Błędy nośnika magazynowania powodują nieoczekiwane zamknięcie programu w systemie Windows XP

Symptomy

Program uruchomiony w systemie Microsoft Windows XP może zostać nieoczekiwanie zamknięty przy próbie odczytu prawidłowych danych z nośnika magazynowania lub ich zapisu na nim. Na przykład program może zostać zamknięty przy próbie odczytu prawidłowych danych z dysku twardego. Może pojawić się wtedy następujący komunikat o błędzie:
Nazwa_programu spowodował błąd i musi zostać zamknięty.
Przepraszamy za kłopoty. Jeżeli jesteś w trakcie pracy, informacje, nad którymi pracujesz, mogły zostać utracone.
Przekaż informacje o tym problemie firmie Microsoft. Został utworzony raport o błędach, który możesz wysłać, aby pomóc w ulepszeniu aplikacji Nazwa_programu. Raport ten będzie traktowany jako poufny i anonimowy.
Aby zobaczyć, co zawiera ten raport o błędzie, kliknij tutaj.

Przyczyna

Ten problem występuje, gdy system Windows XP nie może uzyskać dostępu do pliku z powodu problemu z dyskiem twardym, na którym plik jest przechowywany, lub sterownikami do nośnika magazynowania. Gdy ten problem wystąpi, system Windows XP zamyka program.

Obejście problemu

Aby obejść ten problem, wykonaj następujące kroki:
 1. Zidentyfikuj plik, którego nie można otworzyć. Aby to zrobić, wykonaj następujące czynności:
  1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie EVENTVWR, a następnie kliknij przycisk OK.
  2. W Podglądzie zdarzeń kliknij węzeł Dziennik aplikacji.
  3. Kliknij nagłówek kolumny Źródło, aby posortować listę według źródeł i wyświetlić wszystkie zdarzenia ze źródłem Application Error na początku listy.
  4. Wyszukaj zdarzenie ze źródłem Application Error i identyfikatorem zdarzenia 1005.
  5. Kliknij to zdarzenie dwukrotnie.
  6. Plik, którego nie można otworzyć, zostanie wyświetlony w polu Opis. Zanotuj nazwę pliku, a następnie zamknij okno dialogowe Właściwości: Zdarzenie.
 2. Spróbuj ponownie otworzyć plik. Problem może być tymczasowy i nie wystąpi po ponownym uruchomieniu programu.
 3. Jeśli nie możesz otworzyć pliku, sprawdź i napraw system plików na dysku twardym za pomocą programu Chkdsk.exe. Wykonaj następujące kroki:
  1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie cmd, a następnie kliknij przycisk OK.
  2. Wpisz polecenie chkdsk /f, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

   Zostanie wyświetlony monit o uruchomienie programu Chkdsk przy ponownym uruchomieniu komputera.
  3. Naciśnij klawisz T.
  4. Ponownie uruchom komputer.
 4. Sprawdź, czy można otworzyć inne pliki z tego samego dysku twardego. Jeśli nie, dysk twardy jest prawdopodobnie uszkodzony. Jeśli przyczyną problemu jest dysk twardy, zwróć się do administratora lub sprzedawcy sprzętu komputerowego z prośbą o pomoc.
Uwaga: Być może trzeba przywrócić dany plik z kopii zapasowej.

Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

309340 JAK: Używanie narzędzia Kopia zapasowa do przywracania plików i folderów na komputerze

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to usterka występująca w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą”.

Więcej informacji

Okno dialogowe Raportowanie błędów pojawia się wtedy, gdy wystąpi błąd powodujący zdarzenie krytyczne w programie. Okno dialogowe Raportowanie błędów zawiera opcję umożliwiającą wysłanie informacji o zdarzeniu krytycznym do firmy Microsoft. Firma Microsoft gromadzi informacje o tego typu zdarzeniach w bazie danych i próbuje zidentyfikować ich przyczyny. Aby uzyskać więcej informacji o zasadach gromadzenia danych przez firmę Microsoft, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Następująca sygnatura błędu dotyczy komunikatu o błędzie opisanego w sekcji „Symptomy”.
EventTypeNameNTStatusCode
InPageError c000009c lub C0000185 lub C0000102 lub C000003F lub 00000002 lub 00000003
Właściwości

Identyfikator artykułu: 884070 — ostatni przegląd: 13.09.2006 — zmiana: 1

Opinia