Obrazy nie są wyświetlane zgodnie z oczekiwaniami lub pojawia się komunikat o błędzie podczas otwierania pliku HTML na komputerze z systemem Windows XP z dodatkiem Service Pack 2

WAŻNE: Ten artykuł zawiera informacje, które pokazują, w jaki sposób obniżyć poziom zabezpieczeń lub wyłączyć funkcje zabezpieczeń na komputerze. Te zmiany można wprowadzić, aby obejść określony problem. Zaleca się, aby przed wprowadzeniem tych zmian ocenić zagrożenie związane z zastosowaniem tego obejścia w danym środowisku. W przypadku zastosowania tego obejścia należy podjąć odpowiednie kroki dodatkowe, aby pomóc w ochronie systemu.

WAŻNE: Ten artykuł zawiera informacje na temat modyfikowania rejestru. Przed zmodyfikowaniem rejestru utwórz jego kopię zapasową i upewnij się, że wiesz, jak przywrócić rejestr w przypadku pojawienia się problemu. Aby uzyskać informacje dotyczące wykonywania kopii zapasowej, przywracania i edytowania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
256986 Opis rejestru systemu Microsoft Windows

Symptomy

Podczas otwierania w programie pliku HTML po zainstalowaniu dodatku Service Pack 2 (SP2) dla systemu Microsoft Windows XP może wystąpić jeden z następujących problemów:
 • Pojawia się komunikat o błędzie skryptu podczas wyświetlania pliku HTML w programie opartym na systemie Windows.
 • Pojawia się komunikat o błędzie formantu ActiveX podczas wyświetlania pliku HTML w programie opartym na systemie Windows.
 • W przypadku otwarcia pliku HTML w programie Microsoft Internet Explorer obrazy nie są wyświetlane zgodnie z oczekiwaniami.

Przyczyna

Przyczyną tych problemów może być udoskonalona funkcja zabezpieczeń dołączona do dodatku SP2 dla systemu Windows XP. Ta udoskonalona funkcja zabezpieczeń pomaga chronić komputer przed atakami złośliwych użytkowników i szkodliwego oprogramowania, takiego jak wirusy komputerowe. Domyślnie ta funkcja jest włączona w rejestrze.

Obejście problemu

Ostrzeżenie: To obejście może narazić komputer lub sieć na większe zagrożenie ze strony złośliwych użytkowników lub szkodliwego oprogramowania, takiego jak wirusy. Firma Microsoft nie zaleca tego obejścia, lecz podaje te informacje, aby umożliwić zastosowanie tego obejścia według uznania użytkownika. Można zastosować to obejście na własną odpowiedzialność.

Ostrzeżenie: Nieprawidłowe korzystanie z Edytora rejestru może stać się przyczyną poważnych problemów, które spowodują, że konieczna będzie ponowna instalacja systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że rozwiązanie problemów spowodowanych niepoprawnym użyciem Edytora rejestru będzie możliwe. Możesz używać Edytora rejestru na własną odpowiedzialność.

Aby obejść te problemy, należy zmienić wartość podklucza FEATURE_LOCALMACHINE_LOCKDOWN na 0.

UWAGA: Domyślnie dla podklucza FEATURE_LOCALMACHINE_LOCKDOWN w systemie Windows XP z dodatkiem SP2 ustawiona jest wartość 1.

Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
 1. Zamknij wszystkie programy oparte na systemie Windows.
 2. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie regedit w polu Otwórz, a następnie kliknij przycisk OK.
 3. Zlokalizuj i kliknij następujący podklucz rejestru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_LOCALMACHINE_LOCKDOWN
 4. W podkluczu FEATURE_LOCALMACHINE_LOCKDOWN wykonaj następujące kroki:
  1. Kliknij pozycję Iexplore.exe.
  2. W menu Edycja kliknij polecenie Modyfikuj.
  3. W polu Dane wartości wpisz wartość 0, a następnie kliknij przycisk OK.
  4. Kliknij pozycję Explore.exe.
  5. W menu Edycja kliknij polecenie Modyfikuj.
  6. W polu Dane wartości wpisz wartość 0, a następnie kliknij przycisk OK.
 5. W menu Plik kliknij polecenie Zakończ, aby zamknąć Edytor rejestru.
 6. Ponownie uruchom system Windows.

Więcej informacji

Jeśli dla podklucza FEATURE_LOCALMACHINE_LOCKDOWN ustawiona jest wartość 1, system Windows XP z dodatkiem SP2 wymusza następujące ograniczenia zarówno dla programu Microsoft Internet Explorer, jak i dla Eksploratora Microsoft Windows:
 • Nie zezwalaj na formanty ActiveX.
 • Nie zezwalaj na zachowania binarne.
 • Nie zezwalaj na kod Java.
 • Monituj o uruchamianie skryptów.
 • Monituj o dane przesyłane między domenami.
Wiadomo, że problemy opisane w sekcji „Symptomy” występują w przypadku następujących programów:
 • Broderbund 3D Home Architect Deluxe 5.0
 • Adobe Photoshop 7.0
 • Macromedia Flash
 • Macromedia Studio MX Dreamweaver MX 6.0
 • Macromedia Studio MX Flash MX 6.0
 • Microsoft Excel 2002
 • Microsoft Office Excel 2003
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Office PowerPoint 2003
 • Microsoft PowerPoint 2002 Service Pack 2
 • Microsoft PowerPoint 2002
 • Microsoft Office Publisher 2003
 • Microsoft Office Visio 2003
 • Microsoft Visio 2002 Service Release 1
 • Microsoft Works Suite 2003 (Microsoft Word 2002)
 • ValuSoft Print Workshop 2003
Produkty omówione w tym artykule są wytwarzane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft. Firma Microsoft nie daje żadnych gwarancji, domyślnych ani żadnego innego rodzaju, odnośnie do wydajności lub niezawodności tych produktów.

Właściwości

Identyfikator artykułu: 878461 — ostatni przegląd: 18.05.2009 — zmiana: 1

Opinia