System ze sterownikiem Mpegport.sys cały czas uruchamia się ponownie po zainstalowaniu dodatku Service Pack 2 dla systemu Windows XP lub systemu Windows XP Tablet PC Edition 2005

Symptomy

Po zainstalowaniu dodatku Service Pack 2 (SP2) dla systemu Windows XP lub systemu Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 2005 komputer cały czas ponownie się uruchamia. Nie pojawiają się żadne komunikaty o błędach.

Przyczyna

Ten problem występuje, jeśli spełnione są wszystkie następujące warunki:
 • System zawiera starszy sprzętowy dekoder DVD wymagający sterownika Mpegport.sys.
 • Na komputerze obsługującym sprzętowe zapobieganie wykonywaniu danych (DEP) została zainstalowana 32-bitowa wersja dodatku SP2 dla systemu Windows XP.
Po ponownym uruchomieniu komputera sterownik Mpegport.sys próbuje się uruchomić z lokalizacji w pamięci monitorowanej przez funkcję DEP. Pojawi się komunikat o błędzie zatrzymania podobny do następującego:
0x000000FC (ATTEMPTED_EXECUTE_OF_NOEXECUTE_MEMORY)

Komputer może się natychmiast ponownie uruchomić, jeśli jest skonfigurowany, tak aby uruchamiał się automatycznie po wystąpieniu błędu systemowego.

Rozwiązanie

Skontaktuj się z producentem sterownika, aby uzyskać jego zaktualizowaną wersję, w której nie występuje problem ze zgodnością. Jeśli zaktualizowana wersja sterownika jest niedostępna, to można zainstalować sterownik w trybie awaryjnym.Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące trybu awaryjnego w systemie Windows XP, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

315222 Opis opcji rozruchu w trybie awaryjnym w systemie Windows XP

Obejście problemu

Aby obejść ten problem, wyłącz sterownik Mpegport.sys w Menedżerze urządzeń, korzystając z trybu awaryjnego. W tym celu wykonaj następujące kroki:
 1. Uruchom komputer ponownie.
 2. Naciśnij klawisz F8. Na komputerze, który jest skonfigurowany do uruchamiania wielu systemów, naciśnij klawisz F8, gdy pojawi się menu Uruchomienie.
 3. Użyj klawiszy strzałek, aby wybrać tryb awaryjny, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 4. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz devmgmt.msc, a następnie kliknij przycisk OK.
 5. W menu Widok kliknij polecenie Pokaż ukryte urządzenia.
 6. Rozwiń gałąź Sterowniki niezgodne z Plug and Play.
 7. Kliknij prawym przyciskiem myszy sterownik Mpegport.sys, a następnie kliknij przycisk Właściwości.
 8. Na karcie Sterownik zmień Typ uruchamiania na Wyłączony, a następnie kliknij przycisk OK.
 9. Uruchom komputer ponownie.
Jeśli sterownik Mpegport.sys jest niezbędny, można także wyłączyć funkcję DEP. Aby wyłączyć funkcję DEP, wykonaj następujące kroki:
 1. Uruchom komputer ponownie.
 2. Naciśnij klawisz F8. Na komputerze, który jest skonfigurowany do uruchamiania wielu systemów, naciśnij klawisz F8, gdy pojawi się menu Uruchamianie.
 3. Użyj klawiszy strzałek, aby wybrać tryb awaryjny, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 4. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz cmd, a następnie kliknij przycisk OK.
 5. W wierszu polecenia wpisz następujące polecenie, a następnie naciśnij klawisz ENTER:
  bootcfg /raw “/noexecute=alwaysoff /fastdetect” /id 1
  Jeśli istnieje wiele wpisów lub opcji uruchamiania, może być konieczne ręczne zmodyfikowanie pliku Boot.ini na komputerze. Aby wyłączyć funkcję DEP, modyfikując plik Boot.ini, zmień poziom zasad /noexecute na alwaysoff.
 6. Uruchom komputer ponownie.

Więcej informacji

Wiadomo, że ten problem występuje, gdy na komputerze jest zainstalowany dekoder DVD Sigma Designs Hollywood Plus.

Aby uzyskać więcej informacji o zapobieganiu wykonywania danych, należy odwiedzić następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:Produkty omówione w tym artykule są wytwarzane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft. Firma Microsoft nie daje żadnych gwarancji, domyślnych ani żadnego innego rodzaju, odnośnie do wydajności lub niezawodności tych produktów.

Właściwości

Identyfikator artykułu: 878474 — ostatni przegląd: 17.11.2005 — zmiana: 1

Opinia