Jak włączyć funkcję Udostępnianie pulpitu zdalnego programu Windows NetMeeting w systemie Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 lub Windows XP Tablet PC Edition 2005

WPROWADZENIE

Aby w systemie Microsoft Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 (SP2) lub Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 2005 można było używać funkcji Udostępnianie pulpitu zdalnego programu Windows NetMeeting, gdy jest włączona zapora systemu Windows, należy skonfigurować zaporę zgodnie z procedurą przedstawioną w tym artykule.

Uwaga: W systemie Windows XP Tablet PC Edition 2005 zawarte są funkcje i elementy systemu Windows XP z dodatkiem SP2.

Więcej informacji

Domyślnie w systemie Windows XP z dodatkiem SP2 zapora systemu Windows jest włączona. Zanim będzie można używać funkcji programu Windows NetMeeting Udostępnianie pulpitu zdalnego, gdy zapora jest aktywna, do listy Programy i usługi na karcie Wyjątki w zaporze systemu Windows należy dodać wpisy dla programu Windows NetMeeting i pliku Mnmsrvc.exe. W tym celu wykonaj następujące kroki:
 1. W zależności od sytuacji użyj jednej z poniższych metod, aby dodać wpis odnoszący się do programu Windows NetMeeting:
  • Gdy program Windows NetMeeting jest uruchamiany po raz pierwszy po uaktualnieniu systemu Windows XP o dodatek SP2, w wyświetlonym oknie dialogowym Alert zabezpieczeń systemu Windows kliknij opcję Odblokuj.
  • Aby ręcznie dodać program Windows NetMeeting do listy Programy i usługi, wykonaj następujące kroki:
   1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, w polu Otwórz wpisz polecenie firewall.cpl, a następnie kliknij przycisk OK.
   2. Kliknij kartę Wyjątki.
   3. Kliknij przycisk Dodaj program, a następnie kliknij przycisk Przeglądaj.
   4. W oknie dialogowym Przeglądanie zlokalizuj folder Dysk:\Program Files\NetMeeting, kliknij plik conf.exe, kliknij polecenie Otwórz, a następnie kliknij przycisk OK.
   5. Upewnij się, że plik conf.exe znajduje się na liście Programy i usługi na karcie Wyjątki oraz że umieszczone obok niego pole wyboru jest zaznaczone.
   6. Kliknij przycisk OK.
 2. Do listy Programy i usługi na karcie Wyjątki dodaj plik Mnmsrvc.exe. W tym celu wykonaj następujące kroki:
  1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, w polu Otwórz wpisz polecenie firewall.cpl, a następnie kliknij przycisk OK.
  2. Kliknij kartę Wyjątki.
  3. Kliknij przycisk Dodaj program, a następnie kliknij przycisk Przeglądaj.
  4. W oknie dialogowym Przeglądanie zlokalizuj folder Dysk:\WINDOWS\System32, kliknij plik mnmsrvc.exe, kliknij polecenie Otwórz, a następnie kliknij przycisk OK.
  5. Upewnij się, że plik mmmsrvc.exe znajduje się na liście Programy i usługi na karcie Wyjątki oraz że umieszczone obok niego pole wyboru jest zaznaczone.
  6. Kliknij przycisk OK.

Materiały referencyjne

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz dokument „Changes to Functionality in Windows XP Service Pack 2”. W celu wyświetlenia tego dokumentu odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:Aby uzyskać dodatkowe informacje o uzyskiwaniu dodatku SP2 dla systemu Windows XP, kliknij poniższy numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

322389 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows XP

Właściwości

Identyfikator artykułu: 878451 — ostatni przegląd: 17.11.2005 — zmiana: 1

Opinia