Jak zmienić ustawienia funkcji Aktualizacje automatyczne za pośrednictwem usługi Centrum zabezpieczeń systemu Windows


WPROWADZENIE


Centrum zabezpieczeń systemu Windows to centralne miejsce w systemie Windows XP z dodatkiem Service Pack 2, w którym użytkownicy mogą uzyskiwać informacje o zabezpieczeniach systemu i wykonywać różne zadania związane z zabezpieczeniami. Usługa Centrum zabezpieczeń monitoruje stan trzech głównych funkcji zabezpieczeń:zapory, funkcji Aktualizacje automatyczne oraz mechanizmu wykrywania wirusów. W przypadku wykrycia problemu w którejkolwiek z tych funkcji usługa Centrum zabezpieczeń wyświetla w obszarze powiadomień ikonę wraz z komunikatem umieszczonym w dymku.

Domyślnie system Windows sprawdza, czy funkcja Aktualizacje automatyczne została skonfigurowana w celu automatycznego pobierania i instalowania aktualizacji zabezpieczeń i innych istotnych aktualizacji na komputerze. Jeśli funkcja Aktualizacje automatyczne jest wyłączona lub jeśli nie jest w niej skonfigurowany najwyższy poziom ustawień, usługa Centrum zabezpieczeń wyświetla zalecenia dotyczące włączenia lub skorygowania ustawień funkcji Aktualizacje automatyczne.

Więcej informacji


Aby automatycznie włączyć funkcję Aktualizacje automatyczne, przejdź do sekcji Automatyczne rozwiązywanie problemu. Aby samodzielnie włączyć funkcję Aktualizacje automatyczne, przejdź do sekcji Samodzielne rozwiązywanie problemu.

Automatyczne rozwiązywanie problemu

Aby automatycznie rozwiązać ten problem, należy kliknąć łącze Rozwiąż ten problem. Następnie należy kliknąć przycisk Uruchom w oknie dialogowym Pobieranie pliku i wykonać kroki kreatora.
Włączenie funkcji Aktualizacje automatyczneWyłączenie funkcji Aktualizacje automatyczne


Uwaga Ten kreator może być dostępny tylko w języku angielskim. Jednak ta poprawka automatyczna działa również w innych wersjach językowych systemu Windows.

Uwaga Jeśli używany komputer nie jest tym, którego dotyczy problem, można zapisać tę poprawkę automatyczną na dysku flash lub dysku CD i uruchomić ją na odpowiednim komputerze.

Samodzielne rozwiązywanie problemu

Aby samodzielnie włączyć funkcję Aktualizacje automatyczne, wykonaj następujące czynności:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz ciąg wscui.cpl, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Kliknij pozycję Aktualizacje automatyczne.
 3. Dostępne są poniższe opcje:
  • Automatycznie (zalecane)
   Ta opcja umożliwia wybranie daty i godziny automatycznego pobierania i instalowania aktualizacji. Można wykonywać tę operację codziennie lub podać określoną datę i godzinę.
  • Pobierz aktualizacje dla mnie, ale pozwól mi wybrać, kiedy zostaną zainstalowane
   Ta opcja umożliwia automatyczne pobieranie aktualizacji, ale do ich zainstalowania jest wymagana interakcja z użytkownikiem.
  • Powiadom mnie, ale nie pobieraj i nie instaluj automatycznie aktualizacji
   Ta opcja umożliwia powiadamianie użytkownika o dostępności aktualizacji. Do ich pobrania i zainstalowania jest wymagana interakcja z użytkownikiem.
  • Wyłącz aktualizacje automatyczne
   Ta opcja umożliwia wyłączenie funkcji Aktualizacje automatyczne. Udostępniane jest łącze do witryny Windows Update w sieci Web, gdzie można ręcznie wybrać, pobrać i zainstalować aktualizacje.