PC Talk — Jak wykonywać szybkie obliczenia w programie Excel

Blurb

W tej przykładowej rozmowie wyjaśniono, jak dodawać, odejmować, mnożyć i dzielić w programie Excel. Omówiono tu podstawowe metody.

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g-sad1.gif

Od niedawna wpisuję wydatki domowe w programie Excel, ale nie wiem, jak automatycznie obliczać sumy. Dlatego obliczam łączne saldo na kalkulatorze i wpisuję wartości w programie Excel ręcznie...

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b-standard1.gif

Wystarczy wpisać formułę w komórce łącznego salda. Najpierw wpisz formułę w komórce salda z 2 sierpnia.

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g-say1.gif

Po wpisaniu 150+10000= w komórce wyświetlany jest tylko tekst „150+10000=” i nic nie jest obliczane.

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b-soursmile1.gif

Aby obliczyć coś w programie Excel, należy wpisać formułę, rozpoczynając od znaku =. Po naciśnięciu klawisza Enter pojawi się wynik.

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g-wonder1.gif

Dobrze, rozumiem. Muszę więc wpisać =150+10000 i nacisnąć klawisz Enter.


http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b-smile1.gif

Tak, dokładnie.

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g-exclamation1.gif

Świetnie! Teraz w komórce znajduje się wartość „10150”.


W następnej komórce, tej poniżej, w której powinno znaleźć się saldo z 3 sierpnia, wpisz =10150-9850 i naciśnij klawisz Enter...


Pojawił się wynik „300”.


Wydawało mi się, że wykonywanie obliczeń w programie Excel będzie trudne. Ale to naprawdę bardzo łatwe.

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b-standard1.gif

A przy okazji: czy wiesz, jak mnożyć i dzielić?

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g-say1.gif

Prawdopodobnie aby podzielić, trzeba wpisać =10÷5, a aby pomnożyć, trzeba wpisać =10×5 i nacisnąć klawisz Enter. Mam rację?

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b-soursmile1.gif

Niestety nie. Pomysł jest dobry, ale te czynności wykonuje się w programie Excel nieco inaczej.

Wykonując dzielenie na komputerze, używa się ukośnika „/”, a nie znaku dzielenia „÷”. Wykonując mnożenie, używa się gwiazdki „*”, a nie znaku mnożenia „x”.

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g-exclamation1.gif

Dobrze. Jeśli chcę uzyskać wynik, aby podzielić, muszę wpisać =10/5, a aby pomnożyć, muszę wpisać =10*5 i nacisnąć klawisz Enter.

Dzielenie — przegląd czynności ze zrzutami ekranu
Mnożenie — przegląd czynności ze zrzutami ekranu

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b-notice1.gif

To właśnie jest najprostsza metoda. Teraz wyjaśnię Ci, jak wykonywać obliczenia, używając numeru komórki.

Numer komórki to połączenie wiersza i kolumny. Na przykład numer komórki znajdującej się w kolumnie A i w piątym wierszu od góry to A5.


http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g-angry1.gif

To mi się wydaje skomplikowane.

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b-explain1.gif

Nie martw się. Szybko zrozumiesz, o co chodzi z numerami komórek. Na razie po prostu wykonuj moje instrukcje.

Najpierw w pustej komórce w kolumnie wydatków wpisz 100, w komórce w kolumnie przychodów wpisz 0, a w komórce salda wpisz =E7-C8+D8, a następnie naciśnij klawisz Enter.


http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g-exclamation1.gif

Komórka E7 zawiera wartość poprzedniego salda. Komórka C8 zawiera wartość wydatków, więc w tym obliczeniu muszę użyć odejmowania. Komórka D8 zawiera wartość przychodów, więc w tym obliczeniu muszę użyć dodawania.

Od poprzedniego salda odjęto 100 zł i jako wynik zwrócono „179167”.


http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b-explain1.gif

Ta metoda jest szczególnie przydatna, ponieważ gdy zmienisz liczby, do których odwołuje się formuła, wyniki zostaną automatycznie ponownie obliczone.

Pozostaw liczbę wprowadzoną w komórce wydatków, a liczbę wprowadzoną w komórce przychodów zmień na 50.


http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g-smile1.gif

Saldo „179167” zmieniło się w „179217”, czyli zostało zwiększone o 50 zł.


Jeśli będę używać w formułach numerów komórek, program Excel będzie poprawnie obliczać formułę niezależnie od wprowadzonych liczb.

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b-notice1.gif

Na razie cały czas mówimy o dodawaniu i odejmowaniu. Wiesz już, jak używać znaków „+” i „-”. Aby obliczyć coś, stosując dzielenie, użyj ukośnika „/”. Aby coś przemnożyć, użyj gwiazdki „*”. To wszystko.

Przegląd czynności

Dzielenie w programie Excel
  1. W pustej komórce salda wpisz =10/5 i naciśnij klawisz Enter.
  2. Zostanie zwrócony wynik „2”.
Powrót do rozmowy

Mnożenie w programie Excel
  1. W pustej komórce salda wpisz =10*5 i naciśnij klawisz Enter.
  2. Zostanie zwrócony wynik „50”.
Powrót do rozmowy
Właściwości

Identyfikator artykułu: 879161 — ostatni przegląd: 29.10.2014 — zmiana: 1

Opinia