Jak skonfigurować konto AOL poczty e-mail w programie Outlook Express

WPROWADZENIE

W tym artykule opisano sposób konfigurowania programu Microsoft Outlook Express w celu połączenia się z kontem AOL (America Online) poczty e-mail.

Do niedawna technologia AOL poczty e-mail była niezgodna z programem Outlook Express. Firma AOL obecnie umożliwia korzystanie z kont AOL poczty e-mail w odpowiednio skonfigurowanych, nowszych wersjach programów Microsoft Outlook, Outlook Express i Microsoft Entourage.

Uwaga: Po połączeniu się z kontem AOL w programie Microsoft Outlook, Outlook Express lub Microsoft Entourage pewne funkcje AOL poczty e-mail będą niedostępne. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, zobacz sekcję „Funkcje AOL poczty e-mail niedostępne w protokole IMAP”.

Więcej informacji

Konto AOL obsługuje pocztę przychodzącą za pomocą protokołu IMAP (Internet Message Access Protocol), a pocztę wychodzącą za pomocą protokołu SMTP (Simple Mail Transfer Protocol). Aby skonfigurować program Outlook Express do łączenia się z kontem poczty AOL, wykonaj następujące kroki.

Krok 1. Dodawanie konta AOL poczty e-mail

Aby dodać konto AOL poczty e-mail w programie Outlook Express, wykonaj następujące kroki:
 1. Zarejestruj się w usłudze AOL.
 2. Uruchom program Outlook Express. Jeśli program Outlook Express nie jest domyślnym klientem poczty e-mail, może pojawić się monit o wybranie programu Outlook Express jako domyślnego klienta poczty e-mail. Aby wybrać program Outlook Express jako domyślnego klienta poczty e-mail, kliknij przycisk OK.
 3. Jeśli pojawi się monit o wpisanie nazwy użytkownika w polu Nazwa wyświetlana, kliknij przycisk Anuluj, a po pojawieniu się następującego komunikatu kliknij przycisk Tak:
  Nowe konto internetowe nie zostało jeszcze utworzone. Czy na pewno chcesz zakończyć działanie kreatora?
 4. W programie Outlook Express kliknij polecenie Konta w menu Narzędzia.
 5. Kliknij przycisk Dodaj, a następnie kliknij polecenie Poczta.
 6. W polu Nazwa wyświetlana wpisz nazwę użytkownika, która ma się pojawiać w wychodzących wiadomościach e-mail, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 7. W polu Adres e-mail wpisz alias AOL poczty e-mail. Na przykład wpisz alias uzytkownik@aol.com.
 8. Kliknij przycisk Dalej.
 9. Na liście Moją pocztę przychodzącą obsługuje serwer kliknij pozycję IMAP.
 10. W polu Serwer poczty przychodzącej (POP3, IMAP lub HTTP) wpisz adres imap.aol.com.
 11. W polu Serwer poczty wychodzącej (SMTP) wpisz adres smtp.aol.com, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 12. W polu Nazwa konta wpisz nazwę konta AOL.
 13. W polu Hasło wpisz hasło do konta AOL.
 14. Aby zapisać hasło w programie Outlook Express, zaznacz pole wyboru Zapamiętaj hasło.
 15. Kliknij przycisk Dalej, a następnie kliknij przycisk Zakończ.

Krok 2. Konfigurowanie konta AOL poczty e-mail

Po dodaniu konta AOL poczty e-mail należy je skonfigurować w programie Outlook Express. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
 1. Po wykonaniu procedury z sekcji „Krok 1. Dodawanie konta AOL poczty e-mail” i powrocie do okna dialogowego Konta internetowe kliknij kartę Poczta.

  Uwaga: Jeśli okno dialogowe Konta internetowe nie jest otwarte, kliknij polecenie Konta w menu Narzędzia.
 2. Na karcie Poczta kliknij dodane konto AOL, a następnie kliknij przycisk Właściwości.
 3. Kliknij kartę Serwery, a następnie zaznacz pole wyboru Serwer wymaga uwierzytelnienia.
 4. Kliknij przycisk Zastosuj, a następnie kliknij kartę Zaawansowane.
 5. W polu Poczta wychodząca (SMTP) wpisz wartość 587.

  Uwaga: Domyślnym numerem portu SMTP jest 25.
 6. Kliknij przycisk Zastosuj, a następnie kliknij kartę IMAP.
 7. Wyczyść pole wyboru Przechowuj foldery specjalne na serwerze IMAP, kliknij przycisk Zastosuj, a następnie kliknij przycisk OK.
 8. Kliknij przycisk Zastosuj, a następnie kliknij przycisk OK.
 9. Kliknij przycisk Zamknij. Po pojawieniu się następującego komunikatu kliknij przycisk Tak:
  Czy chcesz pobrać foldery z dodanego serwera pocztowego?

Funkcje AOL poczty e-mail niedostępne w protokole IMAP

Po połączeniu się z serwerem IMAP usługi AOL w programie Outlook Express następujące funkcje usługi AOL będą niedostępne:
 • W folderze Recently Deleted E-mail znajdują się wiadomości, które zostały zaznaczone do usunięcia w folderze Inbox lub w folderze Sent Items, a następnie podczas nocnego przetwarzania zostały usunięte przez serwery IMAP usługi AOL. W niektórych programach, takich jak Outlook, usunięte wiadomości e-mail są wyświetlane w oryginalnym folderze z flagą oznaczającą usunięcie wiadomości. W innych programach takie wiadomości e-mail mogą nie być wyświetlane.
 • Nie można wyświetlić stanu wysłanej wiadomości e-mail ani pobrać nieotwartych wiadomości e-mail od subskrybentów usługi AOL.
 • Przycisk Report Spam jest niedostępny w protokole IMAP. Aby zgłosić wiadomości e-mail jako spam, należy przenieść je do folderu Spam.
 • Serwery IMAP usługi AOL nie zezwalają na tworzenie folderów w folderze głównym ani ich usuwanie z tego folderu. Dostępne są foldery: Inbox, Sent Items, Saved, Spam i Voicemail. Do uzyskania dostępu do folderu Voicemail konieczna jest subskrybcja usługi AOL Voicemail. Aby uzyskać więcej informacji na temat usługi AOL Voicemail, odwiedź witrynę firmy AOL i wyszukaj słowo kluczowe Voicemail.
 • Nie można ręcznie dodać wiadomości e-mail do folderu Inbox ani do folderu Sent Items. W tych folderach pojawiają się tylko wiadomości e-mail odebrane lub wysłane przez serwer IMAP usługi AOL.

Materiały referencyjne

Aby uzyskać dodatkowe informacje o sposobie konfigurowania poczty e-mail w usłudze AOL, odwiedź następującą witrynę Pomocy online usługi AOL w sieci Web: Firma Microsoft podaje informacje o sposobach kontaktu z innymi firmami, aby ułatwić uzyskanie niezbędnej pomocy technicznej. Informacje te mogą się zmienić bez powiadomienia. Firma Microsoft nie gwarantuje dokładności informacji dotyczących innych firm.


Produkty omówione w tym artykule są wytwarzane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft. Firma Microsoft nie daje żadnych gwarancji, domyślnych ani żadnego innego rodzaju, odnośnie do wydajności lub niezawodności tych produktów.

Właściwości

Identyfikator artykułu: 883081 — ostatni przegląd: 20.05.2008 — zmiana: 1

Opinia