Podczas otwierania przystawki Zarządzanie dyskami w systemie operacyjnym Windows XP pojawia się komunikat o błędzie „Serwer RPC jest niedostępny”

Symptomy

Podczas pierwszego uruchomienia komputera, po zakończeniu instalacji systemu Windows XP techniką Out of Box Experience (OOBE) i otwarciu przystawki Zarządzanie dyskami, może pojawić się dowolny z następujących komunikatów o błędzie:

Serwer RPC jest niedostępny.
Nie masz praw dostępu do Menedżera dysków logicznych na komputerze nazwa komputera
Ponadto w dzienniku aplikacji w Podglądzie zdarzeń może zostać zarejestrowany następujący błąd:Po ponownym uruchomieniu komputera i otwarciu przystawki Zarządzanie dyskami komunikat o błędzie nie pojawia się.

Przyczyna

Ten problem jest spowodowany niezgodnością pomiędzy nazwą komputera a nazwą oczekiwaną przez usługę protokołu RPC. Ta niezgodność może wystąpić, jeśli nazwa komputera jest zmieniana przy pomocy jednej z następujących metod:
  • Do utworzenia obrazu systemu operacyjnego Windows XP używanego do uruchomienia komputera wykorzystano narzędzie przygotowania systemu Sysprep firmy Microsoft.
  • Nazwa komputera została zmieniona podczas instalacji systemu Windows XP techniką Out of Box Experience.
  • Co najmniej jeden z następujących warunków jest spełniony:
    • Podczas instalacji systemu Windows XP techniką Out of Box Experience kabel sieciowy został odłączony.
    • Po zakończeniu instalacji systemu Windows XP techniką Out of Box Experience nie uruchomiono ponownie komputera.
    • Otwarto przystawkę Zarządzanie dyskami.

Obejście problemu

W celu obejścia tego problemu należy po zakończeniu instalacji systemu operacyjnego Windows XP techniką Out of Box Experience, a przed otwarciem przystawki Zarządzanie dyskami co najmniej raz uruchomić ponownie komputer.

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to usterka występująca w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą”.Firma Microsoft bada ten problem i wprowadzi do tego artykułu więcej informacji, gdy będą one dostępne.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 884564 — ostatni przegląd: 12.01.2006 — zmiana: 1

Opinia