0
Powrót do początku

Informacje o plikach

W poniższej tabeli przedstawiono atrybuty plików pakietu zbiorczego aktualizacji w wersji anglojęzycznej (mogą to być atrybuty nowsze). Daty i godziny ostatniej modyfikacji plików podano zgodnie z czasem UTC (Coordinated Universal Time). Są one zamieniane na czas lokalny po wyświetleniu informacji o pliku. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, skorzystaj z karty Strefa czasowa narzędzia Data i godzina w Panelu sterowania.

Internet Explorer 6.0 z dodatkiem SP1 dla systemów Windows XP i Windows 2000 (873377)


Data Godzina Wersja Rozmiar Nazwa pliku
-----------------------------------------------------------
29-wrz-2004 06:44 6.0.2800.1596 1 030 144 Browseui.dll
24-wrz-2004 19:07 6.0.2800.1475 69 632 Inseng.dll
29-wrz-2004 06:42 6.0.2800.1477 2 809 856 Mshtml.dll
29-wrz-2004 06:44 6.0.2800.1596 1 346 048 Shdocvw.dll
20-sie-2004 19:01 6.0.2800.1584 422 912 Shlwapi.dll
24-wrz-2004 21:41 6.0.2800.1475 489 984 Urlmon.dll
24-wrz-2004 21:41 6.0.2800.1475 592 896 Wininet.dll

Internet Explorer 6.0 SP1 for Windows NT 4.0, Windows Millennium Edition, Windows 98 Wydanie drugie oraz Windows 98 (873377)


Data Godzina Wersja Rozmiar Nazwa pliku
-----------------------------------------------------------
29-wrz-2004 06:44 6.0.2800.1596 1 030 144 Browseui.dll
24-wrz-2004 19:07 6.0.2800.1475 69 632 Inseng.dll
29-wrz-2004 06:42 6.0.2800.1477 2 809 856 Mshtml.dll
29-wrz-2004 06:44 6.0.2800.1596 1 346 048 Shdocvw.dll
20-sie-2004 19:01 6.0.2800.1584 422 912 Shlwapi.dll
24-wrz-2004 21:41 6.0.2800.1475 489 984 Urlmon.dll
24-wrz-2004 21:41 6.0.2800.1475 592 896 Wininet.dll

Internet Explorer 6.0 z dodatkiem SP1 dla systemu Windows XP 64-Bit Edition w wersji 2002 (873377)


Data Godzina Wersja Rozmiar Nazwa pliku
---------------------------------------------------------------------
28-wrz-2004 18:17 6.0.2800.1596 2 869 760 Browseui.dll IA-64
22-cze-2004 07:42 6.0.2800.1449 77 824 Iecustom.dll IA-64
24-wrz-2004 20:03 6.0.2800.1475 230 912 Inseng.dll IA-64
29-wrz-2004 06:09 6.0.2800.1477 9 115 136 Mshtml.dll IA-64
28-wrz-2004 18:15 6.0.2800.1596 3 667 968 Shdocvw.dll IA-64
20-sie-2004 18:52 6.0.2800.1584 1 117 184 Shlwapi.dll IA-64
24-wrz-2004 20:03 6.0.2800.1475 1 430 528 Urlmon.dll IA-64
24-wrz-2004 20:04 6.0.2800.1475 1 802 240 Wininet.dll IA-64
29-wrz-2004 06:44 6.0.2800.1596 1 030 144 Wbrowseui.dll x86
24-wrz-2004 19:07 6.0.2800.1475 69 632 Winseng.dll x86
29-wrz-2004 06:42 6.0.2800.1477 2 809 856 Wmshtml.dll x86
29-wrz-2004 06:44 6.0.2800.1596 1 346 048 Wshdocvw.dll x86
20-sie-2004 19:01 6.0.2800.1584 422 912 Wshlwapi.dll x86
24-wrz-2004 21:41 6.0.2800.1475 489 984 Wurlmon.dll x86
24-wrz-2004 21:41 6.0.2800.1475 592 896 Wwininet.dll x86

Windows Server 2003 (834707)


Data Godzina Wersja Rozmiar Nazwa pliku Oddział usług
-----------------------------------------------------------------------------
29-wrz-2004 19:40 6.0.3790.212 1 057 792 Browseui.dll RTMGDR
29-wrz-2004 19:40 6.0.3790.218 73 216 Inseng.dll RTMGDR
29-wrz-2004 19:40 6.0.3790.219 2 924 544 Mshtml.dll RTMGDR
29-wrz-2004 19:40 6.0.3790.212 1 395 200 Shdocvw.dll RTMGDR
29-wrz-2004 19:40 6.0.3790.212 287 232 Shlwapi.dll RTMGDR
29-wrz-2004 19:40 6.0.3790.218 513 536 Urlmon.dll RTMGDR
29-wrz-2004 19:40 6.0.3790.218 624 640 Wininet.dll RTMGDR
29-wrz-2004 19:25 6.0.3790.218 1 057 792 Browseui.dll RTMQFE
29-wrz-2004 19:25 6.0.3790.218 73 216 Inseng.dll RTMQFE
29-wrz-2004 19:25 6.0.3790.219 2 924 544 Mshtml.dll RTMQFE
29-wrz-2004 19:25 6.0.3790.214 1 395 712 Shdocvw.dll RTMQFE
29-wrz-2004 19:25 6.0.3790.212 287 232 Shlwapi.dll RTMQFE
29-wrz-2004 19:25 6.0.3790.218 513 536 Urlmon.dll RTMQFE
29-wrz-2004 16:25 6.0.3790.218 625 152 Wininet.dll RTMQFE

Windows Server 2003 (64-Bit) (834707)


Data Godzina Wersja Rozmiar Nazwa pliku Platforma Oddział usług
-----------------------------------------------------------------------------------------
29-wrz-2004 16:40 6.0.3790.212 2 536 960 Browseui.dll IA-64 RTMGDR
29-wrz-2004 16:40 6.0.3790.218 217 600 Inseng.dll IA-64 RTMGDR
29-wrz-2004 16:40 6.0.3790.219 8 228 864 Mshtml.dll IA-64 RTMGDR
29-wrz-2004 16:40 6.0.3790.212 3 362 304 Shdocvw.dll IA-64 RTMGDR
29-wrz-2004 16:40 6.0.3790.212 738 816 Shlwapi.dll IA-64 RTMGDR
29-wrz-2004 16:40 6.0.3790.218 1 278 976 Urlmon.dll IA-64 RTMGDR
29-wrz-2004 16:40 6.0.3790.218 1 503 232 Wininet.dll IA-64 RTMGDR
29-wrz-2004 16:40 6.0.3790.212 1 057 792 Wbrowseui.dll x86 RTMGDR
29-wrz-2004 16:40 6.0.3790.218 73 216 Winseng.dll x86 RTMGDR
29-wrz-2004 16:40 6.0.3790.219 2 924 544 Wmshtml.dll x86 RTMGDR
29-wrz-2004 16:40 6.0.3790.212 1 395 200 Wshdocvw.dll x86 RTMGDR
29-wrz-2004 16:40 6.0.3790.212 287 232 Wshlwapi.dll x86 RTMGDR
29-wrz-2004 16:40 6.0.3790.218 513 536 Wurlmon.dll x86 RTMGDR
29-wrz-2004 16:40 6.0.3790.218 624 640 Wwininet.dll x86 RTMGDR
29-wrz-2004 16:21 6.0.3790.218 2 536 960 Browseui.dll IA-64 RTMQFE
29-wrz-2004 16:21 6.0.3790.218 217 600 Inseng.dll IA-64 RTMQFE
29-wrz-2004 16:21 6.0.3790.219 8 230 400 Mshtml.dll IA-64 RTMQFE
29-wrz-2004 16:21 6.0.3790.214 3 364 864 Shdocvw.dll IA-64 RTMQFE
29-wrz-2004 16:21 6.0.3790.212 738 816 Shlwapi.dll IA-64 RTMQFE
29-wrz-2004 16:21 6.0.3790.218 1 278 976 Urlmon.dll IA-64 RTMQFE
29-wrz-2004 16:21 6.0.3790.218 1 503 744 Wininet.dll IA-64 RTMQFE
29-wrz-2004 16:25 6.0.3790.218 1 057 792 Wbrowseui.dll x86 RTMQFE
29-wrz-2004 16:25 6.0.3790.218 73 216 Winseng.dll x86 RTMQFE
29-wrz-2004 16:25 6.0.3790.219 2 924 544 Wmshtml.dll x86 RTMQFE
29-wrz-2004 16:25 6.0.3790.214 1 395 712 Wshdocvw.dll x86 RTMQFE
29-wrz-2004 16:25 6.0.3790.212 287 232 Wshlwapi.dll x86 RTMQFE
29-wrz-2004 16:25 6.0.3790.218 513 536 Wurlmon.dll x86 RTMQFE
29-wrz-2004 16:25 6.0.3790.218 625 152 Wwininet.dll x86 RTMQFE

Internet Explorer 6.0 dla systemu Windows XP (834707)


Data Godzina Wersja Rozmiar Nazwa pliku
--------------------------------------------------------------
16-sty-2004 08:29 6.0.2737.1600 1 024 512 Browseui.dll
22-cze-2004 07:42 6.0.2800.1449 31 744 Iecustom.dll
26-sie-2004 15:17 6.0.2744.2600 69 632 Inseng.dll
29-wrz-2004 05:45 6.0.2745.2800 2 772 992 Mshtml.dll
15-sie-2003 17:31 6.0.2722.900 34 304 Pngfilt.dll
05-mar-2002 00:09 6.0.2715.400 548 864 Shdoclc.dll
27-sie-2004 16:57 6.0.2750.167 1 332 224 Shdocvw.dll
20-sie-2004 18:41 6.0.2750.167 393 728 Shlwapi.dll
15-sie-2003 17:31 6.0.2715.400 109 568 Url.dll
23-wrz-2004 20:07 6.0.2745.2300 485 376 Urlmon.dll
08-sty-2004 19:23 6.0.2737.800 585 216 Wininet.dll

Internet Explorer 5.5 z dodatkiem SP2 dla systemu Windows Millennium Edition (834707)


Data Godzina Wersja Rozmiar Nazwa pliku
--------------------------------------------------------------
04-lip-2004 09:30 5.50.4943.400 796 432 Browseui.dll
26-sie-2004 15:36 5.50.4944.2600 75 024 Inseng.dll
29-wrz-2004 05:30 5.50.4945.2800 2 667 280 Mshtml.dll
17-paź-2002 00:01 5.50.4922.900 48 912 Pngfilt.dll
27-sie-2004 17:05 5.50.4944.2700 1 141 008 Shdocvw.dll
23-sie-2004 21:05 5.50.4944.2300 293 648 Shlwapi.dll
05-mar-2002 01:53 5.50.4915.500 84 240 Url.dll
24-wrz-2004 19:03 5.50.4945.2400 412 432 Urlmon.dll
02-wrz-2004 23:07 5.50.4945.200 464 144 Wininet.dll

Internet Explorer 5.01 z dodatkiem SP3 dla systemu Windows 2000 z dodatkiem SP3 (834707)


Data Godzina Wersja Rozmiar Nazwa pliku
--------------------------------------------------------------
21-sie-2004 06:05 5.0.3533.2000 792 848 Browseui.dll
26-sie-2004 15:33 5.0.3533.2600 74 000 Inseng.dll
29-wrz-2004 05:18 5.0.3534.2800 2 290 960 Mshtml.dll
23-wrz-2004 23:08 5.0.3534.2300 48 912 Pngfilt.dll
27-sie-2004 19:08 5.0.3533.2700 1 100 048 Shdocvw.dll
20-sie-2004 19:49 5.0.3900.6969 282 384 Shlwapi.dll
05-mar-2002 01:53 5.50.4915.500 84 240 Url.dll
23-wrz-2004 21:50 5.0.3534.2300 412 944 Urlmon.dll
02-wrz-2004 21:26 5.0.3534.200 450 832 Wininet.dll

Internet Explorer 5.01 z dodatkiem SP4 dla systemu Windows 2000 z dodatkiem SP4 (834707)Data Godzina Wersja Rozmiar Nazwa pliku
--------------------------------------------------------------
21-sie-2004 03:11 5.0.3820.2000 792 848 Browseui.dll
26-sie-2004 16:03 5.0.3820.2600 74 000 Inseng.dll
29-wrz-2004 05:06 5.0.3821.2800 2 290 960 Mshtml.dll
23-wrz-2004 23:08 5.0.3821.2300 48 912 Pngfilt.dll
27-sie-2004 19:05 5.0.3820.2700 1 100 048 Shdocvw.dll
20-sie-2004 19:49 5.0.3900.6969 282 384 Shlwapi.dll
05-mar-2002 01:53 5.50.4915.500 84 240 Url.dll
23-wrz-2004 21:57 5.0.3821.2300 412 944 Urlmon.dll
02-wrz-2004 21:16 5.0.3821.200 450 832 Wininet.dll
Uwagi :
 • Podczas instalowania aktualizacji zabezpieczeń 834707 (MS04-038) na komputerze z systemem Windows Server 2003 lub z systemem Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 program instalacyjny sprawdza, czy pliki aktualizowane na komputerze były uprzednio aktualizowane przez poprawkę firmy Microsoft. Jeżeli uprzednio instalowano poprawkę w celu aktualizacji jednego z tych plików, instalator kopiuje pliki RTMQFE na komputer. W przeciwnym przypadku instalator kopiuje pliki RTMGDR na komputer.
  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  824994 Opis zawartości pakietu aktualizacji produktu systemu Windows Server 2003

 • Ze względu na zależność plików i Instalatora lub wymagania dotyczące usuwania te pakiety aktualizacyjne mogą zawierać dodatkowe pliki.
Powrót do początku

Removal Information

Windows Server 2003 i Windows XP 64-Bit Edition w wersji 2003

Aby usunąć tę aktualizację, usuń aktualizację zabezpieczeń 867801 (MS04-025).
Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

867801 MS04-025: Zbiorcza aktualizacja zabezpieczeń dla programu Internet Explorer

Administratorzy systemów mogą w celu usunięcia tej aktualizacji zabezpieczeń użyć narzędzia Spuninst.exe. Narzędzie Spuninst.exe znajduje się w folderze
%Windir%\$NTUninstallKBnnnnnn$\Spuninst. Narzędzie obsługuje następujące przełączniki instalacji:
 • /?: Wyświetlenie listy przełączników instalacji.
 • /u: Korzystanie z trybu nienadzorowanego.
 • /f: Wymuszanie zamknięcia innych programów podczas wyłączania komputera.
 • /z: Pomijanie ponownego uruchomienia komputera po ukończeniu instalacji.
 • /q: Korzystanie z trybu cichego (bez interakcji użytkownika).

Wszystkie inne wersje systemu Windows

Aby usunąć tę aktualizację, użyj narzędzia Dodaj lub usuń programy (lub narzędzia Dodaj/Usuń programy) w Panelu sterowania. Kliknij pozycję Internet Explorer Q873377, a następnie kliknij przycisk Zmień/Usuń (lub kliknij przycisk Dodaj/Usuń).


Administratorzy systemów mogą użyć narzędzia Ieuninst.exe do usunięcia tej aktualizacji. Pakiet zbiorczy aktualizacji instaluje narzędzie Ieuninst.exe w folderze
%Windir%. Narzędzie obsługuje następujące przełączniki wiersza polecenia:
 • /?: Wyświetlenie listy obsługiwanych przełączników.
 • /z: Pomijanie ponownego uruchomienia komputera po ukończeniu instalacji.
 • /q: Korzystanie z trybu cichego (bez interakcji użytkownika).
Aby na przykład usunąć tę aktualizację w trybie cichym, należy użyć następującego polecenia:
c:\windows\ieuninst /q c:\windows\inf\q873377.inf
Uwaga: W tym przykładzie zakłada się, że system Windows jest zainstalowany w folderze C:\Windows.


Powrót do początku

Znane problemy

Windows Server 2003 i Windows XP 64-Bit Edition w wersji 2003

Aby na komputerze z systemem Windows Server 2003 lub Windows XP 64-Bit Edition w wersji 2003 poprawnie usunąć więcej niż jedną aktualizację skumulowaną dla programu Internet Explorer, należy usuwać aktualizacje w odwrotnej kolejności niż je instalowano. Na przykład jeśli zainstalowano aktualizację 818529, a następnie aktualizację 828750, należy usunąć najpierw aktualizację 828750, a po niej aktualizację 818529.


Aby uzyskać dodatkowe informacje o znanych problemach, które mogą występować po zainstalowaniu aktualizacji, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

325192 Problemy występujące po zainstalowaniu aktualizacji programu Internet Explorer lub systemu Windows

Powrót do początku

Windows XP, Windows 2000, Windows NT 4.0, Windows Millennium Edition i Windows 98 Wydanie drugie

 • Po usunięciu pakietu zbiorczego aktualizacji 873377 z komputera z systemem Windows XP, Windows 2000, Windows NT, Windows Millennium Edition lub Windows 98 Wydanie drugie nie można usunąć poprzednich aktualizacji skumulowanych dla programu Internet Explorer (na przykład aktualizacji krytycznej 818529). Zachowanie takie jest zgodne z projektem programu. Usunąć można tylko ostatnią z zainstalowanych aktualizacji skumulowanych.
 • Aby uzyskać dodatkowe informacje o znanych problemach, które mogą występować po zainstalowaniu aktualizacji, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  325192 Problemy występujące po zainstalowaniu aktualizacji programu Internet Explorer lub systemu Windows

Powrót do początku
Właściwości

Identyfikator artykułu: 873377 — ostatni przegląd: 22.02.2008 — zmiana: 1

Opinia