Programy, które nie działają prawidłowo po uruchomieniu na komputerze z systemem Windows XP z dodatkiem Service Pack 2

WPROWADZENIE

W tym artykule zamieszczono listę programów, które nie zawsze działają prawidłowo po uruchomieniu na komputerze z systemem Microsoft Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 (SP2). W przypadku korzystania z programu odnotowanego na tej liście należy skontaktować się z dostawcą oprogramowania w celu uzyskania dodatkowych informacji. Firma Microsoft aktualizuje tę listę, korzystając z nowych udostępnianych informacji. Należy więc często sprawdzać listę zamieszczoną w tym artykule.

W przypadku programów klienckich i serwerowych, komunikujących się za pośrednictwem Internetu lub sieci, nowa funkcja Zapora systemu Windows, uwzględniona w systemie Windows XP z dodatkiem SP2, może blokować niepożądane połączenia z komputerem. Przykładem mogą być następujące programy:
  • Gry wieloosobowe i programy obsługujące wiadomości błyskawiczne, używane za pośrednictwem Internetu.
  • Programy klienckie, uruchamiane na komputerach z systemem Windows XP z dodatkiem SP2, odbierające dane z serwera.
  • Programy serwerowe, uruchamiane na komputerach z systemem Windows XP z dodatkiem SP2, odpowiadające na żądania klienckie.

Więcej informacji

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu zezwalania programom na akceptowanie połączeń przy użyciu funkcji Zapora systemu Windows, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

842242 Niektóre programy pozornie nie działają po zainstalowaniu dodatku Service Pack 2 dla systemu Windows XP

875357 Rozwiązywanie problemów z ustawieniami Zapory systemu Windows w systemie Windows XP z dodatkiem Service Pack 2

W przypadku nieprawidłowego działania programów na komputerach z procesorami 64-bitowymi, obsługującymi technologię No Execute (NX), przyczyną problemów może być nowa funkcja Zapobieganie wykonywaniu danych, zawarta w systemie Windows XP z dodatkiem SP2.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu korzystania z funkcji Zapobieganie wykonywaniu danych, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

875351 W systemie Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 i systemie Windows XP Tablet PC Edition 2005 wyświetlany jest komunikat o błędzie „Zapobieganie wykonywaniu danych”Następująca tabela zawiera listę programów, które nie działają prawidłowo po uruchomieniu na komputerze z systemem Windows XP z dodatkiem SP2.

Nazwa programuWersja programuDostawca programuTyp procesoraWitryna sieci WebProblem lub symptom
AOL Toolbar 1.13.2 AOL 32-bitowy i 64-bitowy (NX) http://www.aol.com Pasek informacji blokuje dostęp do pól edycji narzędzi.
PhotoShop CS8.0Adobe 64-bitowy (NX)
http://www.adobe.com/products/photoshop/main.html Program jest instalowany, jednak nie jest uruchamiany.
BlackICE 3.6 crj Internet Security Systems 64-bitowy (NX) http://www.iss.net/emea/poland/index.php Podczas korzystania z tego programu może zostać zgłoszony błąd zatrzymania, powodujący zamknięcie programu.
BootSkin Wszystkie Stardock 32-bitowy i 64-bitowy (NX) http://www.stardock.com W przypadku ponownego uruchomienia komputera podczas działania Instalatora systemu Windows XP z dodatkiem SP2 zgłaszany jest błąd zatrzymania. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz następujący artykuł bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base: http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;pl;873159.
Command Antivirus 4.9 Authentium
32-bitowy i 64-bitowy (NX) http://www.authentium.com Ten program nie jest uruchamiany.
Encyclopedia Britannica 2000 Deluxe 1 Encyclopedia Britannica 32-bitowy i 64-bitowy (NX) http://www.britannica.com Renderowanie Java nie działa po zainstalowaniu tego programu.
eTrust EZ Armor 1 Computer Associates
64-bitowy (NX) http://www.ca.com/offices/poland/ Składnik EZ Firewall tego programu generuje błąd zatrzymania podczas instalacji.
Freedom Force 1 Electronic Arts
32-bitowy i 64-bitowy (NX) http://polska.ea.com/ Podczas uruchamiania programu wyświetlany jest komunikat kierujący użytkownika do następującej witryny firmy EA w sieci Web: http://techsupport.ea.com.
Kaspersky Anti-Virus (wersja w języku niemieckim) 4.5 i 5.0
Kaspersky Labs 64-bitowy (NX) http://www.kaspersky.pl/ Funkcja skanowania w czasie rzeczywistym nie działa w wersji 4.5 ani 5.0. W witrynie dostawcy w sieci Web dostępne są aktualizacje produktów umożliwiające rozwiązanie tego problemu.
Live Motion 1 Adobe 32-bitowy i 64-bitowy (NX) http://www.adobe.com Ten program wyświetla różne komunikaty o błędach, które uniemożliwiają wykonywanie typowych zadań.
MapSend DirectRoute 1.0 Magellan
32-bitowy i 64-bitowy (NX) http://www.magellangps.com Podczas uruchamiania programu wyświetlany jest komunikat kierujący użytkownika do następującej witryny sieci Web: http://www.magellangps.com/en/support.
MPEGcraft DVD Wszystkie Canopus 32-bitowy i 64-bitowy (NX) Podczas próby zapisania pliku MPEG zgłaszany jest błąd „Failed to Edit (Próba edycji zakończona niepowodzeniem)” i nie można zapisać pliku.
NBA LIVE 2000 1 Electronic Arts
32-bitowy i 64-bitowy (NX) http://polska.ea.com/ Ten program nie jest uruchamiany w niektórych systemach.
NOD32 for Microsoft Windows 2.000.11 Eset 64-bitowy (NX) http://www.nod32.pl/home/ Uruchomienie tego programu na komputerze z procesorem AMD64 powoduje utratę wszystkich połączeń sieciowych. Aby rozwiązać ten problem, należy uaktualnić program NOD32 do wersji 2.12.2 lub nowszej.
Norman Personal Firewall 1.4 Norman
32-bitowy i 64-bitowy (NX) http://www.connect.waw.pl/ Składnik Norman Personal Firewall Assistant nie jest uruchamiany.
Norman Personal Firewall 1.4 Norman
64-bitowy (NX) Po zainstalowaniu i ponownym uruchomieniu tego programu pulpit nie jest ładowany poprawnie.
Norton AntiVirus 2003 Symantec 32-bitowy i 64-bitowy (NX) http://www.symantec.com/region/pl/Podczas uruchamiania systemu składnik Scheduled Tasks w programie Norton AntiVirus 2003 nie wykonuje automatycznie skanowania.
Norton SystemWorks 2003 - GoBack Personal Edition 2003 Symantec 64-bitowy (NX) http://www.symantec.com/region/pl/ Zainstalowanie tego programu powoduje zgłaszanie błędu „DRIVER_OR_IRQ_NOT_EQUAL (Niezgodny sterownik lub IRQ)” zawsze podczas uruchamiania komputera.
Norton SystemWorks 2004 - GoBack32 2004 Symantec 64-bitowy (NX) http://www.symantec.com/region/pl/ Zainstalowanie tego programu powoduje zgłaszanie błędu „DRIVER_OR_IRQ_NOT_EQUAL (Niezgodny sterownik lub IRQ)” zawsze podczas uruchamiania komputera.
OmniPage Pro 11 ScanSoft 32-bitowy i 64-bitowy (NX) http://www.nuance.com Podczas usuwania tego programu program dezinstalacyjny nie jest zamykany.
Outpost Firewall 2.1 Agnitum 32-bitowy i 64-bitowy (NX) http://www.dagma.pl/new/oprogramowanie.php?idn=opf_pro_funkcje Podczas korzystania z tego programu może zostać zgłoszony błąd zatrzymania i konieczne jest ponowne uruchomienie komputera.
PaperPort Deluxe 8 ScanSoft 32-bitowy i 64-bitowy (NX) http://www.nuance.com Program instalacyjny lub dezinstalacyjny nie jest zamykany.
Pinnacle Studio 9 Pinnacle Systems 64-bitowy (NX) http://www.pinnaclesys.com Zainstalowanie tego programu powoduje zgłaszanie błędu „Data Execution Prevention (Zapobieganie wykonywaniu danych)” zawsze podczas próby uzyskania dostępu do pliku MPEG.
Rational ClearCase 2003 IBM 32-bitowy i 64-bitowy (NX) http://www.ibm.com/pl/ W przypadku ponownego uruchomienia komputera podczas działania Instalatora systemu Windows XP z dodatkiem SP2 zgłaszany jest błąd zatrzymania.
Roboword Pro (wersja w języku japońskim) 6 TechnoCraft
32-bitowy i 64-bitowy (NX) http://www.technocraft.co.jp/english/pagehelp.html Podczas korzystania z narzędzia Search Station ten program jest zamykany przedwcześnie.
Semagic 1.3.9.6 Live Journal 32-bitowy i 64-bitowy (NX) http://www.livejournal.com Ten program jest zamykany po wprowadzeniu informacji związanych z logowaniem.
Style XP 2 TGTSoft 32-bitowy i 64-bitowy (NX) http://www.tgtsoft.com/prod_sxp_ss.php?lang=pl Zaktualizowana wersja tego programu jest dostępna w witrynie firmy TGTSoft w sieci Web.
Virtual PC 2004 Microsoft 32-bitowy http://www.microsoft.com/poland/Maszyna wirtualna uruchomiona w systemie Windows XP z dodatkiem SP2 działa z mniejszą wydajnością niż maszyna wirtualna uruchomiona w systemie Windows XP z dodatkiem SP1.
VirusSecurity 2004 (wersja dla języka japońskiego) 2004 Sourcenext 32-bitowy i 64-bitowy (NX) http://www.sourcenext.com Składnik Real Time Monitor nie jest uruchamiany.
Window-Eyes Professional 4.2 GW Micro
32-bitowy i 64-bitowy (NX) http://www.gwmicro.com Podczas instalowania programu wyświetlanych jest wiele komunikatów o błędach. Należy odwiedzić witrynę firmy GW Micro w sieci Web w celu uzyskania informacji dotyczących uaktualnionej wersji programu.
WinRoute Pro 4.25 Kerio 32-bitowy i 64-bitowy (NX) http://www.kerio.com.pl Podczas uruchamiania tego programu wyświetlany jest komunikat kierujący użytkownika do następującej witryny sieci Web: http://www.kerio.com.pl.
WordPerfect Office 11 Corel 32-bitowy i 64-bitowy (NX) http://www.corel.com Składnik WordPerfect Office Update nie może zaktualizować tego programu. Użytkownicy mogą pobierać dodatek Service Pack 2 dla programu WordPerfect Office 11, umożliwiający rozwiązanie tego problemu. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź następującą witrynę firmy Corel w sieci Web: http://www.corel.com/support.
ZoneAlarm 3.7 Zone Labs 64-bitowy (NX) http://www.zonelabs.com Zainstalowanie tego programu powoduje zgłaszanie błędu „PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA” (Błąd strony w obszarze niestronicowanym) zawsze podczas uruchamiania komputera.
ZoneAlarm 4 Zone Labs 64-bitowy (NX) http://www.zonelabs.com Zainstalowanie tego programu powoduje zgłaszanie błędu zatrzymania zawsze podczas uruchamiania komputera.
ZoneAlarm 4.5x Zone Labs 64-bitowy (NX) http://www.zonelabs.com Ten program nie jest instalowany. Próba instalacji tego programu powoduje zgłaszanie błędu zatrzymania „8e” zawsze podczas uruchamiania komputera.
ZoneAlarm 5.0.590 Zone Labs 32-bitowy i 64-bitowy (NX) http://www.zonelabs.com Próba usunięcia składnika ZoneAlarm powoduje wyświetlenie komunikatu o błędzie zatrzymania lub ponowne uruchomienie komputera przed zamknięciem programu dezinstalacyjnego.

Właściwości

Identyfikator artykułu: 884130 — ostatni przegląd: 24.05.2006 — zmiana: 1

Opinia