Po kliknięciu ikony Bezpieczne usuwanie sprzętu w systemie Windows XP nie jest wyświetlany komunikat "Safe to remove hardware" (Sprzęt może być bezpiecznie usunięty)

Symptomy

Po kliknięciu ikony Bezpieczne usuwanie sprzętu w obszarze powiadomień w celu wysunięcia urządzenia z wnęki urządzeń nie jest wyświetlany następujący komunikat informujący o tym, że można bezpiecznie wyjąć urządzenie:


"Safe to remove hardware" (Sprzęt może być bezpiecznie usunięty).

Rozwiązanie

Informacje o poprawce

Firma Microsoft udostępniła obsługiwaną poprawkę. Jednak jest ona przeznaczona tylko do usunięcia problemu opisanego w tym artykule. Tę poprawkę należy stosować tylko w tych systemach, w których występuje opisany problem. Poprawka może być nadal w fazie testowania. Jeżeli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base jest umieszczona sekcja „Poprawka dostępna do pobrania”. Jeśli nie ma tej sekcji, skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga W przypadku wystąpienia dodatkowych błędów lub konieczności rozwiązania problemu może być wymagane utworzenie osobnego zlecenia usługi. Typowe opłaty za korzystanie z pomocy technicznej będą pobierane tylko w przypadku dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu tej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów Pomocy technicznej firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Uwaga Sekcja „Poprawka dostępna do pobrania” zawiera listę języków, dla których ta poprawka jest dostępna. Jeśli odpowiedni język nie jest widoczny, oznacza to, że ta poprawka nie jest dostępna dla tego języka.

Informacje o pliku

Wersja anglojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików wymienione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny ostatniej modyfikacji plików podano zgodnie z czasem UTC (Coordinated Universal Time). Są one zamieniane na czas lokalny po wyświetleniu informacji o pliku. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC a czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa w aplecie Data i godzina w Panelu sterowania.
  Data    Godzina  Wersja      Rozmiar  Nazwa pliku
-----------------------------------------------------------
19-sie-2004 21:33 5.1.2600.2507 2 136 064 Ntkrnlmp.exe
19-sie-2004 20:37 5.1.2600.2507 2 056 704 Ntkrnlpa.exe
19-sie-2004 20:37 5.1.2600.2507 2 015 232 Ntkrpamp.exe
19-sie-2004 21:31 5.1.2600.2507 2 180 352 Ntoskrnl.exe

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą”.

Więcej informacji

Wnęka urządzeń to mechanizm umożliwiający podłączanie urządzeń peryferyjnych bez konieczności otwierania obudowy komputera.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących terminologii używanej w tym artykule, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft
Właściwości

Identyfikator artykułu: 883517 — ostatni przegląd: 11.09.2008 — zmiana: 1

Opinia